Det finns olika sätt att vara ledare på. Vi är olika som personer, därför leder vi på olika sätt och föredrar att ledas på olika sätt. Vår olikhet upplevs ofta som svår eftersom vi måste anpassa oss, samtidigt är den vacker och berikande. Den skapar dynamik och liv!

Läs gärna Joh 13:1-17 först!

Eftersom vi är olika leder vi på olika sätt, och så ska det vara! Dock brukar ledarskap innebära att man utövar inflytande och på ett eller annat sätt ansvarar för att en grupp förs från en punkt till en annan punkt. Under denna tid har man ansvar för gruppen och överblickar vägen. Ledaren håller blicken fäst på målet och leder gruppen så att målet nås. Ibland sker detta omedvetet, ibland oerhört medvetet. Detta ställer krav dels på överblick och föredömlighet och dels på att man funderat över vart man är på väg. Det man som ledare uppnår påverkas av vilken dröm och vision man har i sitt liv. Det man lever för kommer att smitta av sig på andra. Vad längtar du efter?

När Jesus tog av sig sitt yttre klädesplagg och började tvätta fötterna gick han alltså lägre än det gick att göra som jude.

Chockerande ledarstil

Alla känner till att barn inte gör som föräldrarna säger, utan som de gör. På samma sätt är det med ledarskap. En ledare måste själv vara bärare och görare av det som man vill ge andra. Ledarskap är att agera på ett sätt som skapar ett exempel att följa. Detta är precis vad som sker i Joh 13:1-17. I vers 15 säger Jesus: Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er. Det som är uppseendeväckande i denna bibelberättelse är att Jesus tvättar sina lärjungars fötter. Att vara lärjunge innebär att man är student/lärling, och här kommer alltså mästaren för att göra något som enligt judisk uppfattning var en så lågt ansedd uppgift att den inte ens kunde krävas av de judiska slavarna (däremot av hedniska slavar). När Jesus tog av sig sitt yttre klädesplagg och började tvätta fötterna gick han alltså lägre än det gick att göra som jude. Petrus är uppenbart i chock! Handlingen ligger i linje med det som Jesus gjorde på korset, när han offrade sitt liv för att vi ska få leva. Jesus, medskapare av himmel och jord, universums Herre, väljer en ledarskapsmodell där han tjänar oss människor.

I vår kultur handlar det inte om att tvätta fötter, utan att på andra tänkbara sätt identifiera oss med andra och med våra liv gestalta Jesus genom att betjäna.

Tjänande livsmodell

Som efterföljare till Jesus och som ledare är vi alla kallade att leva kristuslika liv. I vår kultur handlar det inte om att tvätta fötter, utan att på andra tänkbara sätt identifiera oss med andra och med våra liv gestalta Jesus genom att betjäna. Man är inte en lärling om man inte följer mästarens exempel. Ett andligt ledarskap är därför alltid betjänande.

Lösningen är inte att avsäga sig all makt, utan att bära med sig Gud i sitt ledarskap.

Att vara ledare är förknippat med makt och ansvar, och all makt tenderar att korrumpera. Makt och inflytande kan bli en drog i våra liv. Om vårt ledarskap blir vår främsta bekräftelsekälla, då har vårt ledarskap blivit ett missbruk. Ett tjänande ledarskap beskyddar från maktkorrumption och ett osunt bekräftelseknarkande. Att det andliga ledarskapet är betjänande innebär däremot inte att vi ska gå i fällan och avskaffa allt ledarskap. Lösningen är inte att avsäga sig all makt, utan att bära med sig Gud i sitt ledarskap. Jesus var en tydlig ledare, som tog sitt ansvar och inte var rädd för konflikter – sådant ledarskap behöver vi mer av. En tydlig och orädd attityd kommer däremot att leda fel om den inte är betjänande till sin natur. Om du vill vara en ledare som pekar på Jesus, då måste du ha blicken fäst på Jesus och bära tjänandet som livsmodell. Syftet med din position som ledare är att andra ska bli betjänade! På det sättet hjälper du dem att växa.

Om vårt ledarskap blir vår främsta bekräftelsekälla, då har vårt ledarskap blivit ett missbruk.

Jesus som förebild

För att beröra andra måste du själv vara berörd på djupet. Du kommer att utöva störst inflytande och fungera bäst som ledare när andra känner sig sedda, uppmuntrade och speciella i din närvaro. Vi människor fungerar så att vi följer och vill efterlikna personer som vi kan identifiera oss med. Ett betjänande ledarskap är jordnära och bär på en insikt om sin egen svaghet, sina egna begränsningar och brister. Det finns många sätt att vara ledare på, men det viktiga är att vi i vårt ledarskap bär med oss Jesus som förebild – och det ledarskapet är betjänande.