Tänker du att det som det står om i Bibeln – att Jesus och de första kristna botade sjuka, profeterade, uppväckte döda och talade i tungor – var något som hände då, men som inte skulle kunna hända med dig idag? Om du är döpt och kristen så bor den helige Ande i dig, och genom honom finns samma kraft som fanns i Jesus och de första kristna tillgänglig för dig. Ja, det är till och med så att den kraften redan bor i dig.

En händelse som förändrade allt

Sommaren 1996, samma år som jag skulle fylla elva, flyttade min familj tillbaka till Sverige efter sex år i Kenya. Flytten blev en kulturkrock och samtidigt gick jag in i tonårstiden – en tid som innebär frågor som: vem är jag? och: finns det någon som tycker om mig?

Med den helige Ande i ditt liv möjliggörs en intim relation med Gud.

Inom mig skapades en osäkerhet och jag var ofta ensam. En höstkväll några år senare, i november 2000, var jag på ett ungdomsmöte. Jag gick fram till förbön och det som hände då förändrade mitt liv. Två personer bad för mig och medan de bad kände jag en varm ström genom hela kroppen. Jag var inte beredd på det som hände, och den kvällen insåg jag: Gud vill vara nära mig.

Den kvällen väcktes en hunger efter mer av den helige Ande och Andens gåvor. Samtidigt insåg jag att min identitet inte kan handla om vad andra tänker, utan om hur Gud ser på mig. Jag insåg att Gud längtar efter en relation med alla människor och att det kristna livet inte är tänkt att levas ensam, utan i en relation med den helige Ande.

Varför lämnade Jesus jorden?

Det är rätt vanligt att folk säger: ”Det skulle ha varit enklare att tro på Jesus om han inte hade lämnat jorden.” Jag håller med! Men det verkar som att Jesus tänker annorlunda. I Joh 16:7 säger han: Det är bäst för er att jag går bort. Spontant tycker jag att det låter konstigt, men sedan fortsätter Jesus: Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.

Jesus ger oss en orsak till att han lämnar jorden: att den helige Ande ska komma. Jesus menar dessutom att det är bättre för oss att leva med den helige Ande i våra liv, än att Jesus i fysisk gestalt skulle ha gått kvar på jorden! Detta visar hur viktigt det är att leva med den helige Ande, i annat fall missar vi orsaken till att Jesus lämnade jorden.

Det behövs en hel del kraft för att uppväcka en död. Denna kraft bor redan i oss genom den helige Ande!

Föreställ dig att Jesus hade varit kvar. Om han skulle ha arbetat dygnet runt med att möta människor och gett varje människa 3 minuter, då skulle det ta cirka 30 000 år innan det hade varit din och min tur i kön. Därför sändes den helige Ande! Utan den helige Ande förblir Jesus overklig, endast en historisk gestalt – men med den helige Ande i ditt liv möjliggörs en intim relation med Gud.

Jesus – en förebild

Jesus är den stora förebilden när det gäller att vara fylld av Guds Ande. På jorden gick han in under våra mänskliga begränsningar, avklädd sin makt och härlighet, men fylld av Guds Ande. Han visar oss vad livet med den helige Ande kan innebära. Som döpta kristna är vi kallade att efterlikna livet Jesus levde, och det gör vi genom att ständigt fyllas av den helige Ande.

I Joels bok står att Gud ska utgjuta sin Ande över alla människor, det sägs också att era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner. Du kan ställa frågan till dig själv: Är du en del av alla människor? Är du en son eller en dotter? Om svaret är ja, kan du vara säker på att Gud vill ge dig mer av sin Ande.

Bibeln säger att om du är en efterföljare till Jesus, då bor den helige Ande i dig (1 Kor 12:3). Det kan du lita på. Samtidigt uppmuntras vi i Bibeln att ständigt fortsätta att fyllas av den helige Ande. Detta kan gå till på olika sätt. Ofta förmedlas Andens kraft och närvaro genom förbön med handpåläggning. I Apg 8 beskrivs hur människor i Samarien kom till tro, det vill säga, Gud flyttade in i deras inre. Men apostlarna skyndade sig ändå dit för att lägga händerna på dem – för att de skulle få mer av den helige Ande.

Gud har sänt sin Ande för din skull, men inte endast för din skull. Du har fått den helige Ande för att du genom ditt liv ska vara ett exempel på vem Jesus är. Vår kallelse är att vara som Jesus för vår medmänniska!

Samma kraft som uppväckte Jesus

Med den helige Andes kraft kan du få se hur Gud griper in i ditt och andras liv. Paulus säger till och med att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor i dig (Ef 1:19-20). Vid flera tillfällen ber Paulus i sina brev att vi som kristna ska förstå vad Gud redan har gett oss – och man kan förstå varför. Tänk om du och jag skulle få upp ögonen för vad Gud har gett oss genom sin Ande! Det behövs en hel del kraft för att uppväcka en död. Denna kraft bor redan i oss genom den helige Ande!

För några månader sedan hamnade jag i ett samtal med några åttondeklassare. Vårt samtal slutade med att en av dem sa: ”Men du, prästen, kan du inte ta och heala min fot?” Jag förklarade att det är Gud som botar, men att han vill använda oss. Jag la därefter min hand på killens axel. Efter att ha bett en kort bön frågade jag honom: ”Hur känns det?” Han började testa foten, och tydligt berörd av Guds kraft stammade han fram att foten hade blivit helt bra. Det blev uppenbart för alla i rummet att Gud var där.

Vågar vi?

Vet du vad jag tror att vi behöver göra för att få se fler helanden? Vi behöver be för fler.

Visst, alla vi ber för blir inte helade, men ju fler vi ber för, desto fler helanden kommer vi att se. Gud vill vara nära dig och därför kan du be för sjuka, lyssna till Guds röst, be om att få tungotalet och om att få se hans kraft. För Gud är ingenting omöjligt.

Vågar vi ge honom det spelutrymmet i våra liv?