En mobil som är sönder, är sönder. Men jag som är syndare kan kallas för helig. Är inte det märkligt? Luthers undervisning om ”samtidigt rättfärdig och syndare” kan hjälpa oss förstå.

Har du funderat över varför vi ber syndabekännelsen i gudstjänsten varje söndag när vi samtidigt predikar om att den troende är förlåten och helig på grund av Jesus? Det som kan låta som en motsägelse är i själva verket en djup tröst för den som tror på Jesus. För att förstå detta behöver vi ha en uppfattning om hur Bibeln ser på människan och hennes förhållande till Gud.

“Det innebär att vi alla föds med en motvilja mot Gud: vi vill inte göra Guds vilja; vi vill inte läsa Bibeln och be; vi vill inte älska Gud över allting och vår nästa som oss själva, utan tvärtom vill vi det som är ont.”

Arvsynden

Vad innebar egentligen syndafallet i 1 Mosebok 3? Luther menade att hela människan gick sönder när Adam och Eva bröt mot Guds bud, och att denna trasighet går i arv från generation till generation – det kallas för ”arvsynd”. Arvssynden innebär att vi alla föds med en motvilja mot Gud: vi vill inte göra Guds vilja; vi vill inte läsa Bibeln och be; vi vill inte älska Gud över allting och vår nästa som oss själva, utan tvärtom vill vi det som är ont. Dessutom kan vi inte tro att Jesus har dött i vårt ställe, om inte den helige Ande får förklara det för oss. Detta är grundsynden, enligt Luther, och den har drabbat alla människor. Därför förklarar Paulus att alla människor är andligt döda om motviljan mot Gud, och okunskapen om Guds nåd, får styra i deras liv (Efesierbrevet 2:1-3).

Djupare än så

När vi hamnar i depression eller mår dåligt över någonting, kan det vara till stor hjälp att få gå och prata med någon. Vi kan få hjälp att byta ut dåliga tankar mot bättre och så lära oss att förändra vår situation. Det fungerar dock inte så med arvsynden. Den sitter så djupt i oss att det inte är möjligt att byta ut motviljan mot Gud och ersätta den med kärlek. Motviljan sitter i vår natur. Just därför kommer människan aldrig att kunna bli ”okej” i Guds ögon på grund av vad hon gör. Om det ska bli någon förändring i mitt liv måste hjälpen komma utifrån.

”DOPETS BAD GER FRÄLSNING OCH NYSTART GENOM DEN HELIGE ANDE.”

”Var god starta om”

Jesus sa till sina lärjungar: ”Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd.” (Johannes 3:17-18) Detta är världens bästa nyheter! Det betyder att den som har satt sin tro till Jesus inte kommer att dömas efter arvsynden, utan efter Jesus helighet. Hur då? Läs vad Paulus skrev till Titus (Tit 3:4-7), och till romarna (Rom 6:1-11). När vi döptes var det som om vi fördes in i Jesus död på korset och vår gamla människa dog med honom. Men Jesus uppstod ju på tredje dagen, och så föddes också en ny människa i oss genom dopet, som är helig och rättfärdig. Dopets bad ger frälsning och nystart genom den helige Ande.

Byta CV

Se det genom en liknelse: Kanske har du sökt jobb någon gång? Då behöver du ett bra CV som berättar om vad du har gjort i livet. Ett ”bra CV” är ett dokument som kan visa att du har en bra utbildning, har arbetslivserfarenhet, kan flera språk, har gjort bra saker på fritiden, o.s.v. Säg att mitt drömjobb är på ett IT-företag. Otur bara att jag inte har några meriter att sätta upp på CV:t! Men tänk om jag hade tillgång till facebook-grundaren Mark Zuckerbergs CV och kunde sätta in mitt namn på hans CV och på riktigt tillgodoräkna mig alla hans meriter. Vem skulle kunna tacka nej till mig då?! Ungefär så är det med dopet. Jag har inga meriter att visa Gud som skulle kunna få honom att vilja ”anställa” mig i himlen. Jag har däremot rätt många misslyckanden, som har sitt ursprung i arvsynden. Men i dopet suddade Gud ut mitt gamla CV och skrev in alla Jesus meriter på mitt CV, och sedan skrev han under det CV:t med mitt namn, skrivet i sitt blod. Allt vad Jesus är, är jag inför Gud!

Att vara en ny skapelse

Luther menade inte att arvsynden försvann i och med dopet, men att skulden blev betald och förlåten. Det som tidigare talade till min nackdel, kan inte längre skada eller anklaga mig. Det är glömt och förlåtet! Min gamla människa dog ju i dopet, och en ny föddes! Han har gjort en omstart i mitt liv som jag själv aldrig skulle kunna göra! Det är därför vi kan säga att den som tror på Jesus är rättfärdig, alltså alldeles okej inför Gud, utan något fel.

”ÄR JAG KANSKE INTE EN RIKTIG KRISTEN DÅ? JO, DET ÄR DU! FÖR DITT BARNASKAP HOS GUD HAR FAKTISKT INGENTING MED DIG ATT GÖRA UTAN BARA MED JESUS!”

Det är tron på Jesus som rättfärdiggör och Gud ger gåvan av nåd, det vill säga utan att jag har förtjänat det: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det …” (Efesierbrevet 2:8.) Och ändå märker vi ju att livet inte är så enkelt. Även den som vill leva sitt liv i tro på Jesus, och som därför är förlåten och ren och helig, märker ju att hon alldeles för ofta vill någonting annat än vad Gud vill. Är jag kanske inte en riktig kristen då? Jo, det är du! För ditt barnaskap hos Gud har faktiskt ingenting med dig att göra utan bara med Jesus! Kanske kan en ny bild vara till hjälp.

Andlig rehab

Tänk dig någon som har varit allvarligt sjuk under lång tid. En dag inser läkarna hur de ska kunna göra honom frisk. De utför en avancerad operation, och efter operationen får mannen ett intyg på att han är frisk. Sjukdomen är borta och kommer inte att döda honom, men han är fortfarande märkt av sin sjukdom. Han behöver friskvård, mycket friskvård, för att bli helt återställd, men han är inte längre sjuk och han kommer att leva!

På liknande sätt är det med den pånyttfödde kristne. I Romarbrevet 5-8 förklarar Paulus att den kristne kommer att få leva i dubbelhet ända till dess att Jesus kommer tillbaka. Syndens sjukdom är botad och förlåten, men kroppen är fortfarande märkt av sjukdomen. Jag kommer fortfarande att uppvisa symptom på att vara sjuk – jag kommer att synda – men de återfallen kan inte döda mig. Tvärtom ska jag dagligen öva mig så att jag blir starkare och mer motståndskraftig.

Simul justus et peccator

Att vara kristen betyder inte att man inte syndar (1 Johannesbrevet 1:5-2:2). Tyvärr är det vår erfarenhet att en kristen syndar precis som vem som helst. Men den som har satt sitt hopp till Jesus kommer inte att bedömas utifrån sina gärningar utan efter vem Jesus är. Därför kan jag på en gång vara både syndare – om jag ser på mig själv – och rättfärdig – om jag ser på Guds nåd i Jesus. “Simul justus et peccator” betyder just “på samma gång rättfärdig och syndare” på latin. ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.” (Gal 2:19-20.)

Det är en fantastisk tröst! Genom dopet och tron är jag andligt friskförklarad, och Gud har gett mig den bästa sjukgymnasten som finns: den helige Ande. Det är vår uppgift att låta Anden träna oss så att den gamla människan får mindre och mindre utrymme ”med alla synder och onda begärelser”, och att i stället den nya människan växer till i ”rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt”, som Luther förklarar det i Lilla Katekesen.

Väckelsepredikanten Rosenius uttrycker det fint i en av sina sånger:
Tänk, mitt i min smärta för synder och brott
är dock i Guds hjärta allt fredligt och gott.
Och jag är för Gud helt rättfärdig och ren,
ty en är för alla rättfärdig, ja, en.