Maria – tonåring och förebild

Jungfru Maria är en av världshistoriens mest hyllade personer. Hon är helgonförklarad, tillbedd och dyrkad. Hon går under titlar som Himmelens drottning, Gudaföderskan och Guds moder. Man kan tycka att denna Maria-hype är lite överdriven, men vad är det egentligen som är så fascinerande med Maria?

Världsligt sett var Maria ingen superstjärna. Hon kom från det lilla lågstatus-samhället Nasaret och skulle gifta sig med Josef, en enkel snickare. Hon var ung, kanske tretton-fjorton år. Inga stora meriter! Ändå blev hon utvald till att genomföra det största uppdraget en människa någonsin fått: att föda Guds son.

Faktaruta 

Årtal: ca 20 f.kr. – 40 e.kr.

Hemort: Nasaret i Galileen, norra Israel.

Bibelställe: Matt 1:18f, Luk 1:26f, Joh 2:1f, 19:25f, Apg 1:14

Citat: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. (Luk 1:38)

Fun fact: Maria och Johannes döparens mamma Elisabet var kusiner. Johannes döparen och Jesus var därmed sysslingar.

En stor risk

“Vilket erbjudande! Klart man tackar ja!” kanske du tänker. Men så enkelt var det inte för Maria. Att föda Guds son skulle innebära stora risker. Som oskuld och trolovad skulle hon genom den helige Ande bli gravid och föda ett barn. Nasaret-borna skulle komma att tro att Maria varit otrogen mot Josef och att hon hade haft sex innan hon var gift. En stor skam på den tiden. Maria kunde vänta sig att för resten av sitt liv bli utfryst eller straffas med döden. Allt stod på spel.

“Även det du gör för Gud kan leda till stora saker!”

Ett stort mod

Maria visste allt det här. Ändå sa hon: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38). Var kommer hennes mod ifrån? Jo, hennes mod vilar på några enkla men stora insikter. Insikter som gjorde det möjligt för henne att bli en nyckelperson för Guds stora frälsningsplan.

För det första har Maria insett att hennes brister inte begränsar Gud. Han skulle inte kalla henne till något som hon inte kan klara av. För det andra litar Maria på Guds kraft. Om han kan göra henne gravid utan en man kan han också bära henne när det blir svårt. Slutligen har Maria insett att det först och främst är en möjlighet att få tjäna Gud, inte en börda. När man tjänar Gud leder det till stora saker. Marias vilja att tjäna Gud ledde i det här fallet till frälsning för hela mänskligheten!

Allt detta gäller också oss. Med Marias insikter i hjärtat kan vi med glädje och trygghet gå in i de uppdrag som Gud kallar oss till. Även det du gör för Gud kan leda till stora saker!