Guds hjärta klappar för de onådda folken, att evangeliet ska nå ut till jordens yttersta gräns. Kanske är just du den som ska gå?

När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:6-8)

Jesus står med lärjungarna på Oljeberget precis öster om Jerusalem. Endast en liten dalgång skiljer berget från staden. Här har man en magnifik utsikt över Jerusalem, gamla staden och tempelberget. Härifrån red Jesus, cirka 50 dagar tidigare, in i staden på en åsna som Israels kung. Händelserna under påsken tog dock en helt annan vändning. Jesus blev fängslad, torterad och korsfäst. Men Jesus uppstod i triumf, och från lärjungarnas judiska perspektiv är frågan de ställer till Jesus i vers 6 självklar: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Det är lite som att de vill fråga: ”Men nu då?” Allt var klart, den uppståndne och segrande Messias, Israels konung, står på Oljeberget. Nu måste väl tiden vara inne för Israels rike att återupprättas?

Jesus programförklaring

Det är som att Jesus i sitt svar till lärjungarna säger: ”ni har glömt en sak: alla andra folk”. Första delen av svaret, det är inte er sak att veta (v.7), ställs i kontrast till dess fortsättning i vers 8: Men när den helige Ande kommer över er… Det vill säga: tider och stunder är inte er sak att veta, men detta är er sak: att vara mina vittnen för alla folk. Det är det som ni ska fokusera på och hålla på med. Jesus deklarerar här sin programförklaring för hela denna tidsåldern. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att syftet med denna tidsåldern, kyrkan och Andens utgjutande kan sammanfattas med dessa fyra ord: till jordens yttersta gräns.

Guds hjärtas eld

Det kan vara lätt att tänka att vår tillvaro på jorden handlar om allt annat i livet. Men från Guds perspektiv är mission kyrkans högsta syfte. Det är det syftet som driver världshistorien, och som kommer att nå sitt klimax i och med Jesus återkomst. Det står i Matt 24:14: Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Det finns en eld, en passion i Guds hjärta, där målet är jordens yttersta gräns. Jesus sa: Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den redan var tänd (Luk 12:4). Gud bjuder in oss att ta del av sitt hjärtas plan, och som människor och kristna kommer vi inte finna vårt syfte förrän vi söker det i hans vision och plan.

Gud knuffar framåt

Den första halvan av Apostlagärningarna, från kapitel 1 till och med 15, handlar om hur evangeliet går från att enbart vara en inom-judisk angelägenhet, till att stegvis även börja gå ut till hedningarna, det vill säga icke-judar. Som ett steg på vägen får Gud nästan ”knuffa ut” kyrkan från Israel, genom en förföljelse som gör att de kristna sprids för vinden, och med dem evangeliet. Samma tendens ser vi även hos lärjungarna i evangelierna. När Jesus är på väg att lämna en by mitt i en väckelse, och hans lärjungar undrar vad han håller på med, svarar han: Vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit (Mark 1:38). Här ser vi att Jesus verkligen brinner för att evangeliet ska spridas vidare, till jordens yttersta gräns.

Om du är kallad till andra länder kommer Anden att göra detta tydligt för dig, och även ge dig en längtan och kraft till att gå.

Anden kallar

Jag tror vi kan känna igen oss i lärjungarna och den tidiga kyrkan. Det som är nära oss blir lätt viktigast – det som känns tryggt, som vi känner igen och förstår. Men Jesus säger: … när den helige Ande kommer över er skall ni få kraft. Kraften till mission kommer, från början till slut, från Gud. Det är Anden som kallar till mission, och han talar till oss i våra hjärtan. Denna kallelse gäller hela kyrkan men måste också bli personlig. Om du är kallad till andra länder kommer Anden att göra detta tydligt för dig, och även ge dig en längtan och kraft till att gå.

Foto: pixabay.com

Vad är det som säger att just du inte ska bli missionär?

Fortsättning följer…

Apg 1:8 fungerar som rubrik för hela Apostlagärningarna – en bibelbok som handlar just om hur evangeliet går från Jerusalem ut till jordens yttersta gräns, eller åtminstone till Rom. Bokens abrupta slut i kapitel 28 kan ses som en retorisk poäng från författaren. Uppdraget slutar inte i Rom, utan apostlarnas gärningar är tänkta att fortsätta vidare, till jordens yttersta gräns. Du är kallad och inbjuden av Jesus att vara en del av denna fortsättning. Vad är det som säger att just du inte ska bli missionär? Gud är oändligt god, och hans tankar för ditt liv är så mycket högre än dina egna. Därför bör du våga ställa den frågan till Gud.

David
Insidan har inte möjlighet att publicera skribentens hela namn.

Davids tips:

Ta ett steg

Åk på en kortare missionsresa, exempelvis under sommaren. En del missionsorganisationer eller kyrkor anordnar denna typ av resor. Själv var jag på en sådan resa till Ukraina för 15 år sedan, och den blev starten på mitt missionsäventyr. Ett ytterligare steg kan vara att gå en bibelskola/lärjungaskola med fokus på mission.

Kolla till exempel in Move, som är ELU:s arbete för ungdomar och mission: lets-move.nu eller några av dessa organisationer: Ungdom med Uppgift, Operation Mission, Ljus i Öster och Open Doors.

 

Läs …

… missionsbiografier och livsberättelser om tidigare missionärer. Detta är otroligt inspirerande! Dessa människor visar att med Gud är mission möjligt. Några personliga favoriter är William Carey (Indien), Hudson Taylor (Kina) och Amy Carmichael (Indien). Närmare vår tid är: Bruce Olson (Sydamerika), Heidi Baker (Mozambique) och Loren Cunningham (hela världen). För boktips, kolla in artikeln på insidan.net

… om andra länder. Material från organisationer som ELM, Ljus i Öster eller Open Doors. Dessa organisationer sänder gärna hem regelbunden information från olika missionsfält i världen till dig. Att läsa om situationen i andra länder och vittnesbörd om vad Gud gör där formar våra hjärtan. Ofta finns här även konkreta bönepunkter som kan bli ett enkelt och bra underlag till att be för olika situationer i andra länder.

 

Be

I den tidiga kyrkan, som beskrivs i Apostlagärningarna, utgjorde bön hela plattformen för mission (se 1:14, 2:42, 4:24-31, 13:1-3.). Säg till Gud i bön: ”Här är jag Herre, sänd mig.”

Bön Gud ge oss ditt hjärta för folken! Förlåt oss för att vi tänker så mycket på vårt eget och så lite på dem som inte känner dig. Tänd oss med din eld och låt glädjen över Jesus få förvandla oss och våra hjärtan. Gör oss öppna och lyssnande så att du kan kalla på oss och sända oss dit du vill ha oss – och gör oss villiga att gå dit du kallar! Amen.

Boktips – missionsbiografier

De två sista böcker ingår i en bokserie som heter: ”Christian Heroes then and Now”, speciellt skriven för ungdomar med biografier från många olika missionärer och kristna hjältar från historien:

https://www.adlibris.com/se/sok?q=christian+heroes+then+and+now&pn=2&ps=10