Som Guds medarbetare blir vi uppmuntrade att inte ge upp, även om det är många hinder längs vår väg. Gud är beredd att utrusta och ge oss den kraft vi behöver för att berätta om Jesus. Då kan vi istället få känna en djup glädje.

Läs texten i 2 Kor 6:1-10

Paulus börjar med att uppmana församlingen i Korinth (Grekland) att ta emot Guds nåd och ständigt leva i förlåtelsen. Han använder en profetia från Jesaja i Gamla Testamentet (Jes 49:8) för att visa att frälsningens och förlåtelsens tid nu är här: Jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag (v.2). Den rätta tiden – nådens tid – innebär tiden efter att Jesus trätt fram. Nåden och förlåtelsen erbjuds oss alla tack vare Jesus död på korset. Orden Jag bönhör dig i rätt tid får därför bli en tröst för alla som ber, men brottas med att Gud inte verkar svara. Gud har inte glömt någon av oss!

Alltid Guds tjänare

Detta är en stor utmaning. Kanske är det få kristna på din skola och du känner dig svag och osäker. Kom då ihåg att Gud har lovat att vara med sina tjänare varje dag till tidens slut (Matt 28:20). Gud ser dig och vill hjälpa dig att leva som kristen, även om du blir motarbetad i skolan, utskälld av rektorn eller hånad av dina klasskamrater. Han vill och kan använda dig ändå. Be varje dag om hjälp och uthållighet. En uthållig tro på Gud kan på många sätt ge dig respekt i skolan och bland kompisar. Det kan hända att de blir intresserade och överraskade av ditt mod. Kanske väcks en nyfikenhet på vem du tror på eftersom det så tydligt påverkar ditt sätt att vara.

Någon har sagt att Jesus har fler bekännare än efterföljare, för det är en stor skillnad på att tro på Jesus och att följa Jesus. Även om dina kompisar kan tycka du är konstig är det viktigt att alltid försöka leva som du lär. Men det gör man aldrig genom att vara egoistisk, snål och taskig – då blir tron inte trovärdig.

Sanningen kan svida

Den kristna tron hävdar trots det saker som ofta upprör människor i både skola och samhälle. Bibeln säger till exempel att: alla har syndat och saknar härligheten från Gud (Rom 3:23) och att det bara är Jesus som kan frälsa (rädda) oss (Apg 4:12). De allra flesta människor i vårt land verkar inte förstå att de behöver bli förlåtna av Jesus. De menar att andra religioner och åsikter då kan känna sig diskriminerade. Det kan kosta på att vara Jesus tjänare – för sanningen är inte alltid bekväm – men Jesus lovar att sanningen ska göra oss fria (Joh 8:32). När Guds vilja och samhällets vilja krockar, får vi ta till oss orden: Man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29). Sedan skall vi alltid be Gud om vishet i allt vi gör.

Sanningen står fast

För att vara Guds medhjälpare behöver man en del utrustning. Paulus pekar på sanningens ord. Jesus säger själv om Gud att ditt ord är sanning (Joh 17:17). Sanningens ord kan vi läsa i Bibeln och vi uppmanas att använda dem som vårt livs kompass. Men sanningen går inte i längden att tysta och sopa under mattan. Till slut blir det då en flygande matta. Eftersom sanningen i sig själv är fast går den inte att ändra på. Förr eller senare kommer den ändå alltid fram. Därför kan Guds medarbetare få tröst och styrka också när ingen verkar vilja lyssna på budskapet.

Gud vill även att vi ska be för dem som motarbetar oss.

Dessutom behöver vi Guds egenskaper som renhet, insikt, tålamod, godhet och kärlek (v.6) för att kunna vara goda medhjälpare till Jesus. Ju mer vi umgås med Jesus i bibelläsning, bön och gudstjänster, desto mer lika honom blir vi. Läs gärna avsnittet om Andens frukt i Galaterbrevet 5:22–23. Där beskrivs flera av de goda egenskaper Gud vill plantera i oss.

Skyddad av Gud

Paulus talar också om att vi behöver rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand (v.7). Vad menar han då med det? Ska vi bli kristna cowboys? Inte nödvändigtvis. Med rättfärdighet menas något som är rätt, gott och sant enligt Guds vilja. Paulus jämför med en krigare som bär svärdet i höger hand och skölden på vänster arm – till angrepp och försvar. Det innebär helt enkelt att vara beskyddad av Gud när man bär fram hans budskap.

Det är Gud som utrustar och ger oss all kraft vi behöver – för vi märker snart att vår egen kraft inte räcker till.

Hopp i hopplösheten

Fattiga och utsatta människor, utsatta för förföljelser, dödshot, svält och andra katastrofer kan ofta mitt i detta vara hängivna och hoppfulla i sin kristna tro. Insikten om den verkliga tryggheten och glädjen i Jesus ger kraft mitt i det svåra. Vi i Sverige blir sällan förföljda med vapen, men kan istället bli utsatta för mobbning, hån och utfrysning på grund av vår tro. Då är det oftast mest bekvämt att anpassa sig och vara tyst. Men vi uppmanas istället att inte ge upp, utan be till Gud om hjälp. Gud vill även att vi ska be för dem som motarbetar oss.

Jesus har förvarnat om lidande och svårigheter men ger oss också hopp genom en liknelse: När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen (Joh 16:21). Jesus har lovat att svårigheterna en dag ska ta slut och bytas ut i glädje!

I glädje och sorg

Texten avslutas med att Paulus räknar upp en rad motsatser som, trots allt, tycks höra ihop. Han säger bland annat: vi är döende men levervi är bedrövade men alltid glada vi är fattiga men gör många rika (v.9,10). Mitt i alla lidanden och svårigheter som Jesus medarbetare och du själv kan tvingas gå igenom, går du inte ensam. Jesus är med, tröstar, leder och bär mitt i det svåra. Detta gav Paulus en inre glädje och frimodighet att fortsätta berätta om den förlåtelse Jesus vann på korset för allas synder och misstag. Denna förlåtelse får du och jag ta emot helt gratis och utan att vara värda den. Vi får också i vår tid följa Paulus exempel och be om och räkna med Guds kraft och ledning – i våra egna liv och för människor i vår närhet.

Fullkomligt perfekt

Anledningen till Paulus och hans medarbetares villighet att sprida budskapet om Jesus är att de har insett att alla människor behöver Jesus, hans förlåtelse och upprättelse för att kunna ha gemenskap med Gud. Men en fullkomlig gemenskap med Gud kan en kristen uppnå först i himlen – på den nya jorden. Där skall ingenting vara mellan Gud och människan. Död, sorg, gråt och plågor ska för alltid försvinna och gemenskapen mellan Gud och människan bli helt upprättad igen! Guds personliga omsorg om dig och mig kommer då att helt visa sig (Upp 21:1–7).

Idag lever varken Paulus eller hans medarbetare längre på jorden, men du och jag gör det! Vi inbjuds att ta över stafettpinnen för att berätta för andra om Jesus, som är uppstånden och lever i evighet. Hans stora längtan är att vi ska vilja leva nära honom.