Har du någon gång kommit på dig själv med att sjunga lovsång som om det vore vilken sång som helst?

Hjärtats lovsång – Matt Redman (Sv. översättn.: David Johansson)När musiken är slut och allting dör ut, ja då kommer jag

Jag vill bara ge något värdefullt som välsignar dig

Jag vill ge mer än en sång, för en sång i sig själv är inte det du vill ha

Du söker djupt inom mig, bakom tankar och ord

In i mitt hjärta du ser

 

Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång

Och den handlar om dig

Bara om dig, Jesus

Förlåt mig för vad jag gjort den till

När den handlar om di

Bara om dig, Jesus

Du kanske är på en gudstjänst eller ett möte och har sjungit ett par sånger, och plötsligt är det bara ord som kommer ur din mun utan att de betyder något för dig. Eller har du kanske någon gång blivit så tagen av hur duktiga musikerna i bandet är och av känslan som ett riktigt grymt stycke i sången väcker, så att fokuset på Jesus egentligen helt försvunnit och i stället ersatts av musikupplevelsen?

Pastorn beslutade därför att kasta ut ljudsystemet, skippa bandet och låta församlingen sjunga helt själva, a cappella.

Tillbaka till Jesus

Den här sången handlar om var vi har vårt fokus och vårt hjärta när vi sjunger. Matt Redman, som skrev sången, var med i en församling där man hade tappat själva kärnan i lovsången. Den borde handla om Jesus, som gett oss allt genom sin död och uppståndelse och visat Guds eviga kärlek till oss, men pastorn i församlingen märkte att detta saknades. Man hade stora ljudsystem och ett riktigt skickligt band. Det måste inte vara fel, men här hade detta gjort lovsången till något annat än den var tänkt att vara. Pastorn beslutade därför att kasta ut ljudsystemet, skippa bandet och låta församlingen sjunga helt själva, a cappella. Detta blev en konkret uppmaning till att faktiskt låta sången handla om Jesus. När denna insikt hade fått sjunka in tog man tillbaka bandet och ljudsystemet.

Insikt som väcker lovsång

Om dina tankar och ditt fokus inte handlar om Gud när du sjunger, utan du fastnat i något annat, får du be till Gud att han på nytt visar hur stor han är och hur mycket han älskar dig. När vi får se hur fantastisk Gud är kan det skapa en lovsång i oss som är ärlig och uppriktig en lovsång som inte vill handla om något annat än Jesus! Om vi låter något skymma vår blick börjar vår sång att handla om något annat. Låt oss därför be om att ständigt få bli påminda om vem Gud är. Då kan vi i lovsången ge våra hjärtan till honom som gett oss allt.