Få händelser i världshistorien rymmer sådan dramatik som påskdagens händelser. Få dagar har förändrat världshistorien som den dagen. Många av Bibelns händelser kan man bevisa historiskt, men inte Jesus uppståndelse. Här hänger allt på vittnena.

Detta händer på påskdagen
– Några kvinnor kommer till graven och får av en eller flera änglar reda på att Jesus har uppstått. (Matt 28:1-8, Mark 16:1-18, Luk 24:1-11, Joh 20:1-2)
– Jesus visar sig för kvinnorna. (Matt 28:9-10)
Petrus och Johannes får höra vad kvinnorna varit med om, springer själva till graven och ser att den är tom. (Luk 24:11-12, Joh 20:3-10)
– Jesus visar sig för Maria från Magdala. (Mark 16:9-10, Joh 20:11-18)
– Jesus visar sig för två lärjungar på väg till Emmaus. (Mark 16:12-13, Luk 24:13-32)
– Jesus visar sig för lärjungarna i Jerusalem. (Mark 16:14-18, Luk 24:33-49, Joh 20:19-23)

Tänk dig att du och några kompisar är ute på stan en lördagskväll. Ni går på en gata med många populära restauranger och nattklubbar. Plötsligt hör ni rop och skrik och ni ser människor springa. Det verkar som att det är några som slåss. Efter några sekunder skingras människorna och ni ser en man ligga på marken, uppenbart skadad. Flera rör sig snabbt bort från platsen, andra gråter och ropar på hjälp. När polisen kommer till platsen vill man prata med alla som kan ha sett något. Om du och dina kompisar berättar exakt samma detaljer, vad kommer då polisen att dra för slutsats? Att ni har snackat ihop er.

Berättelserna går isär

Många säger att Bibelns skildringar, till exempel den av Jesus uppståndelse, inte kan vara sanna eftersom evangeliernas berättelser går isär på många punkter. Först och främst gäller det vilka som kommer till graven: ett evangelium berättar att det var Maria från Magdala, ett annat evangelium att det var två Marior, ett tredje två Marior och Salome, det fjärde två Marior, Johanna med flera. När de så kommer fram till graven går berättelserna isär gällande vad de ser: ett evangelium säger att de möter en ung man i vit dräkt, ett annat två män i skinande vita kläder, det tredje säger en ängel och det fjärde två änglar. Två av evangelierna nämner inget om att kvinnorna mötte Jesus där, det tredje säger att Maria från Magdala mötte Jesus och det fjärde att det var två kvinnor som mötte honom.

Den kristna kyrkan hade inte funnits om inte Jesus verkligen hade uppstått och människor kunnat vittna om det, även i dag.

Chockade vittnen

Om du och jag hade varit förhörsledare med Bibelns personer som våra klienter, hade vi kunnat konstatera att detta är alldeles normala utsagor från riktiga ögonvittnen. När man är med om något dramatiskt och omskakande så fungerar minnet selektivt, man minns vissa saker starkare, andra faller ur minnet. Det vi kan veta genom vittnenas utsagor är att de faktiskt var där, att graven var tom och att någon eller några, förmodligen änglar, berättade för dem att Jesus hade uppstått.

En kedja av vittnen

Nya Testamentet berättar sedan att både kvinnorna och lärjungarna och många fler, över femhundra personer, mötte den uppståndne Jesus under de fyrtio dagar han var kvar på jorden innan sin himmelsfärd. Framför allt har miljontals människor sedan dess erfarit att han lever och är med oss. Den kristna kyrkan hade inte funnits om inte Jesus verkligen hade uppstått och människor kunnat vittna om det, även i dag. Det är viktigt att vi som mött honom fortsätter den kedja av vittnesbörd som genom århundradena hjälpt människor att upptäcka att Jesus lever, och att man kan lära känna honom och få ett hopp som bär genom liv och död.  

Bön: Tack, Jesus, för att vi har förnuftiga skäl att tro att du uppstod. Tack för att du lever och är med oss även i dag. Hjälp oss att vittna om dig och vad du gjort i våra liv, så att fler människor får komma till tro på dig. Amen.

Sång:
Gud är mäktig, sviker aldrig oss
Han är allsmäktig Gud
Större än allt vi ber, större än allt vi ser
Allt Han gjort är gott

En tom grav, Han lever i dag
För vår Gud är allting möjligt
I Hans namn har vi fått allt
För vår Gud är allting möjligt

Gud är med oss, Han går bredvid oss
Leder våra steg
Mer än vad vi förstår, mer än vi hoppas på
Allt Han gjort är gott

Gud är med oss, Han går före oss
Han oss aldrig lämnar
Han oss aldrig lämnar
Gud är för oss, med en öppen famn
Han oss aldrig sviker
Han oss aldrig sviker

För vår Gud är allting möjligt
Reuben Morgan och Ben Fielding. Svensk text: Ida Möller och Evelina Gard

Visste du att …
… man förr sa att om man är uppe riktigt tidigt på påskdagens morgon kan man se solen dansa av glädje över att Jesus uppstått? Den som däremot låg kvar längst i sängen kallades för ”långlåskan”.
… påskdagen som tidigast kan infalla den 22 mars och som senast den 25 april?
… påven varje år på påskdagen håller ett traditionellt tal på Petersplatsen i Vatikanstaten, inför cirka en kvarts miljon människor?