Gud har en viktig kallelse till alla. Först och främst vill han att vi ska vara hans barn. Men han vill också att vi ska vara en del av den här världen och det här livet. Det är den grundläggande kallelse vi alla har fått.

Att Gud kallar oss människor till saker är egentligen helt fantastiskt. Gud har inte bara skapat oss, uppenbarat sig för oss och räddat oss. Gud är också engagerad i oss och i våra liv!

Kallade att vara Guds barn

Den viktigaste och mest grundläggande kallelsen vi människor har är att vi är kallade att tillhöra Gud och vara hans barn; den helige Ande kallar varje människa till tro på Kristus. Petrus skriver om de kristna i sitt första brev: Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörker till ljus (1 Petr 2:9).

Gud kallar vanliga människor

I Bibeln beskrivs många gånger hur människor blir kallade också till speciella uppgifter för Gud. Personen som blir kallad är oftast en helt vanlig person, någon vars liv verkar vara den totala motsatsen till viktigt eller speciellt.  När Gud sen uppenbarar sig och kallar honom eller henne så förändras allt. Plötsligt blir personens liv både ovanligt och viktigt. Personer som kung David, Maria och Petrus är typexempel på sådana personer. Om Gud inte gripit in och kallat dem till speciella uppgifter så hade de med 100 % sannolikhet varit helt okända för oss, men nu när de fått Guds kallelse så är de är plötsligt kända över hela världen.

Varje människa har en kallelse av Gud, där hon befinner sig, utifrån de gåvor hon har fått.

Alla är kallade

I kyrkans historia användes länge ordet kallelse mest om dem som kallades till speciella ledartjänster. Man blev kallad till biskop, man fick en kallelse att gå i kloster och så vidare. Martin Luther började använda ordet kallelse om vanliga människor som inte hade speciella ledartjänster. Han menade att varje människa har en kallelse av Gud, där hon befinner sig, utifrån de gåvor hon har fått. Genom att tala om vardagslivet på det sättet så visade Luther på en viktig poäng, att det inte bara är de som uppenbart befinner sig i en viss tjänst i kyrkan som kan ära Gud med sitt liv, utan varje människa kan göra det. Det är inte bara några få som är kallade till tjänst, utan alla är det.

Det finns många fördelar med det här perspektivet. Det ger en känsla av mening till våra vardagliga, många gånger ointressanta, liv. Plötsligt kan vi se en vanlig dag med lite matte, lite lunch och lite håltimme, som något som Gud har kallat oss till och som därför är djupt meningsfullt. På samma sätt som Guds kallelse förändrade allt för David, Maria och Petrus, så kan Guds kallelse till oss också förändra vår tillvaro i grunden.

Kallad till vardagslivet

Kanske tänker man att om Gud skulle kalla mig till något så skulle det nog vara till något radikalt annorlunda, till något som inte alls liknar det liv jag lever just nu. Om Gud kallar så kallar han väl inte oss till det vardagliga och enkla? Han kallar väl oss bort från allt sådant? Tänker man så, så har man missat hur vardaglig, enkel och oandlig kristendomen ofta är. Det grundläggande draget i evangeliet är inte bort från det fysiska, bort från det vardagliga och praktiska utan tvärtom mot det. Den kristna tron säger inte att människorna var i en hopplös situation och därför sökte de sig bort från världen, till det andliga och till Gud. I stället är det raka motsatsen. Den kristna tron säger att människorna var i en hopplös situation och därför lät sig Gud födas som människa, och delade vårt enkla och vardagliga liv. Gud kallar sällan bort från livet, till något helt annat. Han kallar oss till livet, men med en ny glädje och inspiration.

Lev vardagen för Gud

De vardagliga och enkla sysslorna och uppgifterna har i allra högsta grad med Gud att göra. När vi ber Vår Fader; ge oss i dag det bröd vi behöver och rädda oss från det onda, så svarar Gud på de bönerna genom att ha kallat människor till att arbeta som bonde, bagare, polis, forskare, läkare med mera. Det andliga har inte mer med Gud att göra än det världsliga. Gud är intresserad av våra vardagliga liv och kallar oss att i allt leva till hans ära. Så blir gudstjänsten och mötet med Gud inte bara något som sker under söndagen utan också i veckan, i vardagen, där ute där livet faktiskt händer, där vi är kallade av Gud att vara.

Foto: pixabay.com
Anders Ek
Eslöv
DELA
Föregående artikelNär världen präglas av missnöje
Nästa artikelGuds tankar