Den kristna tron berättar något som ingen människa skulle kunna tänka ut: att Gud själv blir människa, att han blir föraktad och övergiven av alla och att han blir plågad och dödad. Men att det är genom hans lidande som han ger liv, ja liv i överflöd till alla som tar emot budskapet. Om detta skrev profeten Jesaja redan 700 år innan det hände.

I Gamla testamentet läser vi om profeter. Det står att Abraham var en profet. Men vi tänker främst på profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel när vi hör ordet profet. Profeterna hade till uppgift att berätta om Guds vilja till Guds utvalda folk. Ofta fick profeterna lida oerhört för att de stod upp för sanningen. De var modiga personer som var beredda att följa Guds röst.

Gud är närvarande

Profeten är en person som målar upp en annan verklighet än den verklighet som vi kanske tror att vi lever i. Profeten målar upp en verklighet där Gud är 100 procent närvarande. Det är lätt att vara väldigt fokuserad på verkligheten med läxor, skola, att se bra ut, ha den mobilen, de kläderna. Alla människor utan undantag kan uppslukas, med stor risk att man glömmer att Gud är verklig. Profetens uppgift var på Bibelns tid att i folkets verklighet lyfta in att Gud var 100 procent närvarande. Bibeln idag har till uppgift att få oss att inse att Gud är verklig i vår verklighet. Det är därför det är så viktigt att fyllas av Guds ord.

När vi läser Guds ord uppfylls det som Jesus sade till sina lärjungar innan han skulle korsfästas. Jesus sade: ”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Var inte modlösa.” Johannesevangeliet kapitel 15, vers 2.

Profeten målar upp en verklighet där Gud är 100 procent närvarande.

Tjänarprofetian

Den främsta profetian i Gamla Testamentet är den om Herrens lidande tjänare som vi läser varje långfredag i kyrkan och som kristna i alla tider gripits av. Herrens lidande tjänare finner vi i Jesajaboken, kapitel 52, vers 13 till kapitel 53, vers 12.

Profeten Jesaja verkade på 700 talet f kr. Han förutsåg alltså en händelse som ägde rum 700 år senare.

En intressant notering: 1947 hittade hela Jesaja boken i några lerkrukor nära en plats som heter Qumran. Det var två herdepojkar som hittade lerkrukorna.Bibelforskare har daterat dem till ca 250 f kr..

Herrens lidande tjänare handlar om en tjänare, som har en mycket speciell uppgift. Till att börja med är denne tjänare egentligen mycket mäktig. Han skall också i framtiden bli mycket berömd (52:13) Det står i vers 52:15 att denne tjänare skall göra kungar stumma. Tjänaren är dock inte särskilt vacker när man ser honom första gången. Det är därför lätt att få en helt felaktig bild av honom.

Det finns en som gett sitt allt för just dig.

Han bar vårt lidande…

Vem trodde på vår predikan?” frågar sig Jesaja (53:1), och samma fråga följer oss idag.

Vi stannar upp och konstaterar att det är precis så med den kristna tron idag. Vi vet att Jesus har dött och uppstått, men vi är också i Europa medvetna om att människor idag, både rika och fattiga har fått en helt felaktig bild av honom.

Profeten Jesaja skriver mer om tjänaren: ”När vi såg på honom var hans utseende inte tilldragande.” (v 2) Det står att denne tjänare var en smärtornas man, förtrogen med lidande, ”så föraktad att vi räknade honom för intet”( v 3) Men när vi trodde att denne tjänare var totalt misslyckad, just då skriver profeten, bar han våra sjukdomar och våra smärtor tog han på sig. Det går inte längre att dölja att det är Jesus som denna profetia syftar på. Jesus är den som kom för att uppfylla profeten Jesajas profetia och som också till punkt och pricka uppfyllde varje ord i profetian. Profetian handlar om en tjänare som vid första ögonkastet bara var tyngd av lidande, men det var just därför han kom: för att bära allt lidande.

Jag tycker det är så starkt att profeten skriver att genom hans sår har vi blivit helade. Jesus bar synden i sin egen kropp och alla syndens grymheter och konsekvenser också, sjukdom och lidande. Därför säger också evangelisten Matteus i Matteus 8:17 att denna profetia uppfylldes då Jesus botade sjuka. När Jesus dog på korset bar han alltså allt, vår synd, men också våra sjukdomar, allt lidande och vårt straff, på grund av vår medvetna och omedvetna skuld, var lagd på honom för att vi skulle få frid. ”Genom hans sår har vi blivit helade.” (Jesaja 53:5)

… och gav sitt liv

Påskens budskap är att tjänaren som led gjorde det för varje människas skull.

Jesus är den som blev misshandlad, inte öppnade sin mun, var lik ett lamm som förs bort till slakt. Jesus blev genom våld dödad. Men just på grund av ”den vedermöda hans själ har fått utstå” skall han dra många till sig. För mig blir profetian från Jesaja så stark på grund av att den förutsäger Jesu död och uppståndelse.

Vad innebär det att vara en kristen idag? Jo, att gå omkring i denna värld, som vi delar med miljarder människor och veta att det finns en som gett sitt allt för just mig. Denna kunskap är oss för stor att förstå. Det tar ett helt liv att begripa. Men kristen tro både börjar och slutar i denna verklighet. En har lidit för alla för att alla skall få frid.

Uppmaning idag

Kära läsare. Tag dig tid och läs Jesaja 53. Om det är någon text i Bibeln, i Gamla testamentet som verkligen tåls att läsas och kunnas utantill, så är det denna text. Man kan säga att den sammanfattar kristen tro. Det finns en, Tjänaren, som ödmjukar sig, lider och offrar sig frivilligt för att vi andra skall få frid, bli helade och uppleva trygghet. Vi har alla gått vilse men det finns en som har gått rätt, och på grund av att han vet vägen kan vi också finna Vägen, Sanningen och Livet. Gud välsigne dig käre kristen. Jag tror att den som förstår Jesaja 53, har en mycket god grund att stå på i sin kristna tro. Man skulle kunna säga att Jesaja 53 är både den tydligaste och den mest djupa profetian i hela gamla testamentet.