Mission behövs i Sverige, jag kan vara ett redskap för Gud för att hans namn ska få växa och bli stort här i vårt land, Sverige.

Den som tror på Guds enfödde Son – Jesus – ska inte gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16). Det är vad kristendomen handlar om, att tro på Jesus och genom honom leva i gemenskap med Gud. Det livet är ett annorlunda och ett gott liv. Mindre än fem procent av Sverige befolkning lever det. När de första missionärerna kom till Sverige för mer än tusen år sedan fanns det säkert enstaka kristna här. Kanske vikingar som mött tron på Vite Krist under sin resor, eller slavar som inhandlats på den europeiska marknaden och sedan förts till Sverige. Att möta dessa få var säkert en uppmuntran för de anländande missionärerna, men inte en anledning till att inte gå vidare i missionslandet Sverige. Att det finns enstaka kristna i Sverige idag ska vi vara glada över, men vi kan inte ta det som en anledning att inte betrakta Sverige som missionsland. Att ha varit ett kristet land är en historia Sverige har gemensamt med många andra länder till exempel i Mellanöstern och Nordafrika.

Är jag en missionär?

Men vem ska då missionera här? Ska vi vänta oss missionärer från andra delar av världen? Vi kan förstås hoppas på det, men jag tror att det egentligen är svenska kristna som är bäst på att evangelisera bland svenskar. Då blir nästa fråga: Ska du göra det – eller ska du räkna med att någon annan tar sitt (ditt?) ansvar? Det kanske faktiskt är så att Gud vill använda dej!?

Ta en bönepaus här – minst trettio sekunder, gärna mer – innan du läser vidare, och säg till Gud: Öppna mig för din kärlek till alla dem i Sverige som inte känner dig. Amen.

Mission – att föra ut budskapet om en Gud som skapat, som älskar och som erbjuder försoning, förlåtelse och upprättelse – är aldrig något vi gör själva, eller ens något som vi själva gör. Det är Guds Ande som leder och driver. Mission är alltid Guds verk, men han vill använda oss som sina verktyg. Och precis som en snickare behöver många olika verktyg för att bygga ett hus eller tillverka en soffa, så behöver Gud olika slags människor för att nå olika sorter av människor med budskapet.

Mission är alltid Guds verk, men han vill använda oss som sina verktyg.

Hur gör jag?

Gud har gett oss både intelligens och fantasi. Jag tror vi behöver kombinera de båda för att kunna missionera i Sverige. Vi kan inte bara kopiera hur missionen sett ut förr eller i andra länder. Om du vill vara missionär-där-du-är så vill jag uppmuntra dej att:

– Läsa Bibeln. Varje dag och gärna ett par kapitel om dagen. Även om det ibland känn segt och svårt att läsa så är det så Gud kan forma våra tankar efter sin vilja, efter sitt hjärta. Vi behöver Hans input.

– Be. Ofta och för många människor. Att be för någon är att lyfta upp den människan inför Gud. Det är bland det finaste vi kan göra för en vän eller familjemedlem.

– Prata om Jesus. Har du någon gång försökt tala med en nyförälskad kompis? Allt han kan tänka på och prata om är sin stora kärlek. Jesus är mer än en förälskelse för mig – Han är ALLT, men märker mina kompisar det?

– Satsa på kristen gemenskap. Mer än någonsin längtar människor efter att få tillhöra en grupp eller en gemenskap där man känner sej sedd och älskad sedd.  Gud ser och älskar varje människa. Och han vill låta människor möta den kärleken i sin kyrka. Kyrkan består av alla dem som tror på Jesus. Den kristna gemenskapen får aldrig låtsas vara en gemenskap av perfekta, lyckade människor – då skräms och skäms människor iväg. Men om vi kan samlas runt honom, ja till och med i honom, som är perfekt så kan han få möta ännu fler människor som behöver honom i sitt liv.

Gud ser och älskar varje människa. Och han vill låta människor möta den kärleken i sin kyrka.

Evangelisera med hjärtat

Det finns en risk att evangelisation och mission blir något du känner som en börda, något du måste göra för att vara en bra kristen. Då handlar det mest om att göra något som lugnar ditt eget samvete. Likadant tänker en del kristna grupper: ”Vi ska ha en evangeliserande aktivitet per termin.” När den aktiviteten (sjunga på torget, tältmöte, dela ut jultidningar, etc) är fullföljd kan man nöjt bocka av evangelisation på ”Att göra listan”.

Men mission är aldrig något vi gör för vårt eget samvetes skull, eller för att vi ska känna oss lyckade. Mission är mycket, mycket viktigare än så. Det handlar om att människor behöver lära känna Jesus! Men det finns en befrielse i detta också, vi får låta Gud ta ansvar för det hela och bara lämna oss i hans händer. När Herren Gud frågar: ”Vem ska jag sända till Sverige? Vem vill vara min budbärare där?” Då kan du som känner Gud – som tror på Honom och är döpt i Hans namn – svara: Här är jag, sänd mig! (Jes 6:8)

Sedan blir det spännande att se hur han vill använda dej.