Trust in you

You did not create me to worry
You did not create me to fear
But You created me to worship daily
So I’mma leave it all right here

Help me say yeah
You did not create me to worry
You did not create me to fear
But You created me to worship
That’s what you made me for, daily
So I’mma leave it all right here

My hands are raised because I surrender
Your will is what’s best for me
I worship you because You’re Jehovah-jireh
I bow before the King of Kings

Oh, I’m saying
No more crying, no more complaining
I believe Your word is true
I believe your word is true, Lord
Lord You promised never to leave me lonely
So this is what I’m going to do

No more crying no more complaining
Not fit for crying,
not fit for complaining, Lord
I believe Your word is true
Lord You promised never to leave me lonely
So this is what I’m going to do

I will trust in You Lord
I know you’re a healer
I know you will keep me Lord
I will trust in You Lord
You are my shelter, You’re a world-maker
I will trust in You, Lord
I’ll put my trust in You

Anthony Brown

”Trust in you” av Anthony Brown håller jag lite extra hårt om hjärtat. Jag fick höra den för första gången på ett konfaläger för någon sommar sedan och då grep den verkligen tag om mig.

Texten är väldigt enkel och budskapet som sången vill frambringa är tydligt: Vi är skapade för att vara i relation med Gud. Vi är inte skapade för att oroa oss och inte heller för att vara rädda – utan vi får lita på Jesus på grund av den han är och på grund av det han gjorde på korset för oss.

När jag har undrat vem Gud egentligen är, varför oklara eller svåra saker och ting sker och vad Gud egentligen vill med mig, har denna låt fått peka mig i en riktning som är tillbaka till korset.

Jag har ofta kommit tillbaka till den här sången under perioder av tvivel och osäkerhet. När jag har undrat vem Gud egentligen är, varför oklara eller svåra saker och ting sker och vad Gud egentligen vill med mig, har denna låt fått peka mig i en riktning som är tillbaka till korset. En riktning som jag tror är helt rätt att återkomma till i de situationerna. Det känns som att när jag förvirrat bort mig i min tro behöver jag komma tillbaka till “the basics”, till grunderna, och den här låten hjälper mig med just det. Textraderna i låten repeteras flera gånger, vilket jag tycker är jättebra. Då får man riktigt matas med budskapet och bli ordentligt påmind om att vi är inte skapade för att oroa oss, inte skapade för att vara rädda, utan vi är skapade för att lovprisa Gud med våra liv – att vara i gemenskap med honom. Vi får lämna allt till honom och lita på honom genom livets alla skeden. Ibland är texter i sånger svåra, och innebörden lite kryptisk, men när jag sjunger med i den här sången, om så tyst i mitt huvud på tåget eller högt där hemma, känner jag att jag förstår innebörden och vill mena varje ord. Att lita på Gud kan kännas svårt, men det kan få börja med inställningen att vilja det, och den här låten får påminna och inspirera mig att vilja våga lita ännu mer.