Sex är bara något man gör med sina kroppar för att njuta. Eller? Den kristna synen på sex är väldigt annorlunda än den vi möter i samhället, så hur bör vi egentligen tänka om sex?

På olika sätt stöter vi på sex i vardagen. Det kanske inte alltid är så tydligt, men i reklam, filmer, musik och i det vardagliga pratet dyker sex ofta upp. Vad det egentligen innebär är för många en personlig fråga, men som kristen är det viktigt att lyssna till vad Gud säger om sex. Sex är till för att älska så som Gud älskar. Vi ska nu stanna upp inför tre aspekter av Guds kärlek som sex är tänkt att återspegla.

1. Gud älskar passionerat

Sex är kanske det tydligaste sättet att uttrycka hänförd och passionerad kärlek på. Den passionerade kärleken beskrivs på ett målande och fängslande sätt i Höga Visans kärleksdikter: Vad du är skön och ljuv, du kärlek, så full av njutning! (Höga v 7:6) och Ät, vänner, drick och berusa er av kärlek! (Höga v 5:1). Kärleken som uttrycks i sex är längtan efter att vara helt nära och ge sig fullt ut åt den andre.

2. Gud älskar förbundsmässigt

Gud ger ett löfte och sedan håller han troget och kärleksfullt det han lovar. Det är ett perspektiv som uttrycks i profeten Hosea. Jag ska trolova dig med mig för evigt, jag ska trolova dig med mig i rätt och rättfärdighet, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet, och du ska känna Herren (Hos 2:19-20). Gud har gett människan gåvan att genom sex älska passionerat, men han har också gett en ram för att ge oss en trygghet i var sex ska ske. Det är mellan en man och en kvinna i äktenskapet. Det uttrycks redan i skapelseberättelsen i 1 Mos 2:24: Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.

3. Gud älskar på ett sätt som skapar liv

Människan är skapad till Guds avbild, till man och kvinna (1 Mos 1:27). Vi liknar Gud på flera sätt och ett av dem är att människans kärlek kan skapa liv. Var fruktsamma och föröka er (1 Mos 1:28) är det första uppdraget människan får. Sex mellan man och kvinna är det sätt som människan förökar sig på.

Då vittnar vi om en Gud som inte överger sina löften och som inte agerar impulsivt på ett sätt som bryter förbundet

Sex innan äktenskapet

Det är ju inte så att man blir sexuellt intresserad först när man gift sig. Som singel eller som ogift par lever man inte i det förbund där Gud vill att sexualiteten ska levas ut. Vi vittnar om vem Gud är också genom vår avhållsamhet! Då vittnar vi om en Gud som inte överger sina löften och som inte agerar impulsivt på ett sätt som bryter förbundet. Även som gift kommer det olika perioder där man inte kan ha sex, till exempel på grund av sjukdom eller i samband med barnafödande. För att i rätt tid kunna ge sig fullt ut åt en annan behöver man kunna kontrollera sin sexualitet. Den helige Ande vill ge oss självbehärskning och tålamod (Gal 5:22-23). Det är något vi får be om. Det är också något att öva sig på genom att inte ge efter för sexuella impulser.

Prata om det!

Som ett ungt par är det viktigt att konkret prata igenom hur man ska göra för att hjälpa varandra att behärska sig och inte ha sex. Det fysiska fokuset kan bli för stort för tidigt i en relation och kan då hindra utvecklingen av andra områden i relationen. Försök lär känna varandra på djupet genom samtal och bön. Tvåsamheten kan bli utestängande både som par och senare som gift. Därför kan det också vara bra att lära känna varandra genom till exempel gemensamt tjänande i uppgifter i församling och i umgänge med andra. Prata också om det fysiska samspelet mellan er. Prata konkret om på vilket sätt ni kan röra varandra och på samma gång kunna vänta med sex. Det ger en trygghet i relationen att veta att den andre kan behärska sin sexualitet, något som är en bra förutsättning för att gå vidare i relationen.
Sex är en gåva till oss människor. Guds avsikt med sex är att vi ska älska så som Gud älskar.


[1] Jag har lånat strukturen från psykiatrikern Glynn Harrison som i boken A Better Story: God, Sex And Human Flourishing lyfter fram tre aspekter av Guds kärlek som sex är tänkt att återspegla: passionate, faithful and fruitful.

Foto:
Daniel Lyckander
Arbetar som bibelskolelärare på Strandhems Bibel- och Lärjungaskola i Örkelljunga.
DELA
Föregående artikelJesus gråter
Nästa artikelRäddaren jag berättar allt för