Hur ser Bibeln på sex? Och vad är det som är så speciellt med äktenskapet? Olof Edsinger reder ut begreppen kring några ständigt aktuella frågor.

Något av det första som vi kan läsa om i Bibeln är hur Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild, och hur han sedan sa till våra förfäder: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!” I nästa kapitel kan vi sedan läsa det som brukar kallas för äktenskapets instiftelseord: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.”

Vad är det egentligen som är så speciellt med äktenskapet? För att besvara denna fråga kan det vara bra att först säga några ord om Bibelns syn på sex.

Världens bästa sex-expert har ordet

Det första som kan behöva sägas är att sex är något både självklart och naturligt i Bibeln. Om inte annat för att det är genom att ligga med varandra som vi kan få barn! Tanken att sex skulle vara något konstigt eller fult kommer alltså inte från Bibeln. Tvärtom: Gud är världens bästa sex-expert, eftersom det är han som har designat hela grejen!

Men sex är inte bara viktigt för att säkra släktets fortbestånd. De flesta samlag leder trots allt inte till några barn. Även njutningen och gemenskapen mellan mannen och kvinnan är därför något som Bibeln lyfter fram när den talar om sex. I Höga Visans sjunde kapitel kan vi läsa: ”Så skön och ljuv du är, du kärlek, så full av njutning!”. I kapitlen innan finner vi ett antal kärleksdikter som i flera fall är svåra att tolka som något annat än rena samlagsskildringar.

Att bli ”ett kött” är ingen liten sak.

När det gäller den gemenskap som den sexuella föreningen är tänkt att uttrycka brukar den i Bibeln beskrivas som att mannen och kvinnan blir ”ett kött”. Med detta menas att vi genom samlaget blir förenade med allt det som vi är – ande, själ och kropp. Detta är också orsaken till att våra sexuella erfarenheter kan sätta sådana djupa spår i våra liv. Vi har förenats med – och gjort oss sårbara för – en annan människa på ett sätt som inte kan passera obemärkt.

Gift eller sambo?

Allt detta kan också ses som bakgrunden till varför Bibeln pekar på att samlaget hör hemma inom äktenskapets ramar. I äktenskapets instiftelseord kan vi se ett mönster som ser ut så här:

1)     Först lämna sin ursprungsfamilj.
2)     Därefter ”hålla sig till” sin hustru (eller man) – alltså lova livslång trohet.
3)     Slutligen förenas sexuellt.

Det är ingen hemlighet att många svenskar i dag vänder upp och ner på hela denna ordning. De träffas kanske på krogen och går hem och ligger med varandra. Sedan bestämmer de sig för att bli ett par. Slutligen flyttar de ihop på lite mer stadig basis – som sambo eller som gifta.

Varför kan inte vi kristna göra likadant? Ja, faktum är att argumenten för en biblisk syn på äktenskap och sex är väldigt starka. Att bli ”ett kött” är ingen liten sak. För att fullt ut kunna ge oss till varandra behöver vi därför den trygghet som ligger i att ha lovat varandra livslång trohet. Dessutom är äktenskapet det i särklass bästa sammanhanget för att ge eventuella barn en trygg uppväxt – och inga preventivmedel är att betrakta som helt och hållet säkra.

Ett förbund

Inte minst handlar det förstås om hur vi ser på Bibeln. Tror vi att Gud är den som har bäst koll på hur vi som människor ska leva? Äktenskapets instiftelseord är konstruerade som en förbundsformel. Med detta menas att själva ordvalet visar på att äktenskapet är ett förbund. Och ett förbund förutsätter bland annat att det – till skillnad från exempelvis samboskap – ingås offentligt och inför vittnen.

Min personliga övertygelse är att det bara är när vi som man och kvinna har ingått förbund med varandra som vi har de praktiska, känslomässiga och juridiska förutsättningarna för att på djupet kunna njuta av sexualiteten som Guds gåva. Med äktenskapet som bas kan vi sedan – tillsammans och med frimodighet – utforska sexualitetens mysterium!

Vill du läsa mer på temat Gud och sex? Kolla in Olofs artikelserie på bloggen Efterkristus.nu Sök via taggen ”sexualitet”.