Ondskans problem är en av de vanligaste och kanske svåraste frågorna att svara på idag. Men kanske har Gud en orsak till att ondskan finns. Bibeln berättar om ondskans ursprung i och med syndafallet i Paradiset, hur Gud lät människan välja fritt och på så sätt öppnade vägen för syndens makt här i världen. Gud lät människan välja fast han visste vad som skulle hända.

Läs: 1Mos 3:1-13

Under hösten var jag på Apologias konferens ”Var är du Gud? Om Gud, ondska och lidande” i Lund. Apologia är en nystartad organisation som vill försvara och förklara den kristna tron utifrån vetenskapen och filosofin (även kallat apologetik). Huvudtalare var Eleonore Stump som är filosof från USA. Under hösten har hon kommit ut med en bok om Gud och lidandets problem, den här kvinnan har koll kan man säga!

Mening i lidandet

Eleonore berättade om hur vi ofta gör fel när vi försöker se på all ondska, i hela världen, samtidigt. Det är lönlöst att försöka se någon mening med en stor naturkatastrof till exempel. För att hitta mening med lidandet måste vi istället se hur enskilda personer utvecklas genom dem. Hur såg personens liv ut före och efter? När kom lidandet in och hur förändrade det saker och ting? Eleonore lyfte fram att det till och med är psykologiskt bevisat att lidanden kan utveckla människor på ett positivt sätt. I föreläsningarna visade hon på detta i hur olika personer i Bibeln kom närmare Gud genom olika svårigheter (Läs Jobs och Esters bok i Bibeln till exepmpel). Lidandet är alltså inte alltid meningslöst, även ifall det kan verka så till en början. Detta är en del av livet och inget vi nödvändigtvis måste fly bort ifrån.

Två olika problem

I den här artikeln berör jag den intellektuella delen av ondskan, vilket gör att jag inte får med allt. Bara för att vi kan förklara ondskans existens på ett smart sätt betyder det inte att människor börjar tro. Om människor drabbats av olyckor eller sorg finns smärtan kvar. Här måste man ha respekt och visa ömhet och inte panga på med en massa argument och förklaringar.

Bibelns förklaring till ondskan

För att förstå ondskans ursprung behöver vi gå tillbaka till Adam och Eva. Där började allting och där måste också vi börja för att få rätt utgångspunkt. Det är ju därför det är så viktigt att läsa Bibeln! Många kristna har skapat missförstånd för dem som inte tror när de berättat helt fel saker, bara för att de inte hade koll på vad Bibeln faktiskt säger. Bibeln berättar om hur ondskan kom in i världen eftersom Adam och Eva åt av frukten som Gud förbjudit dem att göra (1 Mos 3:1-13). Det viktigaste här är kanske inte att de åt just den där frukten – som om det i sig självt var något fruktansvärt – snarare handlar det om att människan gick emot Gud och valde bort honom. Gud är ju godhetens ursprung. Vad händer då om man går emot det som Gud, alltså godheten, har sagt? Ja, just det: ondska.

Ondskan som gudsbevis

Ett vanligt argument mot den kristna tron är det så kallade teodicéproblemet: Hur kan en god och allsmäktig Gud existera när ondska finns? Frågan är om detta verkligen är ett stort problem? De som säger så verkar ju tro det. Men vänta nu! Om ondskans existens skulle vara ett problem för kristendomen, hur skulle då någon religion alls kunna finnas? Alla religioner skulle ju i så fall ha självdött efter uppenbara exempel på ondska i världen. Dessutom har kristendomen vissa bitar som förutsätter att det finns ondska, till exempel djävulen och synden. Ondskans existens skulle alltså snarare bevisa att kristendomen är sann istället för att motbevisa den, eftersom ondska uppenbarligen finns.

Guds goda skäl

Kända kristna apologeter (försvarare av tron) såsom William Lane Craig och Eleonore Stump, menar att ondskan inte är ett bevis mot Guds existens. Istället brukar man säga att Gud som är god och allsmäktig tillåter ondskan eftersom han har goda skäl att göra det. Här behöver vi gå tillbaka till Adam och Eva igen. Gud vill ju ha en kärleksfull relation till varje människa, det är inget som han kan tvinga på oss. En kärleksfull relation består alltid av två personer som ger sitt ”Ja” till den varandra vilket betyder att vi människor måste få ett fritt val att också välja Gud. Skulle Gud kunna tvinga oss att frivilligt älska honom? Självklart inte, det vore ju lika logiskt som en fyrkantig cirkel! Det Gud gör är alltså, trots att det ger utrymme för ondska, att han låter oss välja fritt. Därför fick människorna ett bud att följa och genom att bryta det budet skulle de också ha en möjlighet att välja bort Gud. Guds goda skäl att tillåta ondskan är alltså att han vill ge oss människor en fri vilja. Om det hade varit omöjligt för Adam och Eva att bryta mot Guds bud hade synden aldrig existerat, men då hade relationen med honom samtidigt varit falsk. Om Gud hade skapat ett vattentätt system där vi inte kunnat synda, då hade vi varit som robotar.

Människors fria val öppnar för ondskan

Även ifall kristendomen lär att det finns en ond makt, djävulen med alla sina demoner, kommer vi inte heller ifrån att ondskan som finns i den här världen beror på oss. Visst, ormen i Paradiset lurade Eva och Adam att äta av frukten, men det var fortfarande deras val att äta. Vi som lever idag hade gjort precis samma sak. Att människor fortfarande väljer att synda är ett bevis på detta! Man brukar säga att hela skapelsen föll när synden kom in i världen. Alla relationer förstördes (mellan Gud och människor och människor emellan) och sjukdomar, naturkatastrofer med mera plötsligt blev en möjlighet. Även sådant som vi inte kan styra över idag beror alltså på människans fria vilja. William Lane Craig använder en enkel bild för att beskriva hur våra fria val påverkar vad som händer: ”Elden som bränner dig kan också värma dig, och vattnet som släcker din törst kan också dränka dig.” Allt beror alltså på de val vi gör. Väljer jag att hålla min hand en bit ifrån elden eller kastar jag mig rakt in i den?

Lästips för den som vill veta mer:
”Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering”, Elenore Stump
Jakob Reesalus blogg ”Apologetik på Svenska”
Se också debatter med William Lane Craig, till exempel ”Reasonable Faith”