I Jerusalems tempel fanns en marknad som tog fokus från Gud och gudstjänsten. I våra liv finns saker som tar fokus från Gud och kommer mellan oss och honom. Jesus vill rensa undan hindren för en gudsrelation – nu liksom då.

Detta händer måndagen före påsk
– Jesus rensar templet. (Matt 21:12-13, Mark 11:15-19, Luk 19:45-48)
– Jesus provocerar överstepräster och skriftlärda. (Matt 21:14-17)
– Jesus förbannar fikonträdet. (Matt 21:18-22, Mark 11:12-14, Mark 11:20-25)

Vid påsken ökade antalet människor i Jerusalem explosionsartat. Staden gick från att ha cirka 20 00 invånare till att hysa cirka 300 000 personer. Inne i templet hade med tiden en marknad vuxit fram, med marknadsstånd och små bodar. En av anledningarna till detta var att det var praktiskt att ha en marknad just där. Alla människor som skulle bära fram offer i templet behövde köpa får eller duvor som de kunde offra. Tempelskatten skulle också betalas vid påsken och den kunde bara betalas i en speciell valuta som man måste växla till sig. Växla pengar kunde man också göra inne på tempelområdet. Då var det smidigt att ha handeln nära templet. En annan anledning till att marknaden i templet vuxit fram var att prästerna på så sätt fick monopol på handeln. De utnyttjade att de hade ett bra läge genom att sätta höga priser på både djuren och växlingen. Man utnyttjade dem som kom till templet för att offra. Tempelhandeln var lite som Pressbyrån för alla som väntar på tåget eller bussen och blir sugna på lite godis.

Jesus sätter ner foten

Jesus gillade inte att de gjorde templet till en marknad och han sa: Står det inte skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste! Han drev ut försäljarna och välte omkull deras bord. Han tillät inte heller folk att ta en genväg genom templet när de hade ett ärende inne i staden. Folket hade blivit bekväma och valde ofta den kortare vägen genom templet, i stället för att gå runt och respektera templets helighet.

Jesus vill driva ut allt som kommer i vägen och som inkräktar på hans plats i våra liv.

Inkräktare i min gudsrelation

På Jesus tid hade tempelhandeln och växlandet smugit sig in i påskfirandet och gudstjänsten. Det hade blivit en naturlig del och något som krävdes för att kunna fira påsk, även om det var saker som egentligen inte hade med tron att göra. På samma sätt kan det i dag smyga sig in förväntningar och krav i våra liv och kristna gemenskaper. Man måste vara på ett visst sätt eller göra si eller så för att kunna vara en del av gemenskapen. Saker som inte alls har med tron att göra kan ta platsen från Gud. Olika saker i våra liv, som till exempel krav från omgivningen och press att prestera, kan smyga sig in i min gudsrelation. Jag slutar lita på att jag får komma till Gud precis som jag är och börjar i stället tro att det finns villkor jag måste uppfylla för att kunna ha en relation med honom.

“Jag ska bara”

Jag har lätt för att tänka ”jag ska bara sluta med den där synden, sen kan jag komma till Gud”. Eller “jag måste vara så duktig och hjälpa till med en massa saker i församlingen för att kunna vara kristen”. Eller “jag måste stå när det sjungs lovsång, för det ska man göra”. Till slut har jag en hel lista på saker som kommer i vägen för min relation med Gud och mitt kristna liv utan att jag märker dem. De har blivit så vardagliga och vanliga. Jesus vill driva ut allt det där, allt som kommer i vägen och som inkräktar på hans plats i våra liv.

Den viktigaste rensningen

Den största grejen som kan komma mellan oss och Gud är faktiskt synden. Den nästlar sig in och förstör vår relation. Men liksom Jesus rensade templet den påsken för 2000 år sedan så rensade han också undan synden som stod mellan oss och Gud när han dog på korset. Utifrån det får vi varje dag bekänna och låta honom rensa ut synden och det som stör gudsrelationen i våra liv.

Bön
Tack Jesus, för att du vill driva ut allt det där som kommer i vägen och som inkräktar på din plats i våra liv. Vi tackar dig för att du gått före för att öppna vägen till Gud. Hjälp oss att hålla fast vid ditt ord och dina löften. Amen.

 

Sång

Fäst dina ögon på Jesus
Se in i verkligheten själv
Alla ting runt omkring
Smälter bort som snö
I ljuset av hans ära och makt

Fäst dina ögon på Jesus
Se in i verkligheten själv
Se upp till hans kors
och du ser hans triumf
I den död som blev livet för dig

Fäst dina ögon på Jesus – Helen H. Lemmel

Visste du att …
… den här dagen kallas för blåmåndagen, vilket ursprungligen är måndagen efter fastlagssöndagen?
… måndagen även kallas bull-, fläsk- eller korvmåndagen och personen som klev upp sist denna dag blev kallad ”askfisen”?
… på måndagen skulle man förr på flera håll i Skåne äta nio sorters kål? Det skulle ge tillräckligt med krafter för att orka med det förestående hårda vårarbetet på gården.
… i Bohuslän skulle måndagen användas för att sota skorstenarna, så att de blev vita och fina?