I bibeltexten får vi som lärjungar till Jesus för första gången möta den helige Ande i våra egna liv. Det kanske verkar som om texten handlar mest om Jesus lärjungar, alltså de tolv, men i själva verket handlar den väldigt mycket om oss idag och våra liv som lärjungar till Jesus.

Läs texten i Apg 2:1-13

Vi börjar med att gå bakåt från Nya Testamentet, till Gamla Testamentet. Ibland kan man höra, eller det kan i varje fall verka som att den helige Ande är något nytt, något som kommer i Apostlagärningarna och som tidigare inte har varit med i Bibeln. Så är det inte. Den helige Ande, som är den tredje personen i treenigheten tillsammans med Fadern och Sonen, är väldigt närvarande också i Gamla Testamentet, men på ett annat sätt än vad vi märker av i Nya Testamentet. I Gamla Testamentet var det nämligen så att de som fick ta del av den helige Ande var de som fått speciella uppdrag av Gud, till exempel kungar, domare eller profeter. Den helige Ande var alltså inte till för alla människor, utan den var ett tecken på ett speciellt gudomligt uppdrag.

Trots att vi inte talar i tungor, helar eller får tungor av eld över våra huvuden så verkar Gud genom oss och i oss.

När lärjungarna får den helige Ande i andra kapitlet i Apostlagärningarna så är det precis som det var i Gamla Testamentet, och samtidigt är det helt annorlunda. Låt mig förklara.  

I Gamla Testamentet gavs den helige Ande till speciella personer med speciella uppdrag. Precis så är det fortfarande. Den helige Ande ges till lärjungarna för att de är speciella personer, de är ju lärjungar till Jesus. Den helige Ande ges även för att de har ett speciellt uppdrag, nämligen att sprida evangeliet om Jesus död och uppståndelse över hela jorden. Och här kommer vi också in, eftersom vi också är speciella personer med ett speciellt uppdrag.

I den här texten är det lärjungarna som får den helige Ande över sig på ett väldigt häftigt sätt, och de börjar direkt ta till vara på den hjälp som den helige Ande ger dem. De börjar allihop predika för folket som samlats runt dem, på en rad olika språk. Här ser vi ett väldigt tydligt och direkt sätt som den helige Ande kan verka på i människors liv. För Petrus och de andra lärjungarna blev den helige Ande i denna situation en hjälp att hitta rätt ord att säga i sin predikan. Men den helige Ande hjälpte dem också genom att de blev förstådda av alla som var där, trots att lärjungarna troligtvis pratade på sitt eget språk. Ibland kan det vara så också för oss. Kanske har du, eller någon du känner, varit med om liknande händelser, som helanden eller andra saker. Allt detta är saker som den helige Ande gör, väldigt konkret och tydligt, och det händer ofta ”pang bom”, helt plötsligt. I sådana stunder kan det vara lättare att se att man är en speciell person med ett speciellt uppdrag.

Gud agerar bara utifrån det bästa, hela tiden.

Men för många av oss kanske det inte alls är så, och då är det lätt att läsa Apostlagärningarna 2, eller typ hela Apostlagärningarna för den delen, och tänka att “lärjungarna var häftiga killar, men något sådant kan jag aldrig göra”. Och det är ju rätt, du kommer aldrig själv kunna göra sådana saker. Men det är här den helige Ande är så finurlig. Gud är ju, som vi vet, inte funtad riktigt som vi människor. Vi är beroende och formade av vår kultur, vårt samhälle och vad folk i vår närhet tycker och tänker. Gud agerar bara utifrån det bästa, hela tiden. Därför kommer vi aldrig själva kunna göra sådana saker, men med hjälp av den helige Ande, som ju är Gud, kan vi också göra vad som helst. För alla kristna – alltså du och jag – är den helige Ande den helt avgörande biten för att man ska klara av att vara en lärjunge till Jesus. Utan den helige Ande är det supersvårt. Se bara på lärjungarna i vår text. Innan de fick den helige Ande satt de i sitt hus och var rädda, precis som du och jag kanske ofta är när det kommer till att prata om vår tro. Men när den helige Ande kom så vågade de sig ut. Ledda av den helige Ande vågade de tala om Jesus och ta risker som verkade konstiga för omvärlden.

Det låter ju bra och sådär. Men det är inte alltid så att den helige Ande slår ner som en bomb med direkta konsekvenser. Därför är det väldigt viktigt att vi som aldrig har upplevt den helige Ande på det sättet också kan veta att vi har den helige Ande i oss, och att han arbetar genom det vi gör. I rutan här vid sidan kan du läsa en massa bibelord som handlar om vad den helige Ande gör i och genom oss kristna. Det viktiga är att veta att trots att vi inte talar i tungor, helar eller får tungor av eld över våra huvuden så verkar Gud genom oss och i oss. Bibeln säger exempelvis att den helige Ande ger oss glädje, tröst och enhet. Den helige Ande lär oss Guds vilja genom Bibeln, och hjälper oss att lära ut den till andra. Det kan vara skönt för oss att veta att även om vi inte är personer som utför mirakel eller talar i tungor så bor Guds Ande i oss, det lovar Bibeln. Allt vi gör kan den helige Ande använda. Ett leende eller en klapp på axeln som vi inte ser som något speciellt kan den helige Ande använda så att det, när det når vår nästa, får en innebörd utöver vad vi tänkte eller trodde. Mirakel, tungotal och profetior (och en massa annat) är speciella gåvor som Gud ger till vissa människor. Men vi är alla Guds barn, och Guds Ande bor i oss och hjälper oss hela livet. Han motiverar oss, hjälper oss, tröstar oss och ser till att Guds rike breder ut sig genom våra liv. Och det är precis vad han gjorde med lärjungarna, eller apostlarna, som de kallas. Vi och apostlarna är helt enkelt samma sorts människor, med samma kraft eftersom vi tror på samma frälsare.

Läs mer!
1 Kor 2:10-14, 3:16, 6:11, 6:19, 12:4-11, 12:13
Ef 2:18, 3:3-5, 4:3
1 Pet 1:2
2 Pet 1:21
Hebr 2:3, 4
Rom 5:5
1 Tess 1:6
Gal 5:22-25
Apg 2:4, 10:44-46, 14:3

Bön:

Herre, tack för att du har gett mig din helige Ande.

Tack för att du bor i mig.

Tack för att jag är speciell och har ett speciellt uppdrag.

Hjälp mig att mer och mer söka, och våga bli ledd av din helige Ande.

Hjälp mig att komma ut ur min ”comfort zone”.

Ge mig tålamod och vishet i detta.

I Jesus namn. Amen