När Gud skapade människan hade han en tydlig tanke med henne. Dock har vi människor genom våra tolkningar och handlingar missuppfattat Guds tanke och gjort något annat. Vi behöver inte läsa länge i Bibeln för att se Guds första uttalande om människan.

Den Treenige Guden pratar i 1 Mosebok 1:26 med varandra och säger då: ”Låt oss göra människan till vår avbild, till att vara lika oss”. I vers 27 läser vi vidare hur Gud skapade dem till man och kvinna. Det råder inget tvivel om att både mannen och kvinnan är skapade till att vara lika Gud och till att återspegla Gud. Det är inte så att mannen eller kvinnan återspeglar Gud mer än den andre utan båda är Guds avbild, lika Gud fast på olika sätt.

Avbild av samma Gud

En gång hörde jag en fantastisk förklaring till varför kvinnan skapades av mannens revben. Gud skapade inte kvinnan från mannens huvud för att hon skulle vara över honom. Gud skapade inte heller kvinnan från mannens fötter för att han skulle trampa på henne.  Gud skapade kvinnan från mannens sida för att hon skulle vara närmast hjärtat. Mannen och kvinnan är alltså skapade till att leva sida vid sida av varandra. De är skapade till att leva ansikte mot ansikte i gemenskap med varandra och gemenskap med Gud. Innan syndafallet vandrade mannen och kvinnan i Eden vid varandras sida i total gemenskap. Vi kan också se att det hände något med relationen till varandra och till Gud i syndafallet. I dag kan vi inte leva fullt i den gemenskap som Gud hade tänkt från början men det betyder inte att hans tanke med människan har ändrats.

Att jag väljer att inleda med hur Gud skapar människan är för att understryka det faktum att vår tillhörighet och identitet är i Gud och i det att han har skapat oss. Vår identitet är inte i vilket kön vi har eller vad vi gör. Detta är viktiga saker hos oss människor men det är inte där som vår identitet först och främst är. Vi alla kommer att göra olika saker och bli bemötta och behandlade på olika sätt i livet. Men Gud vet vad hans tanke med dig och med oss alla är och han ser på oss med samma kärlek oavsett vad vi gör eller vilket kön vi tillhör. Vi kan gång på gång se i Bibeln hur Jesus mötte människor utifrån att de är just människor som är skapade till att vara lika Gud. Vi behöver förstå mer vilket värde Gud sätter på oss just bara för att vi är människor.

Gud använder de svaga

Vad är det att vara kristen och vad handlar det kristna livet om? Vad är en kristen ledares uppgift? Gud har alla olika uppgifter för oss och alla som läser denna text kommer inte att vara ledare men vissa av er kommer vara det. Vi kommer kika närmare på dessa två saker med en kvinna som förebild. Vi kan genom Bibelns historia se hur Gud har använt kvinnor, ofta med en otrolig genomslagskraft. Samtidigt finns det vissa som är mer framträdande än andra. Jag tänker på Rut, kvinnorna vid Jesu grav som var de första missionärerna och hur Paulus talar om att kvinnor i 1 Korinthierbrevet kan profetera i församlingen.

Denna kvinna var inte på förhand den givna budbäraren av evangeliet eller den givna ledaren. Men erfarenheten av Jesus är att det ofta är så han handlar. Den samariska kvinnan vid Sykars brunn i Johannes 4:1-42 är kvinnan. Ofta lyfts det upp vad Jesus gör i denna text, och det är aldrig fel, men vi ska istället lägga fokus på vad som händer med kvinnan.

Det finns två viktiga saker:

  • Hon undviker inte Jesus trots att han är man och jude.
  • Orädd och frimodig för hon andra människor till Jesus

Vad menas med att hon inte undviker Jesus? Två saker kan vi veta om denna kvinna. Ett: Hon är en samarisk kvinna och samarierna var ett folkslag som judarna inte ville beblanda sig med. Två: hon är en utstött och föraktad kvinna i sin stad.  Det vet vi för att hon dels hämtar vatten mitt på dagen när ingen annan är där och dels för att Jesus säger: ”Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarar: jag har ingen man. Jesus sade: Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant.”

Att följa Jesus handlar om att umgås med Jesus.

Här är två anledningar till att förstå varför hon hade kunnat undvika Jesus. Varför hon hade kunnat vända tillbaka in till staden när hon såg honom sitta där på brunnen. Men det gör hon inte, hon går istället fram till brunnen och hon stannar kvar hos Jesus och talar med honom när han talar till henne.  Trots att samtalet berör känsliga delar i hennes liv så stannar hon kvar och blir berörd av Jesus. Det är också de känsliga beröringspunkterna i hennes liv som får henne att vända hem med budskapet om Jesus. Totalt orädd och frimodig efter mötet med Jesus går hon in till staden berättar att det var en man som utan att känna henne hade berättat allt vad hon hade gjort. När hon går in i den samariska staden så är hon lika föraktad av människorna som hon var när hon tidigare gått ut ur staden för att hämta vatten. Skillnaden är att hon är förvandlad av mötet med Jesus.  

Gud använder vem han vill

Oavsett om du är man eller kvinna som läser denna text är hon är en förebild i vad efterföljelse och kristet ledarskap handlar om. Att följa Jesus handlar om att umgås med Jesus. Det är det första vi ska göra innan vi gör något annat. I kvinnans fall började det med att hon umgicks med Jesus och sedan fick hon gå före och leda människor till honom. I texten står det: ”Många samarier från staden kom till tro på honom genom kvinnans ord då hon vittnade: ’Han har sagt mig allt vad jag har gjort.’” Därför vet vi att hon var en viktig förebild. Vidare står det att efter att Jesus hade stannat hos folket i staden i två dagar sa de andra till kvinnan: ”Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare”.

Ditt liv är viktigt för honom oavsett hur det ser ut.

Vad kan då den samariska kvinnan säga oss i dag?

  • Gud kan använda vem han vill. Vi vet inte vad den samariska kvinnan tänker när hon vänder tillbaka till staden. Texten återger inte hur hon känner sig. Hon kanske känner sig totalt värdelös och funderar över hur hon skulle kunna bidra med något eller om folket i staden kommer tro henne? För Gud är ingens livssituation för liten, för dålig eller obetydlig. Genom kvinnans liv fick Gud blir stor: hon fick föra människor till tro på Jesus och höra dem bekänna honom som världens frälsare. Detta hoppas jag varje kristen och ledare i vår tid någon gång önskar få höra, för det är framför allt det som kristet ledarskap handlar om: att leda människor till Jesus.
  • Gud är inte beroende av vilket kön vi har eller hur våra omständigheter ser ut. Kvinnans möte med Jesus var ett förvandlande möte. Det ingav en sådan frimodighet att hon trots sin föraktade ställning som kvinna och utstött gick in i staden och vittnade frimodigt om vad Jesus hade gjort för henne. Jesus vill umgås med oss på samma sätt som han umgicks med kvinnan, Gud vill förvandla och upprätta oss på samma sätt som han gjorde med kvinnan. Det Gud vill ha är människor som vill umgås med honom och som genom det mötet är villiga att gå ut med evangeliet. Villiga att älska sina medmänniskor och berätta att Jesus är på riktigt. Att han är världens frälsare och att vi i dag kan ha en levande relation med honom.

Detta är en sådan text där Jesus möter kvinnan för att hon är människa och inte för vad hon gör. Hon är värdefull för Gud för att hon är skapad till Guds avbild. I mötet med Jesus blir resultatet att hon kan använda sin livshistoria för att visa på hur stor Gud är. Som sista sak i denna text vill jag återigen stryka under att Gud vill göra samma sak med ditt liv. Din situation kanske ser ut på ett annat sätt men Gud har utvalt och kallat dig till ett liv med honom.  Ditt liv är viktigt och betydelsefullt för honom oavsett hur det ser ut. Om du precis som kvinnan i texten umgås med Jesus och därefter är villig att gå ut med evangeliet till dina vänner så kommer Gud att kunna göra stora saker med dig, precis som han gjorde med den samariska kvinnan.

 

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelKung David – En förebild?
Nästa artikelHan som älskat oss först