Julen är så mycket mer än alla julklappar och överfulla matbord. Det är en tid då vi får stanna upp en extra stund vid krubban. Genom att tro att Jesus föddes hit och dog för vår skull, får vi evigt liv. Öppna upp och ta emot gåvan.

Visst är julen en trevlig helg. God mat, släktträffar och gamla Kalle Anka-klipp. Men ibland verkar det bara vara ett påhitt för att affärerna ska få oss att köpa en massa saker. Så finns det någon djupare anledning till att fira julen?

Historiskt sett

För cirka 2000 år sedan, föddes ett barn med namnet Jesus i Betlehem. Det var inget vanligt barn utan Gud i mänsklig gestalt. Hans uppgift skulle bli att ge oss möjligheten till ett liv efter döden.

Jesus föddes av en jungfru som blivit med barn genom den helige ande. Förfäderna var släktingar till kung David. Redan vid världens skapelse hade det bestämts var, hur och när han skulle födas. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt (Gal 4:4–5). Jesus föddes för att besegra Satan. Uppdraget var att rensa bort allt ont han ställt till med. Genom sitt liv här på jorden uppfylldes profetiorna. Sjukdomar botades. Döda återuppväcktes. Alla under som blivit utlovade blev verklighet.

Jesus var den räddare som hela det judiska folket väntat på.

Ett offer för alla

Jesus föddes och dog för våra synders skull. Han var det fullkomliga offret – en människa utan synd. Gud i mänsklig kropp. Därför behöver vi inte offra djur för att få Guds förlåtelse. Vi får ta emot den genom att ärligt be om det. Jesus gav sig själv för att vi alla ska få del av en direkt relation till Gud. Om vi vill. Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6).

Guds makt förklarar undret

Händelserna i Bibeln har aldrig kunnat motbevisas. Trots det ifrågasätts mer eller mindre allt omkring Jesus. Hur han föddes, dog, verkade och talade. Ett exempel är den starka stjärna som lyste på himlen när Jesus föddes. Samma stjärna som ledde de tre vise männen till stallet. Vetenskapliga teorier har försökt förklara vad den kan ha varit. Vissa säger att det var en komet som visade sig.

En annan teori försöker få stjärnan till en supernova – en himlakropp som dör och exploderar i en kaskad av energi, ljus och kraft. Det finns inga historiska källor som berättar om sådana händelser vid den tiden. Många har helt enkelt kommit fram till slutsatsen att stjärnan var ett övernaturligt, tillfälligt ljus. Detta nöjer sig förstås inte vetenskapsmän med. För mig som kristen verkar det helt logiskt. Jesu födelse var en otroligt stor händelse. Varför skulle inte Gud kunna visa detta med något oförklarligt?

Låt julen bli mer än hårda paket

Julen står för dörren. Njut av den lediga tiden och stressa ner. Men vi bör också försöka se bortom det kommersiella. Exempelvis att företagen satsar stort för att tjäna på våra presentinköp. Vad skulle hända om alla istället skulle få upp ögonen för den egentliga anledningen till julfirandet?

Jesus var ingen vanlig människa. Han var Gud. Det han uträttade med sitt liv är mer än någon annan någonsin gjort för våra liv. Vi fick en chans att bli räddade, en chans att komma närmare Gud och lära känna honom på ett personligt plan. Paketer och julskinka i all ära – men Gud är större än allt. Det Jesus gjorde för oss är en större present än vad pengar någonsin kan ge. Han gav oss chansen till evigt liv.