Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, och han var fylld av nåd och sanning (Joh 1:14). Det mest radikala när det kommer till Jesus är detta – den sanna Guden har blivit människa i honom.

Evangeliet är mer än en vacker lära; det vittnar om en ny etisk livshållning och pekar på en väg att gå. Det är detta Jesus, Människosonen, vill lära oss. Han kallar oss: Följ mig! (Joh 1:35-51). De personer som först hörde kallelsen lämnade allt de hade för sina händer för att följa Jesus. Genom att överge sina tidigare liv och överlåta framtiden till Jesus omsorg visade de på tro. De förtröstade inte på visionen om Guds rike som han presenterade för dem, utan på personen Jesus. Även vi som är hans lärjungar i dag har kallats till trofasthet. Ett kristet motstånd handlar om att vara trogna Jesus och det kärleksfull alternativet.

Gör som Jesus – bli människa

Att följa Jesus innebär också att bli mer sant mänsklig, för Jesus vet bättre än någon annan vad som finns i människan (Joh 2:24-25). Det är goda nyheter att Ordet blivit kött; det innebär att även vi kan träna oss i Kristuslikhet, öva oss på att låta Ordet bli levande i oss. Det gör vi genom att ta in Bibelns berättelser och kyrkans förkunnelse och omvandla dessa till praktiska handlingar och en intensiv strävan efter förändring. Vi slipper försöka ensamma, eftersom Kristus kallar sina lärjungar att dela en levande gemenskap.   

Jordens salt och världens ljus

Vägen som Jesus kallar oss att gå målas ut i Gamla och Nya testamentet. Ett specifikt ställe där Jesus undervisar, både de egna lärjungarna och folkskarorna, är i Bergspredikan i Matt 5-7. Undervisningen inleds med saligprisningar (Matt 5:3-12) – glädje är inte målet, glädje är vägen. Därefter följer många konkreta, radikalt kärleksfulla direktiv. Budskapet är inte fördolt eller hemligt. Så vad är det då för liv Jesus, enligt Bibeln, lär oss?
Här kommer några smakprov:
Var jordens salt och var världens ljus. Lev i försoning med varandra, istället för att vara osams, så att hatet inte får fäste. Håll dig borta från sådant som leder bort från Gud. Ge åt den som ber dig, ge mer än den frågar efter. Älska inte bara den som älskar dig, utan älska också dem som hatar dig. Be och fasta inte för att få uppmärksamhet utan för att söka Faderns ära. Samla inte världsliga skatter, avgudadyrka inte pengar och så vidare.

”Att följa Jesus innebär också att bli mer sant mänsklig”

Den smala vägen

Känns det trångt? Jo, det är en smal väg. Ödmjukhetens Herre, han som blivit människa, kallar. Jesus kallelse är radikal – den som följer honom måste vara beredd att lämna föräldrar och syskon, hem och ägodelar. Jag tror att en nyckel för oss är att vara trogna i det lilla, för att inte gå under. ”Gör små saker med stor kärlek” brukar man säga. Jag tänker också att den enskilde kristnes huvudsakliga uppgift är att vara ett vittne om evangeliet och då handlar det inte om hur mycket vi åstadkommer eller gör utan hur lojala vi är till Jesus. Vi borde nog ägna våra liv åt att tillsammans utforska den största och sannaste sanningen om oss – att Kristus genom korset befriat hela skapelsen, att Kristus är närvarande än i dag. Våra liv bör vara ett gensvar på Guds ovillkorliga kärlek, genom att i allt söka den väg som visats för människorna: ”älska-vägen”. Jesus Kristus är den vägen. Att utforska den vägen görs inte genom objektiva och ytliga studier utan genom att vandra den.

”Gör små saker med stor kärlek”

Hur vandra vägen?

Hur blir vår kristna tro kroppslig, såsom Gud, gudstjänsten och gemenskapen är kroppslig? För mig blir den just nu kroppslig när jag cyklar till förorten och läser läxor med SFI-studenter, fastän jag inte vet mer om pedagogik än uppmuntran och leenden; när jag skriver, till exempel sådana här texter; när jag ger människor stöttande klappar på armen eller håller om dem; när jag deltar i blockader för att förhindra tvångsavvisningar av flyktingar; när jag träffar min husförsamling varje onsdagkväll för att dela måltid mitt ibland barngråt och vardagsstress; när jag undervisar och leder bibelstudiegruppen i syrisk-ortodoxa kyrkan, vilket då och då innebär utsatthet och obekväma situationer. Och varje gång ber vi för minst en person som drabbats av cancer och om de kristna löftena inte är sanna är jag en lögnare som ger människor falskt hopp när jag formulerar de bönerna.  

Nåden är vårt hopp

Men vad vet egentligen jag om Jesus radikala undervisning och hur kristna ska praktisera detta? Jag vet att jag lever ett ganska rättroget liv och är ett gott exempel – men det är ju endast på grund av att jag inte längre själv lever, Kristus lever i mig. Kristus praktiserar i mig. Jag är i mig själv en misslyckad lärjunge, på en hel del vis. Vi kan som sagt öva oss på att låta Gud få ännu större makt över oss och odla en Kristuslikhet i våra liv, just som ett gensvar på den nåd Gud visar oss. Här är några tips från mig, på vägen: Be mycket. Läs Bibeln på allvar och meditera över ordet. Dela ditt liv med andra. Gå ut i naturen. Lev rent, nära Gud och rättfärdigt. Gör det enkelt. Sök Kristus där han säger sig vara – i barnen, hos de hemlösa, i fängelset, i gemenskapen och så vidare. Var tacksam och nöjd. Gör allt i kärlek, det är det högsta budet. Och glöm inte, en kristen är mer än allt annat någon som tillhör Kristus. Av Ordets fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd.

Soli Deo Gloria