Kung David kallas i Bibeln för ”Israels ljuvlige sångare” [1], och det finns mycket att lära sig av hans ärlighet, hans hängivenhet, hans val av instrument och lovsångsteam och hans förtröstan på Gud i alla situationer. Men allting började med att han fick uppdraget att spela harpa.

När jag nu skriver denna artikel har jag klassisk musik i bakgrunden. Musiken skapar ett lugn i själen, och detta förstod man redan för tre tusen år sedan. Då var Saul kung i Israel. Han mådde väldigt dåligt och tillkallade därför pojken David som skulle spela harpa för honom. När David spelade kände Saul lindring och blev bättre [2]. Så småningom blev David själv väldigt populär i Israel, och Saul blev alltmer avundsjuk på Davids popularitet. Saul beslöt sig därför för att förfölja och döda David.

Faktaruta: Psaltaren

Psaltarens sånger skrevs för 3000 år sedan eller senare. De flesta av dem är klagosånger, som innehåller klagan och sorg, men de slutar i princip alltid i lovsång. Jesus och andra judar på hans tid sjöng sånger ur Psaltaren, och bland många kristna har det varit vanligt att be eller sjunga med Psaltarens ord.

David sade som det var                                                          

Mitt i sina många svårigheter försökte inte David låtsas som att allting var bra, utan han valde i stället att vara helt ärlig med Gud om sin situation. Han ropade: Var mig nådig, Gud, ty människor vill ta mitt liv. […] Samla mina tårar i din skål. [3] Men samtidigt var han hela tiden buren av en stark förtröstan på att Gud skulle rädda honom från varje nöd och sjöng därför i samma sång att mina fiender måste vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig. […] På Gud förtröstar jag. [4]

Men David var så upp över öronen glad att han inte brydde sig om vad folk omkring honom tyckte om hans sätt att dansa och lovsjunga på – han dansade ju inte inför dem utan inför Gud.

På samma sätt vill Gud att vi i dag å ena sidan aldrig ska låtsas som att allting är frid och fröjd när det inte är det. I stället ska vi uttrycka vår frustration och klagan inför Gud. Men å andra sidan ska vi inte heller låta oss drabbas av missmod, utan påminna oss själva om att det även i den mörkaste natt alltid finns skäl att hoppas på Gud!

David lovsjöng på sitt sätt

Efter en tid blev David faktiskt kung över hela Israel, och då bestämde han att man skulle föra Guds förbundsark (en del av Guds tempel som hade stulits) tillbaka till Jerusalem. Att föra tillbaka arken var för David detsamma som att bjuda in Gud själv till Jerusalem, och därför blev han jätteglad när han såg arken komma. Han blev så glad att han dansade med all kraft inför Herrens ansikte [5] medan hela Israel jublade och blåste i trumpeter [6], men när Sauls dotter Mikal, som var gift med David, såg sin man hoppa och dansa inför Herrens ansikte, föraktade hon honom i sitt hjärta [7] och tillrättavisade honom för att han hade dansat på ett sätt som lössläppt folk gör [8]. Men David var så upp över öronen glad att han inte brydde sig om vad folk omkring honom tyckte om hans sätt att dansa och lovsjunga på – han dansade ju inte inför dem utan inför Gud.

Det gemensamma för all kristen sång är bara att Jesus står i centrum.

Tyvärr är det mycket vanligt i kyrkan att Mikals anda råder, på så vis att vi väljer att kritisera andras sätt att lovsjunga på. ”De där gamlingarna vill bara sjunga 1800-talsmelodier” eller ”De där tonåringarna vill bara ha svängig popmusik”. Men Gud bryr sig inte om du sitter still eller dansar, om du lovsjunger till melodin av Beethovens symfoni eller av Biebers senaste hitlåt. David hade redan sedan tidigare lärt sig att Gud ser till någonting annat; Herren ser till hjärtat [9].

David använde olika sorters instrument

Har du någon gång hört att en orgel är ett frommare instrument än en elgitarr? Då ska du veta att orgeln inte fanns i den tidiga kyrkans gudstjänster utan var ett instrument som importerades från Romarrikets kultur, och det var nog inte alla i kyrkan som var glada när den först började användas i gudstjänsterna. Har du hört att trummor inte hör hemma i en kristen gudstjänst eller att lovsångsdans inte passar sig bland kristna? Då ska du veta att de använde trummor och dans redan på Bibelns tid [10]. Det är lätt att man som gudstjänstbesökare får för sig att de instrument som man själv är van vid är mer kristna än andra, men i Bibeln och kyrkohistorien har vi alltid använt olika sorters instrument. Det gemensamma för all kristen sång är bara att Jesus står i centrum.

David överlämnade hämnden i Guds händer

Många reagerar på att flera av Davids psalmer låter väldigt hämndlystna. De står efter mitt liv. Skulle de räddas i sin ondska? Nej, slå ner folken i din vrede, Gud. [11] Men hämndlystnad är en naturlig reaktion hos alla människor som drabbas av orättvisa. Det unika med David var att han inte brukade ta hämnden i egna händer, utan överlämnade domen åt Gud. När Saul hade gjort honom illa svarade David: Herren skall döma mellan mig och dig, och Herren skall hämnas mig på dig, men min hand skall inte komma vid dig. [12] Det är mycket bättre att gå till Gud och kräva sina fienders nederlag än att själv hämnas, för Gud är alltid opartisk och dömer alltid rättvist, till skillnad från oss människor som så lätt förblindas av vår egen vrede [13]. Gå med din vrede till Gud när en vän har svikit dig, så kommer Gud själv att se till att du får upprättelse, om det ligger någonting i dina anklagelser! Så var det för David och så ska det bli för dig.

David organiserade lovsången

Vid flera tillfällen brast David ut i vad som verkar ha varit ganska spontana lovsånger, och sådana får du och jag också brista ut i när vi känner för det, men han lade också vikt vid att noggrant förbereda lovsången i templet (den tidens kyrka). Han avskilde särskilda lovsångsteam med varsin ledare och dessa team fick undervisning i hur man ledde lovsång [14]. Även i dag är det viktigt att vi omsorgsfullt förbereder lovsången i våra kyrkor. Utse lovsångsteam, ge varje team en tydlig ledare, testa gärna att skriva egna sånger och att använda nya instrument och se till att lovsångsteamen får undervisning i lovsång.

David tackade för Guds hjälp

Davids liv var ett tufft liv. Det kristna livet behöver inte vara lätt. Tvärtom är det i regel kantat av förföljelser från människor och motstånd från demoner. Men mot slutet av Davids liv står det att David sjöng en tacksång eftersom Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld [15]. Han såg tillbaka på sitt liv och insåg att Gud hela tiden hade varit trofast och hjälpt honom igenom varje svårighet. Kanske kommer du också att en gång träda in i himlen och inse samma sak. Då får du stämma upp din egen sång och göra som vi sjunger i en av våra nutida lovsånger: ”And on that day, when my strength is failing, my end is near and my time has come, still my soul will sing your praise unending, ten thousand years and then forever more!”

[1] 2 Sam 23:1.
[2] 1 Sam 16:23.
[3] Ps 56:2, 9.
[4] Ps 56:10, 12.
[5] 2 Sam 6:14.
[6] 1 Sam 6:15.
[7] 2 Sam 6:16.
[8] 2 Sam 6:20.
[9] 1 Sam 16:7.
[10] ”Prisa honom med puka och dans … Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler!” (Ps 150:4-5).
[11] Ps 56:7-8.
[12] 1 Sam 24:13.
[13] Se också Rom 12:19.
[14] 1 Krön 25:1, 6-7.
[15] 2 Sam 22:1.