Vi påminns dagligen om att många ungdomar mår dåligt, utvecklar självskadebeteende och kanske till och med tar sina liv. Hur har det blivit så här? Jo, vi lever på en lögn om vilka vi är, en lögn som samhället skapat.

I vårt svenska samhälle lever vi väldigt mycket för oss själva. Mitt liv utgår från mig och vad jag vill och känner för. Vi luras att tro att detta får oss att må bra. Min erfarenhet av livet har visat mig något annat. Under främst gymnasietiden byggde jag upp min identitet mycket kring vad jag trodde att andra människor tyckte om mig. Genom att bygga upp en falsk fasad om att jag var cool och helt rätt så blev min identitet ”stulen”. I dag kan det till exempel handla om att man tror att om man köper den senaste iPaden, har de rätta byxorna eller gör rätt saker i rätt tid så är man en bra person, värd att respekteras. Det är lätt att lägga all sin energi på att passa in och tro att den som inte passar in inte är värd lika mycket som ”de andra”.  För mig visade det sig ganska snabbt att den grunden inte höll när det började storma runt mig. Mitt liv liknade huset som var byggt på sand (Matt 7:24–29) och inte på en stadig grund som stod fast.

Den stadiga grunden är att lita på Guds löften och vad Jesus gjort för oss.

Guds löften – en stadig grund

Vad är då en stadig grund? Tänk att Gud är den samme i går, i dag och i morgon och att hans löften i Bibeln står fast hur mycket vår värld än förändras. Bibeln talar om att vi är skapade till Guds avbild (1 Mos 1:26-27) och när vi ser ner på oss själva, tvivlar på vår rätt att existera, funderar på om vi duger till något, så ser vi också på ett sätt ner på Gud och på hans gudomliga skapelse. I Psaltaren 139 talas det om hur underbart skapade vi är. Vi är ingen andrahandssortering, vi är unikt skapade och har i oss en gudagiven kapacitet. Vi kan något och vi är något för att vi är skapade av Gud och påtänkta att leva i denna värld. Den stadiga grunden är alltså att lita på Guds löften och vad Jesus har gjort för oss. Du har din personlighet, din kropp och ditt utseende för att Gud har tänkt det så. Du är unik och älskad just för den du är!

Du har din personlighet, din kropp och ditt utseende för att Gud har tänkt det så. Du är unik och älskad just för den du är!

Guds ord – vår hjälp

Okej, men hur kan man då hålla sig på spåret i sin vardag och låta Gud inspirera en istället för samhället? Jag ska försöka ge lite konkreta tips och bibelord som kan få vara till hjälp.

 

  • Lyssna, läs och be. Låt din själ och dina tankar fyllas med uppbyggliga saker, istället för de dokusåpor, tidningsartiklar och reklamkampanjer som vill lura oss att tro att vi inte duger som vi är. Lyssna till lovsång, läs Bibeln och andra kristna böcker och be. Ta hjälp av dina kristna kompisar och bestäm en tid i veckan när ni träffas och ber.
  • Var på din vakt! Vad i ditt liv tar ditt fokus från Gud? Styrs du av ett shoppingbegär, är du alltför fokuserad på att trimma din kropp inför Beach 2013? etc. Försök att komma underfund med vad som är fällan hos dig och be om hjälp i förbön och samtal för att komma bort från detta.
  • Ta steget vidare! Att tro handlar om att bekänna Jesus som Herre i sitt liv, men det handlar också om att ta steget vidare. Att veta om att Gud har kallat dig till sin lärjunge därför att du är viktig och en viktig del i den kropp som Gud har satt samman av människor som vill tillhöra honom. Därför kan du självsäkert börja användas av Gud (1 Kor 16:13).
  • Förnöjsamhet. (Fil 4:11). Man kan lätt tro att ordet bara handlar om att vara nöjd med det vi har rent materiellt sett (vilket jag också tycker att vi borde bli bättre på). Men nu menar jag förnöjsamhet över vem du är skapad till. Bestäm dig för att vara nöjd på djupet över vem du är, att du är älskad och skapad av Gud!
  • Kloka val. I Rom 16:17 kan vi läsa om att vi ska vara på vår vakt på dem som vållar splittring och kan bli oss till fall. Ibland kanske vi måste välja bort ett visst umgänge, till exempel de som förminskar oss och gör oss till mindre än vad Gud har tänkt.

 

Du ska veta att vi har en Gud som kan känna med vår mänskliga sida, eftersom hans son Jesus har vandrat på jorden precis som vi. Därför kan du lita på att den självbild som Bibeln ger dig är sann och riktig. Du får, precis som jag, vila och lita på att Gud älskar dig för den du är. Från att ha varit en tjej med dålig självbild och självkänsla står jag nu i dag rak och vet att jag är älskad och behövd för att jag är Viktoria och ingen annan.

Guds älskade barn – din identitet

Ta tillbaka din identitet som Guds älskade barn, med din självkänsla rotad i att du är barn till den allsmäktige och tilltänkt långt innan du ens anade det!