Det omåttligt populära Idol i TV4, hyllade sportstjärnor under OS, dyrkan av kändisar och artister – exemplen på saker och personer som människor ser upp till är många. Hur kan jag som kristen tänka kring detta?

Som människor har vi alltid medvetet eller omedvetet varit beroende av förebilder och exempel för hur vi ska leva och utföra olika saker. De som utan jämförelse har haft störst inflytande på oss i livet är våra föräldrar. De hade chansen att forma oss när vi var som mest formbara – när vi var riktigt små. Dessutom påminner barn ofta om sina föräldrar både i utseendet och genom arvsanlag och gener. Det är ju både arv och miljö som formar oss till dem vi är.

Ju äldre vi blir desto mer kommer omgivning och kompisar att betyda för oss. Detta gäller ju särskilt i tonåren. I alla tider har man haft uttrycket ”det är inte lätt att vara ung”, och vuxna har ”ojat” sig över ungdomars klädstil, musikstil, hårmode, livsstil och hur man uttrycker sig. Tonårstiden är en period i livet när vi förändras från att vara barn och helt beroende av våra föräldrar, till att bli ungdomar och så småningom vuxna och helt ta ansvar för livet och vägvalen vi måste göra. Då vill vi gärna göra tvärt emot våra föräldrar och de som bestämmer över en, lite på pin kiv men också för att ifrågasätta och få argument för och emot. Under denna tid är det extra viktigt att få rätt sorts impulser, bra förebilder som påverkar oss till bra vägval och en sund livsstil.

Påverkan utifrån

Mer än någonsin utsätts vi idag för olika sorters påverkan via media och internet. TV-program som ”Idol”, OS-sändningar, ChampionsLeague-matcher, såpoperor och internetsajter som Facebook och Youtube är exempel på inslag i vår omgivning som påverkar oss och ger oss förebilder som vi medvetet eller omedvetet låter styra våra liv och vårt sätt att vara och se på saker och ting.

Att leva ett liv tillsammans med Jesus innebär att vi ibland måste säga NEJ till de saker som är emot Guds vilja och istället säga JA till hans vilja.

Men hur ska vi som vill följa Jesus och vara kristna hantera detta? Vad är en bra förebild egentligen? När kan en förebild bli negativ? Vad lär oss Bibeln i de här frågorna? Hur kan Jesus bli och vara en bra förebild för oss? Visst är det viktiga frågor och värda att ta på allvar!

Det första budet

För att försöka förstå det här med förebilder/idoler hämtar jag ett stycke från Per-Eive Berndtssons bok ”Förvandlingen av hårda bud till mjuka”:

”Vårt svenska ord ”idol”, kan härledas från ett ord med grundbetydelsen ”avgud”. Visst får man sig en liten tankeställare när TV-tidningen som presenterade vinter-OS hade ett uppslag med bilder på alla våra vinterelitidrottare med texten: PRISAD VARE IDROTTSELITEN … Det första budet lyder: Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig ( 2 Mos 20:3). För att förstå vad detta bud innebär måste vi först försöka definiera vad en gud är. Vi skulle kunna försöka förklara att en gud är någon/något:  

 • som jag litar på
 • som jag väntar mig allt gott av
 • som jag söker tröst hos
 • som jag har innerligt kär
 • som tydligt påverkar eller styr mitt liv
 • som jag hänger mig åt eller tillber”

Gud säger med andra ord att: ′Inga andra gudar än jag existerar. Därför ska du inte ha några!′”

Se med Guds ögon

Detta betyder att om någon eller något annat blir en förebild som inte stämmer överens med Gud och hans vilja blir den/det en avgud som hindrar din goda relation till Gud. Han vill att vi ska se på honom, på oss själva och på allt annat med hans ögon, så som han ser det. Han vill visa på att vi inte kan bli hela människor om vi inte lever i en öppen och god relation till honom, och det kan vi inte ha annat än i Jesus Kristus. Synden som finns i våra liv hindrar oss från att ha Guds gemenskap. Därför kom Jesus Kristus och betalade för och tog bort synden. Nu finns det förutsättningar för en god relation med Gud.

Alltid aktuellt

När Jesus vandrade bland folket i Israel, kallade han människor att följa honom. Han sa: Följ mig! Så berättas det att de lämnade allt och följde honom. Han blev deras Herre och Mästare och han kallade dem lärjungar – personer som lär sig. Det var alltså meningen att de skulle vandra med honom, se vad och hur han gjorde, lyssna till hans undervisning och sen också leva ut det.

Men det är ju klart, det fanns ju inte Internet, TV och film som idag. Nej, men Jesus var finurlig och vis, så om vi läser hans och apostlarnas undervisning så finns det mycket som vi kan ha nytta av. Det är ju så att människan är sig lik och vi frestas av samma saker som de gjorde då. Jag är övertygad om att sex, makt, pengar, ära och uppmärksamhet också var frestelser som var aktuella på Jesus och Paulus tid. För att inte tala om den största frestelsen: att bli lika Gud, ja, till och med att ta Guds plats och ta hans ära från honom. Det är ju tveklöst aktuellt idag. Tänk bara på hur mycket mode, musik, sport, kompisar, med mera, tar vår uppmärksamhet och vårt engagemang. Vad får ha ”första tjing” i ditt liv? Genom hela Jesus liv kan vi se hur han först själv sökte och längtade efter att Guds vilja skulle ske, att Gud skulle ha all ära (Joh. 8:49b-50; Matt. 26:42; Matt. 6:10).

Förebilder

Gud har verkligen omsorg om oss. Han har inte lämnat oss åt oss själva. När Jesus lämnade lärjungarna där på berget och for upp till himlen, lovade han dem att de skulle få en Hjälpare, en som skulle vara hos dem för alltid. Det var den helige Ande som han tio dagar senare sände över de första kristna. Vi har också fått den helige Ande i dopet, och han vill vara med oss alla dagar in till tidens ände. Den helige Ande vill få mer och mer plats i våra liv, ja, han vill uppfylla oss helt och hållet. Hans uppgift är att visa oss vårt stora behov av Jesus och hur underbar han är. Han vill dessutom visa oss ett meningsfullt liv tillsammans med honom, och mana oss till hur vi bör leva, hur vi ska välja i livet. Man kan säga att vi har massa olika förebilder i livet:

 • Jesus Kristus och hans liv och undervisning
 • Apostlarna och deras liv och undervisning
 • Kristna genom historien
 • Kristna ledare idag och deras liv och undervisning som hämtas ur Bibeln
 • Föräldrar och andra kristna som vi har i vår omgivning

Det är ju faktiskt också så att när vi lever i nära relation med Jesus så lär vi känna honom och hans vilja. Då blir det lättare att se vad han skulle ha gjort. (What Would Jesus Do? – WWJD?) Du som är ung och vill följa Herren kanske ser mycket som är fel både hos dig själv men också hos andra och inte minst bland oss som är äldre. Då vill jag faktiskt uppmana dig till att säga ifrån och fråga om det verkligen är föredömligt att göra eller säga så!

Nej och ja

Om du nu utifrån detta sätt att se på saker och ting börjar tänka på dagens samhälle, så är det nog inte svårt att inse att det är så mycket som är sjukt och ruttet. Att leva ett liv tillsammans med Jesus innebär att vi ibland måste säga NEJ till de saker som är emot Guds vilja och istället säga JA till hans vilja. Det kommer inte att bli enkelt, allra minst som vi alla har en drift och en vilja kvar i våra liv som inte vill det Jesus vill. Men vi är kallade till att kämpa emot den. Det är inte meningen att den ska bestämma. Den ”suger”. Det är den nya viljan jag fått av Jesus som ”äger” – ja, det är Jesus som ”äger” – det är han som lever i mig. Och det liv jag nu lever, lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig (Gal 2:20). Lycka till i det Livet!