”Gud finns inte och Bibeln är en sagobok – det har vetenskapen bevisat!” Så tänkte jag när jag var 14 år. Jag vet inte varför jag tänkte så. Så tänkte alla. Men är det verkligen så? Går det inte att tro på något annat än det “vetenskapen har bevisat”?

Jag är uppvuxen i en icke-religiös familj. Detsamma gällde alla mina kompisar. I skolan fick jag tanken att vetenskapen på något sätt bevisat att all religion är fel och att det är korkat att tro på Gud. I dag är jag kristen. Jag menar mig ha förnuftiga skäl för min kristna tro och för att vetenskapen inte är ett argument mot kristen tro. Ja, till och med menar jag att endast vetenskap inte räcker för att svara på alla frågor. Men varför tror då många att vetenskap och kristen tro är fiender? Och vad är det vetenskapen inte räcker till för att svara på? Låt mig försöka ge dig mina svar.

Utan Jesus ingen vetenskap

Låt oss börja i historien. Varifrån kommer vetenskapen? Varför går vi omkring med mobiltelefoner i fickan som om det var det mest självklara i världen? Varför hade inte de gamla grekerna mobiler (och TV, bilar, flygplan och allt annat modern vetenskap givit oss)? Detta har idéhistoriker funderat på och det här är deras svar: Om kristen tro inte spridit sig och genomsyrat en hel kontinent (Europa) så hade modern vetenskap med mycket stor sannolikhet aldrig uppstått. Eller för att säga det ganska mycket förenklat: Utan Jesus inga mobiltelefoner! Kristen tro finns alltså i själva grunden för modern vetenskap, rent historiskt alltså.

Vetenskapens grund

Men det stannar inte där! Flera av de tankar som vetenskapen utgår från – alltså sådant som alla forskare MÅSTE tro på för att ens kunna forska – kommer historiskt från kristen tro. Några exempel är att det finns en ordning i naturen, att ordningen går att fånga i naturlagar, och att människan har förmågan och rätten att undersöka naturen.

”Jag tror bara på det vetenskapligt bevisade”, säger de. Men gör de det?

Denna historiska och tankemässiga koppling mellan vetenskap och kristen tro rimmar väl med det faktum att i stort sett alla som skapade modern vetenskap var kristna: Kopernikus, Galileo, Pascal, Boyle, Kepler, Linné och många, många fler. Även i dag finns det många framstående forskare som är kristna, Francis Collins och John Polkinghorne för att nämna två.

Bara vetenskapen räcker inte

Men varför tror så många att vetenskap och kristen tro motsäger varandra? Jag tror att det beror på att många människor under flera hundra år har blivit så fascinerade av vetenskapen att de velat göra den till det enda de vill tro på. ”Jag tror bara på det vetenskapligt bevisade”, säger de. Men gör de det? Kan man BARA tro på vetenskapen? Den som bara tror på vetenskapen måste i så fall tro att vetenskapen bevisat att man bara ska tro på vetenskapen. Men det har den ju inte! Något sådant bevis finns inte! Det går alltså inte att bara tro på vetenskapen. Man måste tro på fler saker.

Vi tror alla på mer än vetenskapen

Men det är inte bara vetenskapen själv som inte är vetenskapligt bevisad. Alla tror dessutom på en massa andra saker som inte är – och troligen aldrig kan bli – vetenskapligt bevisade på det där starka sättet vi menar när vi säger ”vetenskapligt bevisad”. Vi tror till exempel att Julius Caesar har funnits och vi har goda skäl för den tron, men det finns inget vetenskapligt bevis för det.

Vi är också övertygade om vissa grundläggande saker som faktiskt är ”djupare” än vetenskapen, nämligen att ”det finns en ordning i naturen”, att ”jag vanligtvis kan lita på mina ögon, mina öron och min hjärna” och att ”inget börjar existera utan att något fick det att börja existera”. Detsamma gäller rätt och fel. Vi vet att vissa saker är goda och andra onda, men det finns inget vetenskapligt bevis för det.

Kristen tro är förnuftig

På samma sätt är kristen tro förnuftig. Vi kan veta saker om den historiske Jesus lika säkert som vi vet saker om den historiske Julius Caesar – för det finns tillförlitliga historiska källor om båda. Och gudstro är förnuftig på ungefär samma sätt som det är förnuftigt att tro att saker inte börjar existera utan orsak och att naturen är förnuftigt uppbyggd och därför kan utforskas.

Det finns alltså många förnuftiga saker vi tror på men som inte har bevisats eller kan bevisas vetenskapligt, men som alla måste tro på ändå och som kan ges en bra förklaring utifrån kristen tro. Därför är det oförnuftigt att endast tro på det som vetenskapen har bevisat. Och det tycks mig mycket förnuftigt att tro på den Gud som ger en grund för en massa saker vi redan tror, inklusive vetenskapen själv!