Tänk om alla på din skola eller ditt universitet plötsligt började tro på Jesus. Det kan kännas ganska avlägset. Vi har läger och ungdomsgrupper och gudstjänster och kristna radio- och TV-kanaler, och ändå tror inte de flesta på Jesus. Vad kan vi göra egentligen?

Leva i hoppet

Jesus har lovat att ingenting på allvar kan hota den som tror på honom, eftersom han har vunnit seger. En dag kommer Jesus att skapa nya himlar och en ny jord utan rädsla, utan lidande och utan ondska. Guds folk i Sverige behöver leva i det hoppet redan här och nu. Om vi väntar en evighet nära Gud, som kungar och Guds vänner – vad betyder det då om några blir ilskna på oss för att vi förkunnar Jesus för dem? Vi ska förkunna Jesus i kärlek och ödmjukhet. Utan rädsla. Utan att tröttna. Resten är Guds verk.

Minoritet

Ett problem kan vara att vi inte har anpassat oss till en ny tid. Idag är Sverige ett land där bekännande kristna är en liten minoritet. Vi är bara några få procent av Sveriges befolkning som bekänner Jesus som herre och frälsare. Många som vi möter till vardags har nästan aldrig varit i en kyrka, och troligtvis har få av dem träffat en bekännande kristen. Däremot är många tveksamma till kyrkor, präster och liknande.

Många som vi möter till vardags har nästan aldrig varit i en kyrka, och troligtvis har få av dem träffat en bekännande kristen.

Ta emot lidandet

En konsekvens av att vi är så få, är att många människor inte förstår oss. Det man inte förstår är det lätt att bli fientlig till. Så måste också vi vara beredda på att möta fientlighet för vår tro – i skolan, på fritiden, bland vänner, och till och med i familjen. Här tror jag att de kristna i Sverige har sin svagaste punkt: vi är rädda för att sticka ut och att vara annorlunda. Vi vill vara som alla andra och ha samma fördelar och möjligheter som de, och det gör oss rädda. I en kultur som inte känner Jesus är det ett önsketänkande att det skulle vara smärtfritt att följa Jesus. Bibeln förklarar ständigt att vi måste vara beredda på att lida för Jesu skull, och så länge vi inte är beredda på det lär vi aldrig få se någon väckelse i Sverige.

Att tänka nytt

Hur får vi då en chans att förklara hur god Gud är och hur viktig Jesus är? Det är inte självklart att den bästa strategin är att bjuda in till en gudstjänst eller en samling i kyrkan, om en person aldrig har varit där. Däremot är det inte så skrämmande att komma hem till en klasskompis på en hemgruppssamling eller liknande. Så verkar de första församlingarna ha levt och så gick det till under väckelsen på 1800-talet. Människor samlades i hemmen och delade Guds ord där. Dit kunde folk följa med och så fick de höra om Jesus!

Gud kan givetvis göra vad han vill, men för det mesta gör han inte på det viset.

Den stora omvändelsen?

Det är lätt att drömma om den stora omvändelsen. Ett stort möte då en massa människor omvänder sig till Jesus och plötsligt är vi många tusen fler. Gud kan givetvis göra vad han vill, men för det mesta gör han inte på det viset. Målet med en väckelse är att människor ska vakna och komma till insikt om att de inte klarar sig utan Jesus som herre och frälsare. Det är ofta en lång process innan människor kommer till den insikten, ett långsamt uppvaknande. Men, även om det är en lång process, varför ser vi inte mer av det?

Älska Jesus

För att våga lida för Jesus måste vi ha drabbats av kärlek till Jesus. Vi behöver få se hur stor hans kärlek till oss är. När den helige Ande får visa hur kört det är för oss utan Jesus, och hur stor kärlek Jesus har till oss – då växer vår kärlek och då kan kärleken till Jesus driva ut rädslan för att vara annorlunda! Därför behöver vi ständigt be om glädje och kärlek till Jesus. Väckelsen måste börja hos oss själva!