Googlar man på stilla veckan får man veta att veckans första dagar kallas för blåmåndagen och vita tisdagen. Black Friday har man ju hört talas om, men Pink Thursday!? Nej, det gamla svenska ordet skär betyder inte bara “rosa” utan även “ren”. Skärtorsdagen har alltså med rening att göra.

Detta händer på skärtorsdagen
– Jesus tvättar lärjungarnas fötter och instiftar nattvarden.  (Matt 26:17-30, Mark 14:12-26, Luk 22:7-23, Joh 13:1-17)
– Jesus håller sitt avskedstal och ber sin översteprästerliga förbön. (Joh 14-17)
– Jesus och lärjungarna beger sig till Getsemane, där Jesus ber. (Matt 26:36-46, Mark 14:32-42, Luk 22:39-46)
– Jesus tillfångatas. (Matt 26:47-56, Mark 14:43-52, Luk 22:47-53, Joh 18:1-11)

Smutsiga fötter

På torsdagen före påsk tvättade Jesus lärjungarnas fötter. De hade kommit vandrande från norra Galileen, via nuvarande Jordanien, uppför den stora stigningen från Döda havet och Jeriko till Jerusalem. Nu var de i huvudstaden. Jesus visste att han skulle dö. Lärjungarna hoppades på storverk. Då ordnade Jesus en påskmåltid, en dag för tidigt. Och utan lamm. Bröd och vin fanns där, inte så mycket mer. Att skölja rent ömma fötter med ljummet vatten – kanske med olivolja i – var en hedersbevisning mot gästerna före en festlig måltid.

Jesus böjde sig ner mot stinkande, svettiga, såriga fötter och gjorde dem rena med varsamma händer.

Tvättandet var ett slavgöra, den yngste tjänarens jobb, vilket man kan förstå när man tänker på kvaliteten på den tidens skor och vägar. Med tanke på vandringen som Jesus och lärjungarna gjort är det klart att de var smutsiga om tårna! Nu tog Mästaren av sig manteln, band en handduk runt midjan och tvättade lärjungarnas lortiga fötter. Jesus böjde sig ner mot stinkande, svettiga, såriga fötter och gjorde dem rena med varsamma händer.

Måltiden som renar

’Synopsis’ betyder ’samsyn’. Synoptikerna är ett samlingsnamn för Matteus, Markus och Lukas, som berättar ungefär likadant om Jesus. Hos dem kan du läsa ganska utförligt om själva måltiden. Det är nattvarden det handlar om. Också den en rening, men ”till syndernas förlåtelse”. Aposteln Paulus sammanfattar måltiden i Första Korintierbrevet 11:23-26: Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: “Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.” Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

Vatten som renar

När nu de andra evangelisterna redan skrivit så utförligt om måltiden väljer Johannes att berätta om när Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Petrus protesterade mot att Jesus skulle göra slavjobbet. Jesus sa att om han inte fick göra det så hade de ingen gemenskap. Då vände den impulsive Petrus och ville bli tvättad helt och hållet! Men Jesus svarade: ”Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna”. Detta handlar om dopet. Genom vårt dop har vi tillgång till fullständig rening. Det har Jesus bestämt. Men vi syndar ofta och smutsar ner oss. Därför behöver vi förlåtelsen ofta, ofta. Den får vi bland annat i nattvarden. Så handlar skärtorsdagen om rening på två sätt, både i dopet och i nattvarden.

Din skärtorsdag …

… kan du naturligtvis tillbringa hur du vill. Men ett gott kristet sätt att fira den på är att tacka för sitt dop och söka sig till en gemenskap där nattvardsbordet dukas. På den första skärtorsdagen bjöd Jesus tolv män till bords. De skulle alla snart svika honom av rädsla. Nu bjuder han dig och mig till bords, och alla kristna runt hela jorden. Det är stort – och trots vår svaghet duger vi som vittnen, precis som de första lärjungarna.

Bön: Tack Jesus, för att vi får ta del av din kropp och ditt blod genom nattvarden. Vi tackar dig för att du vill tvätta våra fötter, och vi ber om en vilja att göra detsamma för våra medmänniskor. Amen.

Sångtext:
Kom, nådebordet är dukat,
Med bröd och med vin för vår skull,
Kom ni som hungrar och törstar,
Här kan ni mätta er själ.

Välkommen, Herren er bjuder,
Han ger ur sin märkta hand,
Ät av det bröd som är frälsning,
Drick av det blod som ger liv.

Kom, nådebordet är dukat
Claire Cloninger

Visste du att
… det långt in på 1700-talet var förbjudet att arbeta på skärtorsdagen?
… svensken under skärtorsdagen handlar mer än dubbelt så mycket mat som under en vanlig torsdag?
… präster i den katolska kyrkan tvättar församlingsmedlemmars fötter under skärtorsdagen? Förr tvättades bara mäns och pojkars fötter, men påve Franciskus beslutade 2015 att vem som helst i församlingen kunde få sina fötter tvättade – kvinna som man.