Mission långt borta i ett annat land är inget som bara berör de utsända missionärerna på plats. Även vi som är kvar hemma i Sverige har en mycket viktig roll att fylla i missionsarbetet.


Kyrksalen i missionshuset var fullsatt och allas blickar var riktade mot den lilla gruppen framme på scenen. Stämningen var festlig, blandad med stundens allvar. En missionär skulle sändas ut för att jobba utomlands. Några timmar senare skulle hon vara på väg till ett annat land. Vi andra på väg hem till våra vanliga liv.

Ett uppdrag till alla

Vi ser ofta på utlandsmissionen som ett mycket speciellt uppdrag ämnat för en viss grupp utvalda människor, men kallelsen att sprida evangeliet över hela jorden är riktad till alla Jesus lärjungar. I den kallelsen ingår både evangelisation för de människor vi har i vår närhet och för främmande folkslag långt borta. Utlandsmissionen är alltså en kallelse också för dig som planerar en framtid i Sverige och det är först när vi börjar betrakta utlandsmissionen som ett gemensamt projekt, som vi på allvar kan förvänta oss att arbetet bär frukt. Det är framför allt på två sätt som vi kan hjälpa.

Vi behöver be att våra missionärer kan bryta igenom de makter som hindrar människor från att komma till Jesus

Be, be och be lite till

För det första behöver vi be för missionen och våra missionärer. Arbetet ute på fältet kan vara ensamt och djävulen riktar många pilar mot den som står i spetsen för Guds mission. Vi behöver be att våra missionärer kan bryta igenom de makter som hindrar människor från att komma till Jesus och vi behöver be om öppnade dörrar, beskydd och kraft åt våra missionärer. Ofta har de även specifika förbönsämnen utöver dessa. Den som följer missionärerna, till exempel via bloggar eller mejl, och tar del av dessa böneämnen kan därför göra bönearbetet ännu kraftfullare.

Pixabay

Ge, ge och ge lite till

För det andra behöver missionärerna vårt ekonomiska stöd. Utan det skulle många av våra missionärer aldrig ha en möjlighet att åka ut över huvud taget. Pengar behövs även för att bekosta kyrkobyggen, skolgång, mat och beskydd för de människor som vi vill nå. Priserna är ofta låga i våra missionsländer och även en liten gåva kan därför göra stor skillnad. Våra ekonomiska tillgångar är en gåva från Gud, och vi är kallade att förvalta dem på bästa sätt. Vi får aldrig låta vår girighet stå i vägen för Guds rikes framväxt.

Alla behövs

Paulus är en av kyrkans mest framträdande missionärer genom alla tider. I de brev han skrev framgår det tydligt att hans arbete aldrig hade varit möjligt utan det materiella och andliga stöd han fick från de församlingar han besökte. Tänk vad som skulle kunna hända om vi alla gör utlandsmissionen till en del av vår kallelse!

Foto: Pixabay
Miriam Svensson
Kristianstad
DELA
Föregående artikelEn armvevande Gud
Nästa artikelMission under dödshot