Vi lever i en tid där det shoppas mer än någonsin, men medan vi får det bättre och bättre får miljön och den fattiga delen av världen betala ett allt högre pris. Annika Wilzén reflekterar kring konsumtionens baksidor och hur man kan tänka som kristen.

Vi köper som aldrig förr. Kläder, skor, telefoner och alla möjliga andra prylar. I den tonårsgrupp i kyrkan där jag är ledare har snart alla ungdomar en smartphone. Det är en självklarhet för de flesta av oss att kunna få de saker vi vill ha. Att vi tänker mycket på vad vi vill ha och köpa hänger nog ihop med att alla runtomkring vill att vi ska konsumera. Företagen vill det, politikerna vill det och vi nästan måste köpa kläder och prylar för att vara på samma nivå som våra kompisar.

Slit och släng

Nutidsmänniskan är konsument. ”Förr konsumerade vi för att kunna leva, men nu lever vi för att konsumera” är ett uttryck jag hört många gånger. Att köpa saker verkar skapa mening i våra liv. Köpandet blir en del av vår identitet.

Som kristna har vi ett viktigt ansvar för Guds skapelse.

För att vi ska kunna köpa mycket saker, som vi förväntas, så krävs det att vi inte behåller våra gamla saker så länge. Mobiler byts ut snabbt och kläder blir omoderna på en säsong, och vi köper nya. Detta leder till något som ibland kallas ”slit- och slängsamhället”. Långt innan saker är utslitna köper vi nya. Det verkar inte som att det finns någon ände på vår konsumtion.

Konsumera annorlunda…

Men frågan är om det verkligen är hållbart i längden? Som kristen tror jag att det är viktigt att ställa sig den frågan och vissa andra. Hur kan jag leva mitt liv på ett kärleksfullt och ansvarsfullt sätt även när det gäller att konsumera?

Att följa Jesus innebär ibland att inte göra som alla andra. Att gå en annan väg, som kan vara lite svårare men i slutändan är den bästa. När vi vill köpa billigt leder det till att andra människor måste betala priset i form av hemska arbetsförhållanden, och det leder även till att miljön förstörs. Jag tror att det är orimligt att bara hänga på samhället i den slit- och slänganda som råder. Jesus talar ofta om att välja ett enkelt liv, där vi inte ser till vår egen vinning.

… för en rättvisare värld

Ett viktigt skäl att minska ner på vårt köpande är att Jesus säger åt oss att ta hand om de fattiga. Fattigdom och vårt sätt att köpa saker hänger ihop. När vi vill köpa mycket saker väldigt billigt, som exempelvis en tröja för 50 spänn eller ett par skor för ett par hundra betyder det att någon annan betalar priset för det vi köper. De kläder, skor och mobiltelefoner vi köper har nästan alltid producerats under hemska förhållanden. Arbetarna får inte tillräckligt med betalt för att klara av kostnaderna för att leva, och det kan till exempel göra att de inte kan betala för att barnen skall gå i skola. I många fall har de inte rätt att organisera sig fackligt och de kan jobba upp till 19 timmar om dygnet. Vi får köpa våra saker billigt och leva gott, men det är till en kostnad av låga löner och dåliga arbetsförhållanden för tillverkarna. Är det verkligen rättvist?

Ytterligare ett skäl att köpa mer ansvarsfullt är att all konsumtion av kläder och prylar bidrar till miljöförstöring, dels genom att naturresurserna tar slut och dels genom alla gifter och utsläpp i tillverkningen. Som kristna har vi ett viktigt ansvar för Guds skapelse.

På väg åt rätt håll

Som ni säkert förstått finns det stora problem med sättet vi konsumerar på. Men det finns sätt att vara en god och ansvarsfull konsument, det finns sätt att följa Jesus på när vi köper saker. Nedan kommer lite förslag på vad man kan göra.

  • Dra ner på det vi köper! Det är jätteviktigt. Det handlar om att tänka en gång extra innan vi handlar: Kommer jag verkligen att använda det här? Vad beträffar tekniska prylar som mobiltelefoner kan det vara extra viktigt att tänka till, eftersom det inte finns så många bra alternativ inom det området.
  • Återanvänd saker! Bland annat kläder, men också skor, accessoarer, böcker, prylar till hemmet och en massa andra saker går att köpa på second hand, vilket är ett jättebra alternativ ur miljö- och rättvisesynpunkt. Det är också bra att låna kläder och andra saker av varandra, byta med varandra, (klädbytardagar är jättekul) och ge bort till varandra.
  • Ekologiskt och rättvisemärkta saker är bra alternativ om vi ändå vill köpa nytt. Alla saker finns inte ekologiska och eller/rättvisemärkta, men välj det där det är möjligt! Inom klädindustrin börjar det finnas mer ekologiskt och även rättvisemärkt bomull. Rättvisemärkt ser till att de som producerar varorna får en rimlig lön och bra arbetsförhållanden. Världsbutiker säljer massor av rättvisemärkta saker, så kolla upp om det finns en sådan i din hemstad.

Det finns stora problem med konsumtionssamhället både för miljö och människor. Men det går att gå en annan väg, som jag tror att Jesus kallar oss till. Frågan är om du vill vara med? Vill du göra som de flesta andra och fortsätta överkonsumera dig genom livet? Eller vill du som jag, följa Jesus även med din plånbok, och tro att det kan göra skillnad för världen?