En dag fick en ung tjej i en liten stad en av världens viktigaste frågor. Först blev hon rädd. Sedan litade hon på Gud.


Den unga tjejen hette Maria, och frågan som hon tackade ja till var att bli mamma till Guds son. Just då visste hon nog inte alls vad konsekvenserna av detta skulle bli längre fram i livet. På den tiden trodde judarna att Gud skulle sända någon som skulle rädda dem från förtrycket från romarna. Men Gud hade en annan plan. Jag tror att Maria successivt förstod att det här var otroligt mycket större än vad hon hade kunnat föreställa sig. Hennes pojke Jesus skulle inte bara rädda judarna utan hela världen; och inte bara från romarna utan från ondskan själv!

“Hon förstod att Jesus var Guds son och lade sitt liv i hans händer.”

Spektakulära tillfällen

Under flera tillfällen i sitt liv fick Maria på ett tydligt sätt se att Jesus är Guds Son som Gud lovat att sända för att rädda människorna. Tre tillfällen sticker ut lite extra. Vid det första tillfället fick Maria besök av ängeln Gabriel, som gav henne uppdraget från Gud. Då ställde hon sig snabbt till förfogande för Guds plan, trots att hon inte alls visste hur det skulle gå till. Nästa tillfälle var när herdarna besökte Maria, Josef och Jesus i stallet och berättade om änglarna som visat vägen till Messias. Då bevarade och begrundade hon allt i sitt hjärta. Det tredje tillfället jag tänker på är bröllopet i Kana, när Maria förstod att vinet på festen var slut. Då gick hon med problemet till Jesus och litade på att han kunde göra något åt det, eftersom han inte är en vanlig människa.

En stor förebild

I hela kyrkans historia har Maria haft en särskild plats, och Maria är en förebild för oss också. Marias tro vid de tre tillfällena ovan kan lära oss tre saker: att förtrösta på Gud trots att vi inte begriper vad som ska ske eller hur det ska ske, att vi ödmjukt får förundras över Guds storhet, och slutligen att vi kan gå med våra problem till Jesus och förvänta oss att han kommer att ta hand om dem. Maria var en vanlig kvinna med världens mest spektakulära uppdrag. Hon förstod att Jesus var Guds son och la sitt liv i hans händer. Det får vi också göra. Maria var inte felfri – men det är Jesus.