Att vänta på något som ligger inom räckhåll är inte det enklaste. Men kanske är det inte alltid det lätta som är det rätta? Fastan kan vara en hjälp till en fördjupad glädje över Jesus och vad han har gjort för oss.

Att fasta innebär att man för en bestämd tid tar avstånd från något som egentligen är gott och tillåtet av Gud. De vanligaste exemplen från Bibeln och kyrkohistorien gäller de grundläggande mänskliga behoven som sömn, mat och dryck. I vår tid skulle det även kunna handla om TV, godis, musik, film, shopping – sådant som inte på något vis är en livsnödvändighet men som vi allt för ofta gör till livsnödvändigheter.

Fastan är inget mål i sig själv. Nej, det djupaste syftet med fastan är att bättre kunna fokusera på min relation till Gud.

Fasta med rätt perspektiv

”Men om det är gott – varför ska jag då avstå från det?” Det är en bra fråga. Paulus skriver i ett av sina brev: Allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön (1 Tim. 4:4-5). Problemet är alltså inte i första hand något utvändigt – sömn, mat, dryck, facebook, shopping – utan invändigt: jag är inte alltigenom god. Det händer så lätt att jag tappar perspektivet på livet och gör mina begär till behov och tvärtom: jag börjar tro att jag faktiskt behöver äta kött varje dag, att jag behöver shoppa varje månad, att jag behöver se en eller flera filmer i veckan. Men det är inte sant. Bara ett är nödvändigt, säger Jesus till sin vän Marta (Luk. 10:42) och kompletterar i Bergspredikan: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Fasta enligt Bibeln

När ni fastar… (Matt. 6:16-18) säger Jesus till sina lärjungar i evangeliet. Man var van vid att det fanns tider eller dagar på året då man som folk fastade. Man kunde även fasta enskilt och då bestämde man själv tidpunkten och längden på fastan. Fastan kunde vara ett uttryck för sorg, omvändelse, bön om hjälp, bön vid beslut eller liknande. Även efter Jesus död och uppståndelse fortsatte den kristna församlingen att leva i fasta och bön vid olika tillfällen (Apg. 13:1-4).

Att fasta är att avstå något gott för att vinna något större gott. Det är en bild av Jesus, han ägde Guds härlighet men valde att avstå den för att dö för mig, syndare.

Fasta med fokus på Gud

Fastan är inget mål i sig självt. Det har inget egenvärde att jag avstår från kött eller upphör med shopping under en viss tid. Nej, det djupaste syftet med fastan är att bättre kunna fokusera på min relation till Gud. Därför måste en kristen fasta höra nära samman med bön, givmildhet, omsorg om nästan och glädje i Gud (Se Jes. 58:1-7 och Luk. 2:36-37). Då vill också Gud ge rik välsignelse (Jes. 58:8-10 och Matt. 6:18).

Personligen har jag gjort till vana att fasta i samband med kyrkoårets påskfasta, det vill säga de fyrtio dagarna före påsk. Det är en effektiv påminnelse om att påsken är på väg när jag längtar efter det jag fastar från. Det blir nästan som att följa Jesus ner i graven när man kommer till den trettionde dagen på fastan och fortfarande inte får någon lättnad. Men vilken glädje och befrielse det blir när Påskdagen väl kommer! Även om den befrielsen är obetydlig i jämförelse med befrielsen från Satan, synden och döden som Jesus vinner med sin påskseger, så hjälper det mig ändå att lite mer konkret uppleva att Jesus död faktiskt förändrar spelreglerna för livet.

Den djupa betydelsen av fastan

Att fasta är att avstå något gott för att vinna något större gott. När jag tänker efter så är det ju en bild av Jesus: Han ägde Guds härlighet men valde att avstå den för att dö för mig, syndare (Fil. 2:6-8). Han avstod från det högsta goda och han avstod det frivilligt för att dela – som en jämlike och broder – sin härlighet och sitt liv med mig, fattiga (2 Kor. 8:9). När jag fastar för att dela min rikedom med den som saknar, eller fastar för att få mer tid i bön inför Guds ansikte – ja, då härmar jag Jesus och påminns samtidigt om hans enorma uppoffring. Låt oss göra det med glädje!

Några tips för din fasta

  • Bestäm dig för en, två eller tre saker du vill avstå från.
  • Bestäm vilken tid det gäller.
  • Bestäm vilka avsteg du får göra. Kanske ska du till exempel tillåta dig själv att äta vad du bjuds på om du är bortbjuden till någon?
  • Berätta gärna om din fasta för någon som du har förtroende för och prata med honom eller henne vid ett par tillfällen under fastan. Det kan vara en god hjälp till vägledning.
  • Börja enkelt. ”Jag väljer hellre en liten fasta som varar länge än en svår fasta som jag snart måste avbryta”, sa en av ökenfäderna.