Var Jesus fullständigt galen? Jag menar, trodde han på riktigt att han var Gud? Eller var han bara en stackars missförstådd snickare från Nasaret som några religiösa fanatiker gjorde till Gud? Vem trodde Jesus själv att han var egentligen? Vi ska se efter vad de historiska källorna om Jesus säger.


Idag ifrågasätter nästan ingen forskar att Jesus har funnits, allt historiskt material pekar nämligen åt det hållet. Däremot finns det vissa som säger att Jesus aldrig gjorde några anspråk på gudomlighet. Något som då behöver förklaras är varför de första kristna, redan inom 20 år efter Jesus död på korset, trodde att Jesus var Gud själv, född som människa. Forskaren J. Pelikan påpekar att den äldsta predikan, den äldsta berättelsen om en kristen martyr, den äldsta icke-kristna skrivelsen om kyrkan och den äldsta liturgiska bönen som vi känner till, menar att Jesus sågs som både Herre och Gud. Skeptikern måste ge en bra förklaring ‒ om nu Jesus inte påstod sig vara något av detta, varifrån kom denna tro bland de första kristna? Men det räcker inte med att ge en alternativ förklaring till de första kristnas tro, utan skeptikern måste också förklara de bibelställen som även kritiska forskare medger är tillförlitliga! Vi ska titta närmare på några av dessa.

På himmelens skyar

Om du läser evangelierna, så kommer du märka att Jesus kallar sig själv ”Människosonen” väldigt ofta, faktiskt 62 gånger! Vi hittar uttrycket på bara fyra andra ställen utanför evangelierna, vilket gör att även skeptiska forskare menar att det inte är något som kyrkan hittade på i efterhand, utan något som Jesus faktiskt sade om sig själv.

Jaha, kanske någon tänker, än sen? Vi är väl alla människosöner och -döttrar? Men Jesus sade inte bara att han var en människoson, utan att han var Människosonen!

”Tja allihop! Det är jag som är den utlovade kungen över Israel!”

W. L. Craig menar att man inte kan förstå detta som bara ett annat sätt att säga ”jag” på, utan att det anspelar direkt på en figur vi hittar i Daniel 7:13-14: I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. Det ligger alltså mycket mer i titeln ”Människosonen” än vad man kanske tänker på i första hand. Jesus påstod sig alltså vara den här mäktiga människosonen – det var väl ändå lite vågat?

Herravälde från hav till hav

En annan sak som står ut är inte bara vad Jesus sade, utan vad han gjorde. I både Markusevangeliet 11 och Johannesevangeliet 12 kan vi läsa om att Jesus rider in i Jerusalem på en åsna under folkets rop: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Alla andra gånger då han ska in i Jerusalem så går Jesus. Varför helt plötsligt en åsna? Varför ropar lärjungarna och folket? Svaret finner vi i Sakarja 9. Till Jerusalem skriver Sakaria: Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl […] Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala frid till hednafolken. Hans herravälde skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens yttersta gränser.

Jesus uppfyller här medvetet Sakarjas profetia när han i princip säger: ”Tja allihop! Det är jag som är den utlovade kungen över Israel!”

Sitta på Maktens högra sida

Ett av de mest fascinerande textställena angående Jesus identitet är vid hans rättegång i Markus 14 när översteprästen frågar Jesus: “Är du Messias, den Välsignades son?” Jesus svarade: “Det är jag. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.” Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: “Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla fann de honom skyldig till döden.

I ett andetag menar sig Jesus vara Messias, den Välsignades (Guds) son och Människosonen från Daniels bok. Att sitta på ”Maktens högra sida” är att göra sig jämställd med Gud själv. Blir det mer tydligt än detta? N. T. Wright drar slutsatsen: ”Jesus trodde sig kallad att göra och vara det som i de traditioner han tillhörde endast Israels Gud, JHWH, kan göra och vara.”

Hur förklarar vi detta?

Var Jesus galen?
Inte sannolikt. Hans liv och undervisning verkar peka på motsatsen.
Ljög han?
Människor ljuger av två anledningar:
(1) för att undvika något obehagligt
(2) för att vinna något värdefullt
Om Jesus ljög måste han vara den sorgligaste lögnaren i världshistorien då han misslyckades brutalt på båda punkter.
Är Jesus Herren?
Om han inte var galen och inte ljuger – vilket alternativ finns kvar? De första kristna ansåg att Jesus påståenden bekräftades genom att Gud uppväckte honom från de döda. Idag är de historiska stöden för uppståndelsen starkare än någonsin förut. Det finns med andra ord goda skäl till att tro att Jesus är Herre och Gud!

Tips till vidare läsning:
Skeptikers Guide till Jesus del 1 & 2, Stefan Gustavsson
Reasonable Faith, William Lane Craig
Fallet Jesus, Lee Strobel

 

Foto: freeimages.com/Alfonso Romero
DELA
Föregående artikelGemenskap eller vetskap
Nästa artikelGotta Catch ‘Em All!