Det blev alltid som Jesus sa. Sa han till en sjuk: ”Bli frisk!”, så blev det så. Sa han till en död: ”Upp och hoppa!”, så blev det så. Sa han till en storm: ”Håll tyst!”, så blev det så. Jesus har sagt att det händer saker när vi döper och firar nattvard, och därför kan vi förvänta oss att det verkligen gör det – det blir ju alltid som Jesus säger.

Dopet

I missionsbefallningen instruerar Jesus apostlarna att döpa och undervisa alla folk så att de blir hans lärjungar. Dopet är  den väg som Jesus har anvisat oss in till gemenskapen med sig. Vid dopet förenas Guds Ord med vattnet och förvandlar oss, så att det blir som Jesus säger.

Förvandlad av vattnet och Ordet

  • Vattnet dränker kroppen och Ordet dränker den gamla människan så att vi korsfästs och begravs med Jesus. Vi blir förlåtna, för Jesus tar världens synd på sig när han dör för oss.
  • Kroppen kommer upp ur vattnet och Ordet tar upp oss till Gud. Vi föds på nytt och blir Guds barn. Vi är omåttligt älskade, privilegierade, bortskämda och universums Skapares största prioritering. Att födas, gifta sig, få barn och dö är stort, men inget i en människas liv är större än dopet.
  • Vattnet renar utsidan och Ordet renar insidan. Dopet hör ihop med omvändelse, förlåtelse och ett nytt sinne. Förr ville jag inte göra Guds vilja. Nu vill jag (även om jag inte alltid kan).
  • Vattnet strömmar över oss och den helige Ande strömmar in i oss. Jesus sköljer himmelsk välsignelse över oss med sig själv, sina gåvor och sitt nya sinne.
  • Syndernas förlåtelse,  det eviga livet och frälsning från djävulen är Guds dopgåvor till oss. Vid ett vattendop i Faderns och Sonens och den helige Andes namn blir det som Jesus säger. Vi får del av frälsningen i dopet tack vare Jesus.

Den Gud som skapat materien förandligar inte den djupaste närheten vi kan ha med honom på den här jorden – han förkroppsligar den.

Nattvarden

Uppdraget att fira nattvarden till hans åminnelse gavs från Jesus till apostlarna och vidare till biskopar och präster. I måltiden förenas Guds Ord med bröd och vin och förvandlar oss, så att det blir som Jesus säger.

Inte kotlett och svartsoppa, men kropp och blod

  • När Jesus sa: Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er smakade brödet inte kotlett. Brödet blev inte till Kristi kropp, men Kristi kropp blev till bröd. Den Gud som skapat materien förandligar inte den djupaste närheten vi kan ha med honom på den här jorden – han förkroppsligar den. Hans kropp i din kropp. Hans celler i dina. Hans liv i ditt.
  • När Jesus sa: Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse blev vinet inte svartsoppa. Men Jesus blod blev till vin. Och precis som lammblodet målades runt israeliternas dörrposter vid uttågets natt, så målas Jesus blod nu runt våra hjärtan till frälsning från syndens dödsängel: Här har redan blod utgjutits, här skall ingen annan behöva dö. Hans blod i ditt blod. Hans död i dig och hans uppståndelse i dig.

Tidernas största kärlekshistoria

När kyrkan firar nattvarden så som han uppmanat oss är han där, och vi är där när han instiftar den. Hans död var inte bara för dem som levde då. Han dör för oss. ”För dig utgiven. För dig utgjutet.”

På fornkyrkans tid sades det att de kristna dödade barn (dopet) och drack blod (nattvarden). Inte undra på att vanligt folk hatade de kristna! Men de kristna kunde inte låta bli sakramenten, för de visste att tidernas största kärlekshistoria ryms i några droppar vatten och en brödbit. Vi kan inte låta bli att döpa och fira nattvard. Vi gör som Jesus säger. Och vi tror på hans löften. För vi vet att det alltid blir som Jesus säger.

Insidan utmanar!

Födelsedagar, årsdagar för relationer, jul och påsk är vi duktiga på att fira. Dagen du döptes hände också något stort som är värt att uppmärksamma. Därför har Insidan en utmaning till er läsare. Ta reda på vilka datum du, dina vänner och dina familjemedlemmar döptes på och börja fira varandras dopdagar!

Foto: Pixabay.com
Dan Sarkar
Präst i Broby
DELA
Föregående artikelDär Gud bestämt möte
Nästa artikelDet blir bättre hos Gud