Varje dag ställs vi inför en mängd olika valsituationer. Olika stora och olika avancerade, men alla dessa val tenderar att uppta en stor del av vår tid och tankeverksamhet. Jag tror dock att vi kan befrias från mycket av denna våndan.

Världen vi lever i blir allt mer komplex. Vi uppfinner och utvecklar hela tiden nya saker. Vi får allt fler val att göra och valmöjligheterna blir fler och fler. Positivt kan tyckas. Nu har man möjligheten att välja ännu mera ”rätt” än tidigare och alla kan få precis det de vill ha. ”Have it your way” som en stor restaurangkedja uttrycker det. Frågan är dock vad allt detta leder till egentligen.

Ett vardagligt exempel

Tänk dig att du går till mataffären. I affären finns det äpplen och bananer att köpa. Du funderar en stund på om du vill ha äpplen eller bananer eller både ock, och gör sedan ditt val. Nästa gång du kommer dit så har de en nyhet i affären – ekologiska bananer! Nu har du helt plötsligt ett till valalternativ som du ska analysera och jämföra med de andra. Nåja, det var kanske inte så svårt det här heller. Men, när du kommer till affären nästa gång så har de med dunder och brak lanserat en ny frukt – apelsin – samtidigt som de har två nya sorters äpplen och dessutom rättvisemärkta bananer. Nu har du sju olika valalternativ som du ska analysera och jämföra och valet tar säkerligen längre tid att göra och du blir mer förvirrad. Och då har du ändå bara kommit till första saken på inköpslistan.

ATT VARA LEDD AV GUD BETYDER INTE ATT MAN FÅR EN DETALJPLAN ÖVER SITT LIV, MEN DEN SOM ÄR LEDD AV GUD SER ATT DET FINNS PLATSER OCH TILLFÄLLEN DÄR DEN KAN FÅ BLI ANVÄND.

Vad har då detta banala och något förenklade exempel med ditt liv att göra? Jo, jag tror att det här analyserandet och jämförandet smyger sig in på väldigt många olika områden i våra liv. Inte bara i så enkla val som när vi ska välja frukt i affären, utan även när vi väljer vilka vänner vi ska prioritera, vart vi ska bo, eller vad vi ska ägna våra liv åt.

En befriande tanke

Jag brukar ibland kalla min bror för ”maxad”. Det vill säga att han gör allt för att allt ska bli så bra som det bara är möjligt. Jag tror dock inte bara att det är han som ”lider” av det, utan att vi alla gör det lite till mans. Något som jag tror kommer från just det här att vi ska analysera och jämföra allt möjligt. Jämför man två saker så vill man ju så klart ha det som man tror är bäst. Och det är inte fel, men problemen kommer när valet vi står inför inte är helt självklart. Då kan vi ofta utbrista ”det blir inte bra hur jag än gör det här” och gå och slita vårt hår och ägna väldigt mycket tid åt att vela. Där tror jag dock att vi ofta har fel och att vi istället borde tänka att ”det kanske inte blir ultimat som jag gör det, men det blir bra hur jag än gör det”. Jag tror att vi skulle spara oss själva mycket tid och ångest om vi började tänka lite mer på det viset.

Att välja ”rätt”

Ett område där jag tycker att detta blir extra tydligt, och också extra jobbigt för oss, är när det gäller karriär och yrkesval. Ska man studera, jobba, resa, gå bibelskola eller något helt annat? Vi vill så väldigt gärna välja ”rätt” här att vi ibland knappt vågar välja överhuvudtaget. Och när vi tänker på Guds ledning i dessa stora val så tänker vi att han ska skriva med eldskrift på väggen om vi ska bli ingenjörer eller sjuksköterskor. Jag tror detta hör mer till undantagen än reglerna.
En av mina bibelskolelärare sa en gång till mig: ”Att följa Guds vilja tror jag inte handlar så mycket om att välja helt rätt i de stora valen, utan att i de valen man gör leva för Gud i det lilla”. Jag tror min lärare hade helt rätt. För vissa av oss har Gud säkert en specifik kallelse, men för de allra flesta av oss tror jag inte det spelar så jättestor roll om vi blir ingenjörer eller sjuksköterskor. Så länge vi passar till vårt yrke och i det verkar för Gud så tror jag att Gud tycker att vi har valt ”rätt”.

Jag hörde för inte så länge sedan en predikant som, apropå Guds ledning, jag tycker sa en väldigt bra sak: ”Att vara ledd av Gud betyder inte att man får en detaljplan över sitt liv, men den som är ledd av Gud ser att det finns platser och tillfällen där den kan få bli använd”.

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt 6:33)

Det enda viktiga valet

Jag skulle på ett sätt vilja avdramatisera livet lite. På ett sätt är det otroligt viktigt hur vi lever, eftersom livet här ligger till grund för vart vi kommer att spendera evigheten. Vi får bara ett liv på oss och därför är det så viktigt att tro på och leva för Gud här och nu! Samtidigt tror jag som sagt inte det viktiga är hur vi väljer i de val som ”bara” rör livet här på jorden, utan det viktiga är hur vi utnyttjar de valen vi gör för att peka på Jesus. För egentligen finns det bara en sak som är viktig – Gud har valt dig, kommer du att tacka ja till honom?