Det finns mycket lidande i vår värld som vi inte förstår, och då är det lätt att anklaga Gud. Som tur är väjer inte Bibeln för de frågorna, utan det finns en hel bok som brottas med det. Berättelsen om Job, som blir fråntagen allt, men ändå inte överger Gud är lika aktuell idag som på gamla testamentets tid.

Job var en man som hade det jobbigt. Jag medger att det är lite torr humor, men det fångar ändå innehållet i Jobs bok. Det är riktigt jobbigt för Job! Han förlorar sina barn och sina tillgångar och blir själv dödssjuk.  

I viss mån är det också jobbigt för läsaren. Boken är omfattande, 42 kapitel och det är bara de två första och det sista som berättar vad som händer den stackars mannen, alltså beskriver en handling. De 39 kapitlen där emellan återger tal som Job, hans vänner och slutligen Gud håller. Språket är poetiskt, precis som i Psaltaren. Så jag skulle vilja säga att du som läsare måste rusta dig med viss beslutsamhet. (Men fortsätt nu ändå att läsa den här artikeln!) 

Oskyldigt lidande

Talen är inlägg i det som är bokens grundfråga; Varför får också den rättfärdige lida? Alltså – att onda människor förr eller senare drabbas av konsekvenserna av sina onda handlingar är inget som är konstigt i Bibelns värld. Tvärtom, det är logiskt. Det en människa sår får hon också skörda. Men att också en person som likt Job, i hela sitt liv ansträngt sig för att göra det som Gud vill, drabbas av olyckor och sjukdomar, ja det verkar inte riktigt rättvist, eller hur?  Kort uttryckt kan man säga – varför tillåter Gud att också hans barn drabbas av lidande?  

Hoppet om att i evigheten få vara tillsammans med sin frälsare, har inte slocknat ut trots den hårda prövningen.

Därmed är boken hyperintressant, tycker jag. För den frågeställningen är alltid aktuell. Kanske har du själv fått gå igenom besvärliga saker i ditt liv, eller haft någon släkting eller kompis som haft det svårt. Och du undrar – varför ingrep inte Gud och lyfte bort allt efter en vecka eller så? 

Svaret på frågan ges bit för bit i de olika talen, framför allt anar man det när Gud griper in och håller sitt långa tal (kap 38-41). Men det är inte glasklart formulerat, så som vi faktainriktade människor skulle vilja ha det. Jag återkommer till Guds tal lite längre fram. Det är hög tid att berätta vad som egentligen hände Job. 

En speciell prövning

Job var en oförvitlig och redlig man. Oförvitlig betyder att man inte kan anklagas för något. Han fruktade Gud och undvek det onda. Så inleds dramat. Han hade tio barn och stor rikedom och makt. Vi får som läsare veta att detta retar Guds motståndare ”Åklagaren” (djävulen) som fräckt säger till Gud att det bara är för att Job blivit välsignad och har det så bra som han tror på Gud. Ta bort detta från honom så får vi se om han håller fast vid dig! föreslår Åklagaren.  

Här kommer alltså en andra frågeställning som så att säga hakar i den förta, som jag skrev om ovan. Vi skulle kunna ställa upp det så här: 1) Varför får Guds barn lida? 2) Om Guds barn får lida – håller deras tro då? Job blir utan att veta om det utsatt för en väldigt speciell prövning. 

Vi bör lita på honom trots att vi inte alltid förstår hans vägar.

Så tillåter Gud att allting tas ifrån Job. Hans barn omkommer i tragiska olyckor, hans rikedomar försvinner och han drabbas av en plågsam sjukdom som leder mot döden. Hans fru är kvar hos honom men inte som ett stöd. Hon uppmanar honom att visa ilska mot Gud. Fyra vänner dyker upp för att trösta Job. Tre av dem menar att han måste gjort sig skyldig till något förfärligt och om han bekänner det inför Gud kanske det åtminstone kan bli frid i hans inre. Men Job nekar. Gud har blivit orättvis och därmed obegriplig. Job saknar den Gud han förstått sig på. 

Mänskliga spekulationer

Nu befinner vi oss en bra bit in i boken och det har framlagts olika orsaker till Jobs lidande och Guds barns lidande i allmänhet. A) Det kan vara följden av synder – Gud vill genom lidandet mana till omvändelse. B) Det kan vara för att Gud genom lidandet vill lära oss att verkligen bedja. C) Det kan vara så att ett fromt Guds barn håller på att bli för stolt över sin fromhet – Gud vill motverka högmod. Jobs lidande beror inte på stora synder (punkt A gäller alltså inte i Jobs fall). Det som nämns i punkt B och C framhålls av en av talarna som tänkbara alternativ till punkt A. Det verkar ligga något riktigt i de tankarna. De framhålls av en ung man som länge suttit tyst och lyssnat och det framgår i bokens sista kapitel att Gud inte är kritisk till vad denne man sagt.   

Trons hopp i mörkrets förvirring

Men låt oss inte glömma att den främsta orsaken till Jobs lidande är det som varken han eller vännerna känner till, nämligen att Gud prövar Jobs tro. Håller hans tro även om allt det jordiska goda tas ifrån honom? Om den håller så har tron visat sig vara äkta och lidandet kommer efteråt att ha fört Job närmare Gud. Nå, håller den? Ja, faktum är att det verkar som att Job mitt i sitt elände och sina dystra tal, där han bland annat säger att han önskar att han inte blivit född, har fått behålla ett ljust hopp. För plötsligt glimmar det till, och det är så lysande och vackert att jag vill citera: 

Dock jag vet att min förlossare lever, och att han till slut ska stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta ska jag fri från mitt kött få skåda Gud. Ja, honom ska jag få skåda, mig till hjälp, för mina ögon ska jag se honom, inte som en främling. Detta längtar jag efter i mitt innersta. (Job 19:25-27)

Ser ni – tron finns där! Hoppet om att i evigheten få vara tillsammans med sin frälsare, har inte slocknat ut trots den hårda prövningen. Och jag vill påstå att dessa rader bevisar att Gud aldrig övergav Job, utan var i honom genom sin Ande. Trots att Job inte förstod det. 

Tryggheten hos Gud trots allt

I Guds tal, i kapitel 38-41, möter vi den allsmäktige och allvise skaparen. Gud ger många exempel på hur underbart universum, jorden och djuren är skapade, långt över mänsklig vishet och ingenjörskonst. Därmed stryker Gud under att vi människor kan vara trygga i hans hand vad som än sker. Vi bör lita på honom trots att vi inte alltid förstår hans vägar. Guds tal är kraftfullt och poetiskt vackert. Jag vill citera en vers från dess inledning där Job får den retoriska frågan: Var var du när jag lade jordens grund? Säg det om du har ett så stort förstånd. (Job 38:4) Efter Guds tal svarar Job att han nu vet att Gud förmår allt. Han ångrar också en del av det han sagt.

I det sista kapitlet botar Gud Job från sjukdomen och ger honom barn och ägodelar. Åklagaren nämns över huvud taget inte. Vi som läsare konstaterar att Gud tillät att Job prövades av tungt lidande men att Gud förde honom genom det. Man kan nog säga att Jobs omdöme och förnuft grumlades under lidandet men att frälsningshoppet aldrig övergav honom. Gud vare pris! 

Läs nu de ställen i boken som jag berättat om! 

Bön: Tack Herre, för att du alltid finns där, för att du håller mig i din hand, för att du älskar mig. När det stormar och är jobbigt, hjälp mig då att fokusera och hålla blicken fäst på dig. Tack för att du aldrig lämnar eller överger mig. Jesus, jag älskar dig! I Jesus namn, Amen!


förlossare betyder befriare, den som löser fångenskapens bojor, den som betalar lösepenning
stoftet = det jordiska