Stefanus – man blir som man umgås

Utvald av Gud att göra under, undervisa och tjäna människor men dödas för sitt budskap. Låter storyn bekant? Det finns många likheter mellan Stefanus och Jesus liv eftersom Stefanus levde nära sin mästare.

Föreställ dig Jerusalem två månader efter Jesus uppståndelse. Sedan den helige Ande kom till lärjungarna under pingsten växer den kristna församlingen explosionsartat. Församlingen består nu av både judar som bor i Jerusalem och judar som rest till Jerusalem för att fira en judisk högtid. Detta skapar en fantastisk ny gemenskap, men också en del problem. En minoritetsgrupp i församlingen upplever att deras fattiga inte får tillräckligt vid församlingens dagliga matutdelning. I församlingen utses därför sju visa män som ska ansvara för matutdelningen. Stefanus är en av dem.

Faktaruta

Årtal: ca 0-35 e.Kr.

Hemort: Jerusalem
Bibelställe: Apostlagärningarna 6-7.

Citat: Stefanus ber för dem som dödar honom: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd! (Apg 7:60).

Fun fact: Stefanus blev den förste kristne martyren. Martyr betyder egentligen vittne han dog för det han vittnade om.

I Jesus fotspår

När vi tittar på Stefanus liv finns det ett mönster av likhet med Jesus:

  • CV:t. Det första exemplet är varför han blir utvald. Jesus är full av nåd och sanning (Joh 1:17) och verkade i Andens kraft (Luk 4:14f). Stefanus får en uppgift i församlingen för att han har gott anseende, är fylld av Anden och Andens vishet.
  • Kraftfull undervisning. Förutom att ta hand om matutdelningen blir Stefanus också ett vittne om Jesus. När Stefanus talar finns det tyngd bakom orden, vilket också gällde Jesus undervisning (Matt 7:28-29).
  • Under. Jesus gjorde många under och tecken som visade vem han är. På samma sätt gör Stefanus under och tecken som visar vem han tillhör (Apg 6:8).
  • Ordet som försvar. När Stefanus står anklagad svarar han likt Jesus genom att använda Guds Ord (Matt 4:1-11).
  • I dödsstunden. När anklagelserna till slut leder till att Stefanus dödas för sin tro gör Stefanus likadant som Jesus gjorde på korset – han överlämnar sig i Guds händer och ber för sina mördare (Apg 7:59).

“Jesus kan få prägla dig till att likna honom allt mer.”

Hur kan jag bli mer lik Jesus?

Hur kan vi, precis som Stefanus, bli mer lika Jesus? Det som kännetecknar Stefanus liv är dels att han lever tillsammans med församlingen, dels att han lever i Guds Ord. Stefanus spenderar tid med Jesus och det präglar honom. Omsorgen Stefanus har för församlingens behövande kommer från Jesus omsorg. Kraften till under och tecken kommer från den helige Ande som Jesus gett till sin församling. Vishet kring vad han ska säga kommer från Guds Ord som han får del av i församlingen. Modet att stå fast i förföljelse, lidande och till och med döden kommer från Jesus.

Tar du tid tillsammans med Jesus i din församling? Tar du tid för Guds Ord? Genom dem finns vägar in i ett liv där Jesus kan få prägla dig till att likna honom allt mer.

Bön: Jesus, ge oss den tro som du gav till Stefanus, så att vi kan hålla oss nära dig både när livet är lätt och när vi får lida för din skull. Hjälp oss att se på dem vi har runtomkring oss med dina ögon. De små och svaga, men också de som hånar oss. Herre låt oss, som Stefanus, få se din makt och härlighet. Amen.