Min Gud när jag betänker Sv Ps 13

Min Gud när jag betänker
vad du har gjort för mig,
vad nåd du städs mig skänker
jag får ju allt av dig,
då blir jag hjärtligt glader,
då lockas lovet fram:
jag tackar dig, min Fader,
jag tackar dig, Guds Lamm.

Du döden för mig smakat,
du mina synder bar,
och över mig du vakat
i alla mina dar.
Vad hade av mig blivit
om du ej handlat så?
Om du ej nåd mig givit
jag måst i döden gå.

Nu är jag redan salig
och går till himmelen,
jag njuter fröjd otalig
i Gud min bäste vän.
Han själv skall mig bevara,
hans nåd är alltid ny,
och hotar någon fara
till honom får jag fly.

O, skulle jag då sörja
som har en sådan Gud?
Nej, hellre må jag börja
att höja lovets ljud.
Ja, Herren vill jag prisa:
hans nåd och trofasthet
skall bli min nya visa
uti all evighet.

Ibland när jag är i kyrkan och hör lovsångsledarna säga att vi ska sjunga psalm… så zoomar jag lätt ut lite. Min förutfattade mening om psalmer har länge varit att de är gammalmodiga, har krångliga ord och inte är så aktuella idag.  

Men så för flera år sedan, när jag var på ett stort sommarläger fick jag lära mig en ny sång. Trummisen trummade på som aldrig förr i en nästan marscherande rytm. Lovsångsledarna sjöng glatt och resten av bandet jammade med. Det var som om alla vi hundratals ungdomar i salen vandrade framåt tillsammans och sjöng ut glädjeropen: ”Min Gud när jag betänker, vad du har gjort för mig…”

Denna psalm är fullpackad med ord och meningar om tacksamhet till Gud men också full av konstateranden av sanningar om vilka vi är som Guds barn. Den handlar kort och gott om att när vi betänker, det vill säga reflekterar över eller stannar upp för, vad Gud har gjort för oss på korset, får vi fyllas med en ofattbar glädje och tacksamhet. Vilket fantastiskt innehåll i en sång va? Rimligtvis vill man uttrycka dessa känslor – och det är just det vi får göra med denna väldigt positiva och trallvänliga psalm.  

Det var som om alla vi hundratals ungdomar i salen vandrade framåt tillsammans och sjöng ut glädjeropen: ”Min Gud när jag betänker, vad du har gjort för mig…”

Den där dagen på sommarlägret var det som om vi alla marscherade med trummisen och sjöng ut vår tacksamhet till Gud. Den upplevelsen har fått följa med mig efteråt, när jag kom hem från lägret igen. När vi sjöng psalmen under ”vanliga” söndagsgudstjänster, fick jag bli påmind om att med eller utan ösigt komp, får jag marschera genom livet och sprida sångens budskap – nämligen vad Gud har gjort för mig.