Vi söker alla efter mening. Var eller hos vem hittar vi det? Filmen “Everything Everywhere All At Once” söker finna svar på denna fråga utifrån en världsbild där Gud inte finns, men det håller inte. 

Dan Kwan och Daniel Scheinert står för regi till denna berättelse som vann Oscarsgalans pris för “Bästa film” förra året. Den handlar om en kinesisk-amerikansk kvinna – Evelyn Quan Wang – som får möjligheten att rädda världen genom att utforska andra världar och de liv hon hade kunnat leva. Den onda motståndaren Jobu Tupaki kan se allt och har skapat ett svart hål i form av en bagel. Hon berättar att man ser den yttersta sanningen om man blickar in mot just detta bröd. Sanningen som förespråkas är nihilism – att inget är av betydelse. Evelyn lyckas övertala sin dotter Joy att inte falla i förtvivlan över upptäckten. Det centrala temat som porträtteras är möjligheten att skapa vår egen mening genom insikten om hur absurd och betydelselös vår kaotiska värld är. 

Vem kan ge oss vår mening förutom den som skapat oss?

Om det inte finns en Gud lämnas vi människor med det existentiella svaret att vi själva definierar vår betydelse. Den efterlängtade dygden vi jagar efter blir “jaget”. Filmen är tydlig med att vänlighet bör vara vad som karaktäriserar oss människor, och säger därmed i den aspekten ungefär samma som Bibeln. “Everything Everywhere All at Once” förmedlar däremot kärlek och vänlighet utifrån att sanning är subjektivt, samtidigt som den paradoxalt nog utgår från en objektiv sanning som filmskaparna förnekar. Allting i filmen är inte ovillkorligt accepterat och det pekas mot en oförståelig kosmisk kraft. För att citera: “Maybe there is something out there that explains why you still came looking for me, through all of this noise.” Som kristen svarar jag att det kanske inte är något, utan någon.

Jesus visade oss vad kärlek är när han dog på korset för våra synder. Gud är godheten själv och därför finns det en objektiv sanning där det goda är Gud. Vem kan ge oss vår mening förutom den som skapat oss? Den goda, kärleksfulla Guden som offrade sin son på korset för just dig. Jesus säger: “Jag är vägen, sanning, och livet.” Att följa honom är det bästa vi kan göra med våra liv, och när vi ser filmer som denna behöver vi påminna oss om att den världsbild eller livsfilosofi som presenteras inte alltid är den sanna. “Everything Everywhere All at Once” säger att inget betyder något. Kristendomen säger: Jesus betyder allt.