När jag var barn hörde jag ofta de äldre nostalgiskt prata om ”väckelsen” som gick fram när de var barn. De längtade ofta efter att denna väckelse skulle komma tillbaka. Och nu befinner jag mig mitt i en väckelse själv. Två väckelser med likheter och skillnader.

Norra Skåne omkring 1915

De första rapporterna om en väckelse i norra Skåne kom redan på 1890-talet, och man kan se hur ungdomsföreningar bildades på plats efter plats och nya människor kom till tro. För att samla ungdomsföreningarna bildades Kristliga Ungdomsförbundet i Sydsverige (KUS) år 1905, det som senare blev ELU. Väckelsen fortsatte starkt under ytterligare något årtionde innan det stannade av.

På många platser kom väckelsen helt oväntat för de få kristna som bodde där. I byn Tånga utanför Ängelholm, till exempel, fanns bara två-tre kristna i missionsföreningen. De brukade träffas i ett av hemmen varje söndag. Men plötsligt, utan förvarning, började nya människor komma. Efter några veckor var de så många att man var tvungen att flytta samlingarna till skolan istället. En av dem som var med skriver om en av samlingarna: ”Den ene efter den andre började gråta, därför att de fått syn på att de var stora syndare. Far läste sången ‘I lammets död och smärta består mitt nådaval.’ Han läste alla 67 verserna, men det gick knaggligt. Ofta måste han stanna avbruten av gråt och snyftningar!”

Här får vi en viktig ledtråd om väckelsen för hundra år sedan. Flera väckelser hade gått fram i Sverige under 1700 och 1800-talet. Människor kände väl till att Gud är en helig Gud och att helvetet är en verklighet. Så när människor började inse att de var stora syndare förstod de att de var under Guds dom. I den situationen sökte de sig till de kristna för att få veta vad de skulle göra åt sin hopplösa situation. Och där fick de möta budskapet om nåd för syndare, budskapet om att Jesus gjort allt färdigt för oss.

Vi får se nya människor bli kristna hela tiden, ofta får vi vara med på dop av nya kristna i kyrkorna här.

Södra Etiopien omkring 2015

Jag och min familj arbetar just nu bland ts’amakkofolket i södra Etiopien. I tjugofem år har det funnits missionärer här, men när vi flyttade hit för fem år sedan fanns det bara runt 100 kristna. Men så kom väckelsen för drygt tre år sedan, och nu är det kanske 800 kristna i folkgruppen. Vi får se nya människor bli kristna hela tiden, ofta får vi vara med på dop av nya kristna i kyrkorna här. Vad är det som väcker människorna här just nu?

När jag frågar får jag många olika historier. Men en gemensam nämnare har att göra med de onda makterna. Många har levt i den traditionella religionen med ständig rädsla för vad de onda andemakterna kan göra. En hel del har också aktivt utövat trolldom och upplevt hur de varit bundna av mörka tankar och onda drömmar. En kille jag träffade hade varit besatt av en kraftfull andemakt som tvingat honom att gå runt i byarna och profetera. Ofta kastade den honom till marken och misshandlade honom svårt och alltid hade han ett mörker i sig.

Men när kristna kommit och berättat om Jesus och bett för dem, har de onda makterna plötsligt släppt sitt grepp. De berättar om hur de nu kan sova gott på natten och hur de fått en ny glädje i livet. Trots förföljelse och svårigheter vill de nu följa den Jesus som har makt att befria från ondskans andemakter i tillvaron.

Jesus väcker

Vi kan alltså se att väckelse kan bero på olika saker. I min barndom sa man att tecknet på en sann väckelse var ”syndanöd”, så som det var i väckelserna för 100 år sedan. Men vi har nu sett hur upplevelsen av att bli befriad från de onda makterna kan vara en annan orsak.

Många av de väckelser som går fram i världen idag har karismatiska förtecken, det gäller i hög grad i kyrkorna här i Etiopien. Guds kraft bekräftar hans ord. Vi ser också i kyrkans historia hur ett socialt engagemang kan få bära en väckelse, människor får uppleva hur evangeliet lyfter dem ur en hopplös situation och ger nytt liv.

Faktum är att Jesus förkunnade alla dessa saker. Han befriade människor från synd. Han befriade människor från onda andemakter. Han såg människor i deras utanförskap. Och han bekräftade sitt budskap med tecken och under. Det blir fel om man gör en mall för hur sann väckelse ska vara. Låt Gud vara Gud och be om att Gud ska börja väcka människor där du är, på det sätt och med de medel som han vill!