Guds story handlar om Jesus. Och allt Jesus är och gör handlar om Guds story. Genom att utforska hur detta hänger ihop kan vi lära känna Jesus på ett helt nytt sätt.


De första som kom till tro på Jesus var judar. Sedan barnsben var de flesta av dem fullkomligt ”marinerade” i de hebreiska skrifterna som vi kristna kallar Gamla Testamentet (GT). De kunde, bar med sig och var stadigt rotade i Guds väldiga gärningar, vilja och löften. Med denna kunskap i hjärtat fick de första lärjungarna en tydlig ram att förstå Jesus utifrån, något som vi ofta saknar idag. Genom att dyka djupare i GT kan vi få se Jesus i ett nytt ljus och upptäcka saker som vi tidigare varit blinda för.

Historiens Gud

Bibeln visar oss att Gud verkligen är historiens Gud. Han är historiens herre och det är ”his story” som vi möter i Bibeln. Och inte vilken historia som helst – utan frälsningshistorien. Detta ger tröst och perspektiv, mening och sammanhang åt tillvaron. Historien som möter oss i Gamla och Nya Testamentets skrifter är nämligen inte bara en rad händelser och personskildringar som staplas på varandra för att det råkar bli så – utan säger oss att Gud har en plan! Gud leder ständigt historien mot ett specifikt mål: frälsningen och hans goda viljas fullbordan vid tidens slut. Detta innebär skapelsens helande och återupprättande, Guds seger och dom över allt ont och hans rikes inträdande med nya himlar och en ny jord. Vid tidens slut väntar också tillbedjan och gemenskap med honom i evigheten av en mänsklighet som genom hans nåd återigen har blivit de Guds avbilder som de var tänkta att vara (1 Mos 1:26, 1 Joh 3:2). Det fantastiska är att vi är med i denna historia, du och jag! I Guds väldiga gärningar med sitt folk i dåtiden ser vi också hans trofasta och tålmodiga kärlek och nåd till oss idag.

I allt detta finns det en som är nyckeln till att förstå historien och som i sin person väver samman alla dessa trådar som Gud lagt ned i sitt ord – nämligen Jesus Kristus.

Att se längre

Från skapelsen löper en rad röda löftestrådar genom hela Bibeln fram till Johannes syn av domen och den nya skapelsen i Uppenbarelseboken. I allt detta finns det en som är nyckeln till att förstå historien och som i sin person väver samman alla dessa trådar som Gud lagt ned i sitt ord – nämligen Jesus Kristus. Han är Gud själv i mänsklig gestalt som trätt in i tiden och historien för att fullborda den. Därför säger Jesus till sina lärjungar: Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra vad ni hör men fick inte höra det (Luk 10:23-24). De såg nämligen på Jesus med sina GT-glasögon. I hans liv, undervisning, tecken, handlande, död och uppståndelse kände lärjungarna igen det som de sett Gud göra med sitt folk och hört honom tala om i GT.

Jesus – Guds Ord personifierat

GT är fullt av profetior och andra ledtrådar som leder oss mot Kristus. Redan tidigt i Johannesevangeliet utbrister Filippus till sin vän: Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret (Joh 1:45), och otaliga gånger i Nya Testamentet möts vi av fraser som ”detta skedde för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas”. Det är inte bara genom enskilda profetiska ord som bilden av Kristus framträder i GT. Gud låter dessutom hela skeenden i frälsningshistorien – både personer och händelser peka mot honom som ska komma. Under hela sitt liv undervisar Jesus om och bevisar sin roll i Guds eviga plan. Det finns många exempel på kopplingar mellan Jesus liv och händelser eller löften i GT: Han är sonen som kommer till ett folk som gång på gång avvisat profeterna Gud sänt (Matt 21:33f); han är det sanna brödet från himlen (Joh 6:30f); han är större än kung Salomo (Matt 12:42); han är det sanna templet platsen för försoning och Guds fulla närvaro på jorden (Joh 2:19-21) och hans uppdrag liknar kopparormens, som upphöjdes på en träpåle för att folket skulle räddas från ormarnas gift (Joh 3:14; jmfr 4 Mos 21:4f), för att nämna några.

Genom att alltmer ”marinera” oss i Guds stora frälsningshistoria kan vi på ett nytt sätt få se och tillbe Kristus som alltings mittpunkt och mål, början och slut.

Uppdaterad syn

Genom att alltmer ”marinera” oss i Guds stora frälsningshistoria kan vi på ett nytt sätt få se och tillbe Kristus som alltings mittpunkt och mål, början och slut han som var och som är och som kommer.

Foto: pixabay.com
DELA
Föregående artikelNya chanser
Nästa artikelGT-life hacks