Gud har en fantastisk plan för varje enskild människa. Han har designat och utrustat oss unikt. Han vill att vi ska fylla vår funktion i detta stora drama som kallas livet. Därför är du kallad att leva ett spännande liv! Ditt liv är verkligen ett oändligt äventyr!

I Bibeln kan vi läsa om hur Gud vägleder och utrustar ett antal enskilda människor. Vi kan följa hur han leder ett helt folk väldigt konkret genom att han utrustar och kallar olika ledare att guida, instruera och inspirera folket. Bibeln säger även att Jesus är ledaren för församlingen och varje enskild kristen. Därför kallas han huvudet för kroppen. Kroppen består av olika delar och de olika delarna är vi som är med i församlingen. Alltså är min plats inom församlingen, som är en fantastisk plats att lära sig mer om det spännande äventyr som kallas livet!

Att lyda är att bekänna

Den bibliska principen är att den enskilda människan har fått en grundfrihet i livet. Utifrån den friheten kan vi välja två vägar genom livet. Antingen låter vi Gud leda och har Gud som guide genom livet, eller så struntar vi i Gud och låter vår egen vilja styra oss. Det finns de som tycker att det är meningslöst att följa Guds vilja på grund av att de tycker att det går bättre för dem som inte följer Guds vilja. Men Bibeln säger att det inte är meningslöst att följa Guds vilja! Gud följer noggrant varje liten människas livsväg. Han har full koll på vilka som vill följa honom och vara vägledda av honom och vilka som egentligen struntar i honom.

Att lyda Jesus är att erkänna han som mitt livs verkliga kung: Gud själv är kung i mitt liv! Att lyda är en bekännelsehandling. När du nästa gång väljer att göra något eller stå upp för något som Gud vill och det svider till för att du inte känner för det – tänk då på att du samtidigt säger till dig själv och omgivningen: ”Gud är kung i mitt liv och det får svida!”

När vi blir kristna kommer Guds Ande till oss för att bo inom oss. När han gör det, börjar han också kommunicera med oss. Vi behöver lära oss att lyssna till hans röst.

Guds vilja med mitt liv

Det Jesus talar mest om i evangelierna är att han presenterar vad Guds rike går ut på och vad det innebär att följa honom. Därför är det omöjligt att som kristen säga att Gud inte vill något med mitt liv. Men hur vet jag vad Gud vill i enskilda frågor?

  1. Guds vilja finner vi i Bibeln. Bibeln är som en karta som visar hur verkligheten ser ut runt omkring oss. Men vi kan inte alltid finna konkreta svar på frågor i våra egna liv där. Bibeln säger att det är Guds allmänna vilja att människor gifter sig. I 1 Korintierbrevet 7:2 står det att så skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Däremot talar Bibeln inte om vem vi bör gifta oss med!
  2. Den helige Ande är kompassen. Ledning är något mycket personligt. När vi blir kristna kommer Guds Ande till oss för att bo inom oss. När han gör det, börjar han också kommunicera med oss. Vi behöver lära oss att lyssna till hans röst. Den helige Ande är som en kompass som hjälper och leder oss i rätt riktning.
  3. Frid i hjärtat. I Ordspråksboken 4:23 står det: mer än allt annat – vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. Ofta kan vi känna när vi ber över något om det på djupet ger oss frid eller om det finns en orolig känsla. Gud är fridens Gud och många gånger kan han bekräfta med den frid som övergår allt förstånd, som det står om i Filipperbrevet 4:7.
  4. Sunt förnuft. Bibeln uppmuntrar oss att tänka själva och avråder oss aldrig från att använda oss av vårt förstånd. Gud har skapat oss med ett förnuft och i många situationer i livet behöver vi både väga för- och nackdelar och tänka praktiskt.
  5. Syskon. I Ordspråksboken finner vi mängder av uppmaningar att söka visa råd. Bland annat står det att den som är vis lyssnar till råd i Ordspråksboken 12:15. Även om det är viktigt att söka råd hos andra, måste vi komma ihåg att det sist och slutligen är mellan oss själva och Gud som beslutet måste fattas.

Genom att söka Guds ledning dödar vi vår egen själviska vilja. Vi släpper taget om det som styr oss.

Jesus följde Guds plan

Tre saker som Jesus gett oss genom att han var lydig mot Gud: ı. Jesus vet vad det är att vara människa eftersom han lämnade himlen för att födas in i vår värld. ıı. Jesus visade oss vad Guds vilja är genom att han undervisade det som Gud bad honom säga. ııı. Jesus gav oss räddningen genom att han var lydig in i döden.

Jesus var lydig in till döden. Han kom hit till jorden som tjänare. Han avstod all makt och allt han ägde för att bli människa. Han gav sig själv helt när han dog för oss. Där ligger också vår kallelse. Vi är kallade att tjäna.

Något av det värsta vi har att kämpa mot i våra liv som kristna är egoism och själviskhet. Tjänandet är en hjälp för oss att öppna oss för andra. En påminnelse om varifrån vi kommer och vem vi tillhör. Tjänandet är på ett sätt ett krig mot vår egen och omgivningens egoism.

Genom att söka Guds ledning dödar vi vår egen själviska vilja, och vi släpper taget om det som styr oss. Att följa Jesus är på det sättet en hjälp för oss att lämna vårt själviska slutna liv och istället bli mer fria och tjänande människor.

Jesus har sagt: ”sök först Guds rike”. Våga därför ta steget – prova att prioritera Jesus högst i ditt liv!

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikeliWant
Nästa artikelEn bild av Gud