Är det inte märkligt vad pengar kan göra med oss? Vi vet inte med säkerhet precis när det händer, men någon gång mellan tisdag kväll och onsdag kväll väljer en av de tolv lärjungarna, Judas Iskariot, att sälja Jesus till hans fiender. Varför gör han så?

Detta händer på onsdagen före påsk
– Judas beslutar att förråda Jesus och får 30 silvermynt som betalning av översteprästerna (Matt 26:14-16, Mark 14:10-11, Luk 22:3-6)

Vi kan givetvis spekulera i Judas känslor och tankar men den enda förklaringen vi får i evangelierna är alltför vanlig: pengar. Precis före berättelsen om när Judas blir förrädare, har både Matteus och Markus valt att berätta om en kvinna som smörjer Jesus med olja (evangelisten Johannes berättar att det var Jesus vän Maria). I Johannesevangeliet protesterar Judas mot slöseriet och säger att oljan var värd trehundra denarer, vilket motsvarade en hel årslön. Varför sålde man inte den oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga? lyder hans protest (12:5) och ytterligare några av lärjungarna reagerar på liknande sätt.

Girighet

Judas utspel låter omtänksamt, men i själva verket är Judas bara girig. Johannes berättar att Judas är en tjuv som stjäl ur lärjungarnas gemensamma kassa, och plötsligt hälls en enorm summa pengar ut över Jesus. Vilken förlust! Att vara girig betyder att man älskar pengar. Man vill ha mer och är beredd att offra mycket och många för att se sin förmögenhet växa. Man kan vara fattig och girig eller rik och girig. Den girige väntar sig allt gott i livet från sina pengar. Djupast sett betyder girigheten att man väntar sig sin frälsning från sin rikedom. Rikedomen bygger ett jordiskt paradis.

Pengar kan inte frälsa …

Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna, skriver Matteus (26:14). Det är så tragiskt att Judas säljer den ende som han verkligen kan vänta sig allt gott av, för någonting dött och kallt och som saknar själ. Jesus har tidigare sagt: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? (Matt 16:26) och nu personifierar Judas talesättet. Han säljer världens frälsare för en ”frälsning” som blir hans död.

Man kan inte köpa eller sälja Jesus för pengar, och det kan man inte heller göra med hans kärlek.

Judas får en summa pengar i utbyte mot Jesus och några timmar senare, på torsdagskvällen, kan Jesus gripas. Omkring den tiden grips Judas av djup ånger, lämnar tillbaka pengarna och tar sedan livet av sig.

… men Jesus kan

Jesus däremot ger aldrig efter för drömmen om det jordiska paradiset. Hans blick är stadigt fäst på korset. Han förlorar sitt liv men vinner, genom sin död, liv åt hela världen. Även om Judas försökte, så kan man inte köpa eller sälja Jesus för pengar, och det kan man inte heller göra med hans kärlek. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens (1 Joh 2:2).

Bön: Tack, käre älskade Jesus, för din uthålliga kärlek. Hjälp mig att vänta mig allt gott från dig. Låt inte något annat få så stor makt över mig att jag hoppas mer på det än på dig. Och om jag sviker, om jag förråder dig, hjälp mig då att vända om till dig i tro på dina löften om förlåtelse. Tack käre Gud för din barmhärtighet. Amen.

Sång:
1. Han på korset, han allena
Är min fröjd och salighet.
Ingen kan så väl mig mena,
Ingen så mitt bästa vet,
Ingen är som han mig god,
Ingen har så tålamod.
Sökte jag kring jorden rike,
Aldrig funne jag hans like.

5. Honom vill jag glad tillhöra,
Vad mig än blir förelagt.
Kristus kan mig saliggöra,
Ingen världens gunst och makt.
Vanskligt är ju annat allt,
Som ett töcken tomt och kallt,
Men den jag vill efterfråga,
Evig är hans kärleks låga.

Han på korset, han allena, Sv Ps 141, vers 1 och 5

 

Visste du att …
… denna dag brukar kallas dymmelonsdagen? Ordet dymmel härstammar från att man ringde med dämpade klockor (jämför med engelskans dumb, som betyder stum) för att få rätt stämning inför långfredagen?
… på grund av att Judas förråder Jesus på en onsdag fastar ortodoxa kristna alla onsdagar året runt?
… man denna dag förr målade kors på dörrarna för att hålla häxorna borta från gården under deras kommande färd till Blåkulla?
… alla hjul som snurrade från onsdag till söndag i stilla veckan sades öka på Jesus lidande? Därför slutade mycket arbete på onsdagen.