Saliga visshet

Saliga visshet,
Jesus är min
Himmelens glädje
fyller mitt sinn
Född av hans Ande,
ren i hans blod
Får jag förtröstan,
styrka och mod

Han är min glädje,
han är min sång
Honom jag prisar
livsdagen lång
Han är min glädje,
han är min sång
Honom jag prisar
livsdagen lång

Allting jag uppgav,
allting jag vann
Strålande morgon
för mig upprann
Inom mig hör jag
änglar ge bud
Tala om nåd och
kärlek från Gud

Saliga visshet,
ljuvliga ro
Nu jag hos Jesus
vilar i tro
Väntar vad intet
öga har sett
Väntar vad Herren
själv har berett

Fanny J Crosby-van Alstyne, Karin Hartman

Saliga visshet är en sång som jag många gånger hört och sjungit, men nog aldrig riktigt funderat på vad den egentligen handlar om. Att det är gamla och konstiga ord gör det ju inte lättare. Salig betyder typ himmelskt glad och visshet är att veta något alldeles säkert. Men i våras var jag på en kristen ledarkonferens. Där fick vi mycket tid till bland annat lovsång och en av sångerna vi ofta sjöng var Saliga visshet. Lovsångsteamet hade gjort en ny version av det som från början är en psalm och den nya versionen tillsammans med texten växte för mig. Genom det Jesus har gjort på korset får vi möjligheten att bekänna Jesus som Herre i våra liv och bli Guds barn. Jesus får bli min, som vi sjunger i sången.

Jesus själv är glädjen och får vara glädjen i livets olika stunder.

När vi bekänner med vår mun och tror i hjärtat så blir vi räddade och då börjar vi formas till att bli mer lika Jesus. Vi får mod att berätta, styrka genom livet och en förtröstan på att Gud är den han är. Allting vi lämnar bakom oss för att följa Gud gör att vi vinner något ännu större, det eviga livet. Vi får leva i en säkerhet att vi en dag får se himlen, det som väntar oss där, något som ingen här på jorden har sett än, och möta Gud. Genom att vila i tron på Gud och inte i våra egna handlingar, får vi bli försäkrade om att det Jesus har gjort, säger och gör är sant. Det får bli vår “Saliga visshet”, vår himmelska säkerhet. Som ett gensvar på det Jesus har gjort för oss, får han bli glädjen och sången i våra liv hela evigheten. Varje gång jag sjunger strofen “Han är min glädje, han är min sång” fylls jag med en sådan glädje. Jesus själv är glädjen och får vara glädjen i livets olika stunder. Sången får påminna oss om att det Jesus har gjort på korset för oss får göra oss glada. Varje gång vi sjunger något om vem Jesus är formar det vårt hjärta och sinne. För mig är det svårt att vara något annat än glad när sången beskriver vilken glädje jag får känna som Guds barn.