När en människa dör förblir hon död. Det är det normala. Ändå tror vi kristna att Jesus har uppstått.

Hela kristendomen står och faller med Jesu uppståndelse. Har inte Jesus uppstått är vi de mest tragiska människor som finns på denna planet. Då bygger vi våra liv på en stor lögn. Så vad finns det för skäl att tro att Jesus verkligen uppstod från de döda?

Har inte Jesus uppstått är vi de mest tragiska människor som finns på denna planet. Då bygger vi våra liv på en stor lögn.

De som inte tror på uppståndelsen måste förklara två saker. Det första är att två dagar efter att Jesus lagts i graven fanns hans kropp inte längre kvar där. Vart tog den vägen?

Det andra är att över 500 personer såg Jesus i livet efter att han blivit avrättad. När Paulus berättar om detta (1 Kor 15), skriver han att de flesta vittnena fortfarande lever. Man kunde med andra ord kontrollera om de talade sanning. Olika teorier har förts fram för att förklara dessa faktum.

Vittnena kanske hallucinerade

De som påstod sig ha sett Jesus kanske i själva verket bara inbillade sig att de såg honom, eftersom de hade en så stark förväntan på att Jesus skulle uppstå? Ingenting tyder på det. Det står uttryckligen att lärjungarna inte hade förstått att Jesus skulle uppstå (Joh 20:9). De förväntade sig inte det.

Dessutom är hallucinationer något som brukar drabba psykiskt sjuka eller drogpåverkade människor. Lärjungarna verkar inte ha tillhört någon av de grupperna. Det är inte heller så troligt att så många personer får samma hallucination vid flera olika tillfällen. Hallucinera brukar man göra en och en, och oftast bara en kort stund. En hallucination är dessutom en subjektiv, inre upplevelse. De som såg Jesus kunde både äta med honom och röra vid honom.

Det verkar med andra ord vara svårt att förklara bort att lärjungarna faktiskt såg Jesus i livet efter hans död. Och fortfarande måste man kunna förklara den tomma graven.

Kroppen blev kanske stulen

Skulle inte lärjungarna kunna ha stulit kroppen för att få människor att tro att Jesus hade uppstått?

I Matt 28:11–15 står det faktiskt att de judiska ledarna kom överens med soldaterna, som hade vaktat graven, om att sprida ut ett rykte att lärjungarna hade stulit kroppen medan vakterna sov. Skulle lärjungarna kunna ha gjort det? Det är inte särskilt troligt. Hur skulle de ha kommit åt kroppen? Utanför gravöppningen låg en stor sten, som var förseglad. Även om vakterna skulle ha somnat borde de rimligtvis ha vaknat och förhindrat stölden.

Efter att Jesus gripits och avrättats höll sig lärjungarna inlåsta. Allt de hade trott och hoppats på hade slagits i spillror. De var deprimerade, desillusionerade och rädda. Några veckor senare var de som förvandlade. Med stor glädje och frimodighet predikade de att Jesus hade uppstått. Myndigheterna förbjöd dem. De blev fängslade och torterade. En del till och med dödade. Men inte tystnade de för det. Något fantastiskt måste ha hänt som förvandlade lärjungarna. Hur sannolikt är det att de skulle vara beredda att både misshandlas och dödas för en lögn de själva kokat ihop?

En annan liten detalj som är värd att lägga märke till är att bindlarna som Jesus varit inlindad i låg kvar i graven (Joh 20:5–7). Om lärjungarna hade tagit kroppen borde rimligtvis bindlarna ha följt med. Det är inte heller särskilt troligt att det var myndigheterna som tog den döda kroppen. För då hade de visat upp den när ryktet om Jesu uppståndelse började spridas. Det skulle effektivt ha täppt till munnen på lärjungarna.

Om nu ingen stal Jesu döda kropp, hur skall man då förklara den tomma graven?

Läs mer:

Matt 27:57ff; 28

Mark 15:42ff; 16

Luk 23:50ff; 24

Joh 19:31; 20; 21

1 Kor 15

Apg 1

Jesus var kanske bara skendöd

Jesus dog kanske inte på korset. Han var bara skendöd. När han senare togs ner och lades i graven kvicknade han till och tog sig ut. Om man vet hur en romersk prygling och korsfästelse gick till inser man att den teorin inte är särskilt trolig. Dessutom kontrollerade man noga att Jesus verkligen var död innan hans kropp togs ner. En romersk soldat som lät en fånge undkomma riskerade själv dödsstraff. Hur skulle för övrigt en svårt torterad och halvdöd Jesus på egen hand ta sig ut ur graven, förbi den stora stenen, skrämma slag på vakterna och sedan promenera till olika platser och triumferande visa upp sig för lärjungarna? Han skulle ha behövt akut läkarvård.

 

Slutsats: Jesus besegrade döden

Allt tyder på att Jesus verkligen uppstod. Det är den rimligaste förklaringen. Jesus besegrade döden! Det är helt fantastiskt! Döden är inte det definitiva slutet. Varken för Jesus eller för oss. För alla som sätter sitt hopp till Jesus väntar det eviga livet efter döden.