De flesta av oss känner någon som mår dåligt eller har själva erfarenhet av det. Orsakerna kan vara många. Men det finns mycket hjälp att få och för Gud är ingen situation hopplös.

I dag pratas det mer om psykisk ohälsa än någonsin förr. Vissa är öppna och berätta om hur de mår, medan andra istället stänger inne sina svåra känslor för omvärlden.

Kanske beror ohälsan till viss del på att vi lever i en tid där allting går väldigt fort, där ofta yttre och inre krav på individen ofta är höga. Som tonåring befinner man sig också i en tid i livet då stora kroppsliga förändringar sker samtidigt som man tar steg in i vuxenlivet. Man ska ”hitta sig själv” och fundera ut vad man ska göra med sitt liv. På samma gång finns det kanske en gnagande oro över att inte lyckas. Dagens människa tenderar även att vara dålig på att vårda sig själv, sitt inre och tar inte tid till reflektion över vem man själv är och vad man själv behöver.

Sårbarhetsfaktorer

Inom psykologin talar man om så kallade sårbarhetsfaktorer som tillsammans kan medverka till psykisk ohälsa i ett helhetsperspektiv. Dessa brukar benämnas som individuella faktorer, familjefaktorer, nätverk (såsom släkt och vänner), skolmiljö och samhällsfaktorer.

Han älskar oss och gråter med oss när vi gråter.

Relationer, både till familj och till vänner, har en stor inverkan på vårt välbefinnande. Vi behöver goda relationer och som ung är det extra viktigt att få stöd, bekräftelse och kärlek från sin familj. Får man det inte där så är det naturligt att söka det någon annanstans, eftersom längtan till gemenskap och närhet är så grundläggande och viktig för oss människor.

Skuld och skam

Skuld och skam är två andra begrepp som ofta kan kopplas till ohälsa. Skuld handlar om att ta på sig ansvaret för felaktiga handlingar som lett till negativa resultat. Skuldkänslor kan leda till att man anklagar sig själv. Skam kan definieras som en känsla av att inte vara älskad eller inte räcka till, vilket kan ge starka känslor av maktlöshet och hopplöshet inför framtiden. Skam är starkt kopplad till självbilden. Man kan exempelvis känna skam över sin kropp eller sin personlighet, vilket kan leda till att man försöker ändra på sig själv och sitt yttre för att passa in.

Känslor av skuld och skam kan göra att man blir deprimerad och ifrågasätter sitt eget värde som människa. Här är det viktigt att betona Gud och hans bild av oss. Gud uppmanar oss att älska oss själva. Om man tvivlar på sitt eget värde och inte älskar sig själv kan man inte heller ta emot andras kärlek.

Bli hjälpt och hjälp andra

Vänner har en viktig roll i att bara finnas till för varandra, se varandra och lyssna. Ibland kan detta räcka när man mår dåligt. Andra gånger behövs dock mer hjälp och då behöver man vända sig till en vuxen. Föräldrar, släktingar, skolkurator/skolpsykolog, präst eller själavårdare är viktiga personer i dessa situationer. Här kan vänner vara till stor hjälp för varandra genom att uppmuntra till att söka hjälp tidigt. Man ska inte heller tveka att vända sig till en vuxen då man tror eller vet om att en vän mår dåligt.

Gud är vårt stöd

En felaktig bild av livet med Gud är att man inte behöver må dåligt om man lever tillräckligt nära honom. Denna förvrängning kan leda till att man anklagar sig själv för att inte må bra – att man ”inte är en tillräckligt bra kristen”.

Men Gud anklagar oss inte. Han älskar oss och gråter med oss när vi gråter. Gud vill att vi ska vända oss till honom mitt i mörkret – då vi behöver honom som mest. Han vill vara vårt stöd och vår klippa även då vi inte orkar prestera någonting alls. Tron är tänkt att vara en tillgång och styrka för oss i alla livets skeenden.

Du ska inte vara och behöver inte vara ensam i din kamp, oavsett om den består av nedbrytande tankar, dålig självkänsla eller en stor orosklump i magen. Gud går med dig och vill bära dig genom allt. Han verkar genom alla de människor som finns runtomkring dig – människor som du kanske inte ser i din ensamhet, men som finns där och vill hjälpa dig framåt på olika sätt.

Om jag säger: mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus (Psaltaren 139:11-12).