Löften är ofta lätta att ge och besluta sig för att hålla. Det som är svårt är att hålla dem. Genom att lära sig om en tidig rörelse inom kyrkan som kallas asketism kan vi lära oss hur vi kan hålla löften men framförallt hur vi kan närma oss Gud.

Nyårslöften är ett typiskt beslut som är lätt att ta men svårt att hålla, särskilt om det gäller saker som förändrar sättet vi lever på. Det beror på att en enskild förändring ofta gör att man måste ändra en mängd andra saker. Om jag exempelvis beslutar mig för att börja gå till skolan istället för att åka buss så gör det att jag måste gå upp tidigare på morgonen. Detta innebär att det nya beslutet inte bara är att göra utan det påverkar hur länge jag får sova i detta fallet. Ofta lutar det med att vi tycker det är jobbigt att gå upp tidigt och börjar åka buss igen. Det är just detta som asketismen i den tidiga kyrkan bygger på. Vad som verkar vara ganska små förändring påverkar flera olika moment i våra liv. För att kunna ändra vår personlighet och bli mer lik Jesus måste vi förändra våra vanor genom små vardagliga val.

Det jag inte vill, det gör jag.

Asketerna ändrade ofta de mest grundläggande vanorna som vi bygger våra dagar runt, som att äta och sova vid vissa tider. Istället byggde man dagen runt bönestunder, de var dagens höjdpunkt. Vanor är såklart inte alltid dåliga men de kan ibland innebära att vi blir lata och hindrar oss i vårt kristna liv. Asketerna insåg detta och valde att utnyttja nya goda vanor för att omforma sin personlighet.

”Det handlar om att se världen på ett nytt sätt, om att byta världsbild”

Exempelvis kan det för oss vara att fokusera på relationer med människor och leva ekologiskt hållbart istället för att hela tiden tänka på nästa pryl eller klädesplagg som man vill köpa. Det handlar om att se världen på ett nytt sätt, om att byta världsbild. Detta kallas ofta för omvändelse och asketerna menar inte att det är något man bara gör en gång, utan man måste göra det om och om igen. Här är problemet samma som med bussen: Förändringen som vi vill göra måste ha fäste i hela vårt sätt att leva. Ofta kämpar vår kropp emot våra goda avsikter. Huvudet och kroppen blir liksom varandras motsatser där vi vill göra en sak men gör en annan. Poängen är att vi måste förändra våra liv för att kunna bli mer lika Jesus. Den nya världsbilden, att Jesus är Gud, måste få konsekvenser i våra liv och påverka oss i val och framförallt i dagliga vanor och val. Målet med detta är att förändra inriktningen på våra liv så att fokus flyttas från denna världen mot Jesus. Det är alltså möjligt att åstadkomma sådana förändringar, menar de tidiga asketerna.

Vanans makt

Vi har ofta olika vanor och dessa vanor sitter i våra kroppar. Det kan vara massa olika saker, exempelvis att snooza 4 gånger innan vi går upp, att dricka te på morgonen och att lyssna när människor pratar med oss. De här vanorna är mer eller mindre rotade i våra kroppar. Asketerna menade att vi kan ändra de här vanorna genom att utföra det som kallas asketiska övningar. Detta är övningar som för omgivningen kan verka konstiga men det handlar om att man själv ändrar sitt sätt att leva på. Klassiska saker kan vara meditation eller fasta. För okristna så kan det verka vara jättekonstigt att fasta men i kristen tradition menar man att det kan vara ett sätt att komma närmare Gud. Fasta är inget man gör varje dag och alla kan inte ens göra det. Men det finns saker som alla kan göra och det är just att ändra våra vardagliga beteenden. 

Vanor formar vår personlighet

Genom att se på goda vanor med denna blick, att de är personlighetsförändrande, gör att de dels får en något annorlunda betydelse men också att det inte är resultatet som spelar roll. Exempelvis så kan man ofta höra att det inte betyder någonting om jag köper rättvisemärkt eller kravmärkt kaffe. Det är ändå så många andra som inte gör det och världen är så orättvis att det inte spelar någon roll. Det är bara som en droppe i ett hav och ändrar ingenting. Detta är helt sant. När jag köper kravmärkt kaffe kommer den handlingen inte att ha någon betydelse alls egentligen, inte när tre miljarder andra köper icke-kravmärkt kaffe.

Målet är att omformas till en bild av Gud och det är just denna tanke vi alltid måste drivas av

 Det viktigaste är vad denna handling gör med mig som person. Genom att varje gång välja kravmärkt kaffe så formar jag om min personlighet så att jag efter ett tag väljer det ekologiskt hållbara alternativet framför andra saker som smak och pris automatiskt och även i andra sammanhang. Genom att göra sådana här val så utvecklar jag goda vanor som på lång sikt gör att min personlighet förändras och blir mer Kristuslik.

Mission genom handlingar

Nu får ju även mitt beslut att köpa kravkaffe dubbel effekt. När jag köper kravmärkt kaffe så gör jag det i en affär och tjejen bakom mig i kön, kassören och mina vänner ser mitt val. Detta är också en viktig poäng, asketismen som kommunikation. Varje gång vi ser någon som handlar annorlunda än oss så tvingas vi tänka över våra egna val. Detta är en otrolig kraft och är ofta mer effektiv än att försöka övertala en kompis om att också börja köpa kravkaffe.

Bli mer lik Gud

Detta handlar inte bara om enskilda beslut. Målet är att omformas till en bild av Gud och det är just denna tanke vi alltid måste drivas av. Syftet är inte att vi ska göra vissa handlingar för sakens skull. Snarare så ska vi göra goda handlingar för att kommunicera ett annat sätt att se på världen, en vision om att det finns ett godare liv att leva. Poängen är alltså inte att vi bara ska tänka annorlunda. Jesus vill inte bara förändra våra tankar utan även våra handlingar. När vi gör valet att bli kristna så måste vi också tänka på hur vi beter oss och vilka val vi gör. Vårt huvud tänker tankar och kroppen utför handlingar. Båda dessa saker måste man tänka på i det kristna livet. De två tillsammans utgör människan och det är hela människan som Jesus frälser.


 ”Texten är ett omarbetat stycke från Patrik Hagmans bok ”Om kristet motstånd”.