En genomgång av första Johannesbrevet

Författare

Brevet börjar inte med en presentation av författaren, vilket är vanligt i de andra breven i Nya Testamentet. Men man är ändå ganska säker på att det är lärjungen Johannes som har skrivit brevet därför att stilen liknar den som finns i Johannesevangeliet. Man har också i kyrkans tradition hela tiden varit övertygad om att det är Johannes som är författaren till detta brev.

Brevet är skrivet ganska långt efter Jesu död och uppståndelse, ungefär 90–100 e Kr. Troligen är Johannesbreven det sista som skrevs i Nya testamentet, även om de inte står sist. Johannes var ju väldigt ung när han blev lärjunge, kanske bara tonåring. Han fick därför ett stort anseende eftersom han levde långt efter att de andra lärjungarna hade dött och bildade den sista länken bakåt till Jesu tid på jorden. Troligen sitter Johannes som en gammal man i staden Efesus och skriver detta brev.

Mottagare

Det står inte vem brevet är till. Men vi vet nästan säkert att Johannes bodde och jobbade i Efesus. Det var en storstad i Mindre Asien, i nuvarande västra Turkiet. Troligen var brevet tänkt som ett brev att skickas mellan församlingarna i Mindre Asien. Om man läser Uppenbarelseboken kap 2 och 3 får man en uppräkning av flera av dessa församlingar. Där får man också en beskrivning av deras styrkor och svagheter.

Orsak till brevet

  1. Det hade börjat dyka upp dålig undervisning om kristen tro som till exempel sa att Jesus inte var en riktig människa. Detta motbevisar Johannes i brevet.
  2. Många församlingar hade börjat slarva med att leva ut sin tro i praktiken. Johannes undervisar därför i brevet om att kristen tro måste omsättas i praktisk handling. Han talar mycket om att Gud älskar oss så mycket och att vi därför skall älska varandra. Att älska är inte något teoretiskt! Det syns!

Upplägg

  1. Gud är ljus Lever vi i det ljuset? (1:1–2:24)
  2. Gud är livet Är vi hans barn så måste det synas i våra liv och i vårt vittnesbörd om honom. (2:25–4:6)
  3. Gud är kärleken Lever vi i kärlek? Älskar vi varandra? (4:7–5:12)

När man läser brevet märker man att dessa teman går upp i varandra och smälter samman. Detta är bara ett försök att få lite struktur i tanken.

Första Johannesbrevet brukar kallas för kärlekens brev. Varför är det så? Vad är det Johannes vill förmedla till oss med sitt brev?

Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Detta är första versen i brevet. Redan här attackerar Johannes stenhårt dem som inte tror att Jesus var en riktig människa, gnostikerna. Bara Gud fanns från början (’begynnelsen’). Den som Johannes här beskriver fanns från början men är samtidigt den som han och andra kunde höra, se och känna på. Det är Jesus det handlar om. Jesus är Gud och samtidigt en fullfjädrad människa. Så redan i första versen visar Johannes att gnostikerna hade fel. Med detta visar Johannes också på att Jesus inte bara är en fin tanke utan konkret verklighet! Eftersom Jesus är en verklighet och det han har sagt är sant så kan inte vi fortsätta att leva som om ingenting har hänt.

Det är Jesus det handlar om.

Vi skall studera tre viktiga egenskaper hos Gud. Gud är ljus, liv och kärlek. Dessa tre punkter är väldigt tydliga i detta brev. Dessa tre punkter har stor betydelse för våra liv.

Gud är ljus!

Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. (1:5)

Gud är ljus. Det betyder att Gud är perfekt. Allt han gör är rätt. Det betyder också att han avslöjar sådant som är dåligt. Precis som en stark lampa kan göra att vi upptäcker att ett rum är hemskt ostädat och smutsigt.

Gud vill att vi skall leva i hans ljus. När vi gör det blir vi avslöjade. Det blir tydligt att vårt liv är fullt av synd. Synden är som smuts i ett rum. Men om vi låter oss bli avslöjade av Gud så finns det också hopp om livet. Att leva i Guds ljus handlar om att leva ärligt. Att inte gömma något för Gud. Att inte försvara sånt som Gud kallar synd. Att tillåta Guds ljus över sitt liv är en förutsättning för att kunna ha en relation med Gud.

När vi bekänner för Gud att vi inte levt som han ville så kommer han med sin förlåtelse, som är som Ajax Allrengöring för ett rum, fast mycket bättre. Genom hans förlåtelse kan vi börja skina, som ett nystädat rum. Då är hans ljus härligt.

Gud är livet!

Gud har skapat oss. Han är alltså livets källa. Det är han som har designat oss. Han vill någonting med oss. Det har han förmedlat till oss genom Bibeln. Där kan vi läsa om hur han vill att vi skall vara gentemot honom och mot varandra.

Det går inte att påstå att ”jag tror på Gud” samtidigt som man struntar i hans vilja. Johannes visar i brevet att tron på Gud måste synas i praktiken, i mitt vardagliga liv, för att vara äkta.

Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. (2:4–5a)

Det handlar inte om att jag skall göra Guds vilja för att få tro på honom. Det är tvärt om. Om jag tror på Gud så vill jag göra hans vilja.

Gud är kärleken!

Johannes älskar att trycka på att Gud är kärleken. Det syns i allt han har skrivit. Han kallas ju också ibland för ”kärlekens apostel”. Det är verkligen det centrala i kristen tro att Gud älskar oss trots vårt ljumma intresse för honom. Men Johannes visar också hela tiden på konsekvenserna av Guds kärlek. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. (4:10–11) Den som har fått möta Guds kärlek blir förändrad. Den vill älska Gud. Att älska Gud i praktiken är att göra hans vilja. Vad han vill att vi skall göra mot andra människor kan sammanfattas i detta ”älska din nästa som dig själv”. Han ger exempel på vad kärleken mot nästan kan handla om.

Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. (3:17–18)

Att vara kristen handlar om att älska Gud och medmänniskor genom det vi gör. Kärlek är inte teoretisk till sin karaktär.

Guds kärlek mot oss tog sig praktisk handling i att Jesus dog för oss. Guds kärlek har förändrat villkoren för våra liv. Genom våra liv kan vi få spegla Guds kärlek vidare till andra människor.