”Bliv kvar hos mig” är en bön om att Jesus ska vara kvar och aldrig lämna en – för den djupa glädjens och den personliga frälsningens skull.

Sång: Bliv kvar hos mig (SvPs 189, LH 783)
Text: Oscar Mannström

Bliv kvar hos mig, se, dagens slut är när.
Bliv kvar, o Herre, snart är natten här.
Då allting annat sviker och bedrar,
du ende trogne tröstare, bliv kvar. (Vers 1)

Sång till räddaren

Till vem sjunger man ”bliv kvar hos mig”? Till den man älskar. Till den som förvandlat ens liv, den som parkerat i hjärtat, i centrum av vad man håller som viktigt i livet. Man sjunger till Jesus som löst människan från syndens konsekvens – ett helvetesliv. Till honom som har brutit dödens makt så att vi kan leva för alltid.

Glädje och allvar

Vem sjunger det? Den som funnit relationen som betyder mest av allt. Relationen som svarar på ens innersta längtan, så att man blir nöjd. Den som sjunger orden vill att Jesus ska dröja kvar så att man kan leva i glädjen som finns i gemenskapen med honom.

Varför sjunger man det? Man känner allvaret. Om Jesus inte stannar kvar så tar något annat hans plats, något som inte tillfredsställer på djupet. Strofen ”Då allting annat sviker och bedrar, du ende trogne tröstare, bliv kvar” beskriver detta. Om Jesus lämnar dras man lätt med i en värld som erbjuder kickar men lämnar tomhet efter sig. Man sjunger “bliv kvar hos mig” för att man själv inte kan garantera att han stannar kvar.

 

Ditt kors skall skina för min blick,
när sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist
Då viker natten, morgon bräcker klar.
I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar (Vers 7)

Korset står överallt

Vad tänker man på i dödsögonblicket? Förmodligen funderar man över vad som väntar på andra sidan. Trots att Jesus kors står här på jorden står det ändå överallt, eftersom den juridiska betydelsen täcker in hela tillvaron. Det tröstar mig i mitt dödsögonblick att det är för Jesus blods skull som jag blivit fri och får komma hem.

Den bästa morgonen

Natten är den blindhet man lever i när man inte är på förklaringsberget och ser Jesus klart i all sin härlighet, som lärjungarna fick göra (Matt 17:1-2). Natt råder tyvärr rätt ofta. Det dödsmärkta jordelivet liknas vid en natt. När jag en gång dör övergår natten i en morgon då Herren väcker upp mig till något nytt. Men här och nu vill jag att Jesus ska stanna, både för glädjen över gemenskapen med honom i den här världen och för att han genom att stanna kan rädda mig till evigt liv.

Foto: Pixabay.com
Jonas Svensson
Lärare, Brämhult. Med i Insidans redaktion 2006-2009 samt som redaktionschef 2012-2014. Ungdomssekreterare i ELU 2012-2015.
DELA
Föregående artikelBön i matsalen
Nästa artikelVad är sanning?