Under tonåren är det naturligt att frigöra sig från sina föräldrar, bli alltmer självständig och tänja på gränser. Gabriella berättar om hur hon tidigt testade att röka, dricka och ta droger. Men när hon mötte Gud förändrades allt.

Sofie ligger och sover i sin säng när hennes mamma hör en hög duns från hennes rum.
Hon springer in och ser sin dotter ligga på golvet. ”Vad hände, Sofie? Hur hamnade du där?” Sofie svarade: ”Jag ville se hur långt ut på sängkanten jag kunde ligga innan jag trillade ner.”

Tänja på gränserna

Vi lever i ett samhälle där alkohol tillhör vardagen för många. Hur vi kristna förhåller oss till detta blir därför en viktig fråga. Jag själv är inte uppvuxen i en kristen familj och hade inga kristna vänner i min närhet. För mig var det helt naturligt att röka min första cigarett vid 10 års ålder, ha min första fylla när jag var 13 och pröva hasch vid 16. Detta var vardag för mig, mina kompisar och många andra med oss. Det berodde inte på att vi var djupt olyckliga och hade dåliga hemförhållanden. Tvärtom, vi är alla uppvuxna i trygga familjer med både föräldrar, syskon, husdjur och utlandssemester. Vi var nyfikna i tonåren, ville pröva nya saker och tänja på gränserna. Min erfarenhet av att arbeta med ungdomar under många år är att oavsett bakgrund så har de och förmodligen du någon gång stött på dessa utmaningar. Därför är det viktigt att vi pratar om dem.

Sjukt värt

I Ef 5:18 står det: Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av Anden. Den helige Ande hjälper mig och ger mig kraft att leva i världen men inte av världen. Mina egna erfarenheter säger att jag förmodligen aldrig skulle valt att vara nykter om jag inte fått möta Gud. När jag ser tillbaka bara några år i mitt liv förundras jag över vad Gud har gett mig. Ett spännande äventyr där jag får gå tillsammans med honom. Det han ger är så sjukt mycket mer värt än någon fylla någonsin hade kunnat ge mig.

”Det Gud ger är så sjukt mycket mer värt än någon fylla någonsin hade kunnat ge mig.”

Bibeln är tydlig med att vi inte ska dricka oss berusade. Även om den inte säger att vi måste avstå helt ifrån alkohol har jag för min egen del sedan drygt 5 år tillbaka valt just det. Detta har jag gjort för att jag dels arbetar med unga människor och känner vikten av att visa på ett annat sätt att se på nöje, men också för att inte fresta andra eller mig själv till att dricka mer än vad man borde göra.

Bjud in Gud i ditt liv

Vi behöver inte skärma av oss helt från ”inte-än-kristna” och bli rädda för allt som har med ett liv i världen att göra utan leva bland dem, älska dem och visa på ett alternativt liv. Jag vill inte ge dig en färdig manual för hur du ska leva ditt liv; besluten om hur du väljer att leva ligger i dina händer. Däremot vill jag uppmuntra dig till att bjuda in Gud på alla områden i livet.

Sofie försökte komma på ett sätt att ligga så långt ut på sängkanten som möjligt utan att trilla ner. Resultatet blev alltid en öm axel.

Vi kanske ibland försöker göra så med våra egna liv. Om sängen är ett liv med Gud så vill vi gärna ligga där, men samtidigt tänja på gränser och se hur långt vi kan gå utan att trilla dit. För mig handlade en av de gränserna om alkohol. Jag kunde säga till mig själv: ”bara en öl till”. Konsekvenserna av det kunde leda till att jag sårade mig själv eller andra.

Nära väggen

Jag tror att Gud har en fantastisk plan för ditt och mitt liv och han vill att vi ska leva hela livet nära honom, nära väggen. Kan vi istället för att försöka ligga så långt ut som möjligt försöka ligga så långt in mot väggen som möjligt? Och verkligen få en levande relation med Pappa som har allt vi behöver.

Gå gärna in på youtube och lyssna på Jenn Johnson – Come To Me och lyssna till det Gud talar ut över dig.