Röda mattan, banderoller och förväntansfulla rop. Scenen när Jesus rider på en matta av mantlar, omringad av jublande människor med palmblad i händerna, är inte helt olik en filmpremiär i dag. Folket som välkomnar honom likt en filmstjärna förstår inte vem mannen verkligen är. Vi, som tack vare Bibeln vet hur berättelsen slutar, har ännu större anledning att stämma in i hyllningen denna festsöndag!

Detta händer på palmsöndagen
– Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. (Matt 21:1-11, Mark 11:1-11, Luk 19:28-40, Joh 12:12-19)
– Jesus gråter över Jerusalem. (Luk 19:41-44)

Kungligt välkomnande

I normala fall firades påsken med en riktigt stor fest till minne av uttåget ur Egypten (2 Mos 12). Jesus hade rest via Jeriko till Jerusalem för att fira detta. Förmodligen övernattade han hos sina vänner Maria, Marta och Lasarus i Betania. På palmsöndagen red han in i Jerusalem på en åsna. Allt var jubel och fest. Folket sjöng så det dundrade när han kom ridande. De viftade med palmblad och lade ut sina kläder på hans väg. Stämningen var hög. Människorna förstod att Jesus är kung och Messias.

De hyllade honom, men insåg inte vad Jesus var på väg mot.

Annorlunda fokus

Folket hade stora förväntningar på Jesus. De hyllade honom, men insåg inte vad Jesus var på väg mot. De förstod inte hur världens synder skulle försonas. Faktum är att ingen förstod (Joh 12:16), ingen förutom en ­­– ­Jesus. Och Jesus lät inte sitt fokus ändras. Hans mål var korset, där försoningen skulle ske, och uppståndelsen. Det var detta som låg framför honom.

Fräls!

Har du tänkt på vad folket ropade? Hosianna, Davids son. Namnet Jesus betyder frälsare. Jesus är en form av det hebreiska verbet jasha. Ordet hosianna är en annan form av samma verb. Folket ropade “fräls!” till honom som inte bara heter frälsare, utan är Frälsaren. Detta är ingen tillfällighet, eftersom tillfälligheter inte finns i Guds rike.

Verklig frid

Lukas har tagit med en speciell sak i sitt evangelium. Han berättar att Jesus kom ner från Olivberget. När han närmade sig och såg staden brast han i gråt. Jesus blev djupt berörd och drabbades av kärlek till människorna. Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid (Luk 19:42), grät han. Frid. Det är ett ord med en djup innebörd. Paulus skulle senare förstå vad Jesus menade: Han [har] skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen (Kol 1:20).

Jesus – din frälsare

Med palmsöndagen börjar stilla veckan. Palmsöndagen är en festsöndag, eftersom vi vet att Jesus är Segraren. Jesus är verkligen kung och Messias! Han är värd att vi ropar hosianna, att vi viftar med palmblad och att vi breder ut våra kläder som en hyllning till honom. När du följer Jesus denna vecka, vill jag uppmuntra dig att be till honom som din frälsare. Be honom om frid. Be att den helige Ande ger liv till ditt hjärta.

Bön: Tack, himmelske Fader, för frälsningen. Tack, Jesus, för att du är Frälsaren. Jag ber om hjälp att kunna förstå att du är min frid. Du är Försonaren. Du är Segraren. Jag ber dig att välsigna min påsk. Jag ber dig, helig Ande, att ge liv i gudstjänster, andakter, läsningar och böner denna tid. Låt ditt rike komma. Amen.


Sång: Dig vi lovsjunger, ärar (Sv Ps 443)

1. Dig vi lovsjunger, ärar, Jesus, de fattigas konung.
Hosianna vi nu sjunger som barnen en gång.
Du är väntad av alla, du är vår Herre och broder,
ingen varit och är älskad, välsignad som du.

2. Där du rider på gatan lägger man kläder, strör palmer.
Runt omkring dig hörs rop, stadens och gatornas sång.
Träden, stenarna sjunger, jorden och himlen dig prisar.
Änglar sjunger med oss: du är vår glädje och frid.

3. Går mot lidandet, döden, går mot uppståndelsen, ljuset,
hem till Gud, och hos Gud beder du alltid för oss.
Dig vi lovsjunger, ärar, Jesus, de fattigas konung.
Hosianna vi nu sjunger som barnen en gång.

Visste du att…
… palmen är en symbol för seger? Greker och romare gav till exempel en palmgren,
“segerpalmen”, till den som vunnit i olika tävlingar.
… evangelietexten för palmsöndagen läses även på första advent?
… man i Småland förr i tiden brukade “suga björksaft” på palmsöndagen? Det innebar att man tappade sav av björkarna och drack. Detta ansågs ge hälsa och livskraft.