Timoteus – nervös inför sin uppgift

Att följa Guds uppmaning att göra alla folk till lärjungar kanske inte alltid känns så lätt. Vi kan tänka på hur världen ser ut i dag, vilka behov och vilken nöd som finns, och nästan drabbas av svindel.

Kanske var det också så Timoteus kände när han i ung ålder fick i uppgift att vägleda församlingen i Efesos och konfrontera de ledare som spred falska läror. Om man läser mellan raderna kan man ana att Timoteus kände en viss ängslan inför uppdraget. Han hade problem med magen och fick ta emot en ström av uppmuntrande ord från Paulus. Genom Paulus brev till Timoteus förstår vi att de genom åren fick en nära relation. Paulus kallar Timoteus för sitt älskade barn, och sitt äkta barn i tron. Han var medveten om de utmaningar Timoteus stod inför men hade fullt förtroende för honom. Ibland behöver vi, liksom Timoteus, också någon som tror på oss. I stunder av tvivel får vi hämta stöd i våra medmänniskors tro.

Faktaruta
Årtal: ca 20-100 e.Kr
Hemort: Lystra, by i nuvarande Turkiet.
Bibelställe: Första och Andra Timoteusbrevet
Citat: Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och
självbehärskningens Ande. (2 Tim 1:7)
Fun fact: Fick rådet att dricka vin mot sina magproblem.

Blev kristen och fick längtan

Timoteus kom från Lystra (dagens sydöstra Turkiet). Han växte upp med en judisk mamma och mormor och en grekisk pappa. Efter att han blivit kristen verkar det som att Timoteus fick en längtan och ett kall att förkunna evangeliet om Kristus (1 Tim 1:18). Han följde med Paulus på flera missionsresor innan han stannade hos församlingen i Efesos. Paulus blev både Timoteus mentor och andlige far.

Den uppgift han först manar honom till är bön.

Bönemissionär

Paulus brev till Timoteus får påminna oss om att mission inte handlar om att utmärka sig med vältalighet, ålder, intelligens, social förmåga eller ett superstort självförtroende. Paulus betonar tvärtom i Första Korintierbrevet att han själv varken kom med vältalighet eller hög visdom. Det som Paulus uppmärksammar hos Timoteus är hans uppriktighet i tron, och den uppgift han först manar honom till är bön (1 Tim 2:1). Paulus råder Timoteus att hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus (2 Tim 2:1). Precis som Timoteus inte behövde kämpa utifrån sin egen förmåga utan fick förlita sig på Guds kraft gäller samma sak för oss i dag. Mitt i våra olika uppgifter får vi påminnas om att vi är burna av Jesus.